Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

AILARGRAFFIAD. f e Yn barod, gyd, Darluniau, HANES BYWYD UNCLE TOM h1 GANDDO EF El HUN, Yn cynwys yn agos i 250 o dudalenau. Pris Is. 6c, ,f5 v SJSF BYWGRAFFIAD Y t>ARCH. JOSIAH HENSON ARWR LLYFR MRS. HARRIET BEECHER ST OWE). 0 1789 i 1876. GYda rhagymacLodd, ac Arwein-nod, *gan GEORGE STURGE, a S. MOALEY, YsW., A.S o'r "Ddegfed fil a Deugain," gan y Parch. D. GRIFFITH, Dlgellau. CYHOEDDED1G GAN W. HUGHES, DOLGELLAU* I'W GAEL GAN YR HOLL LYFRWJSRTH W YB. l.'i ENTERED AT STATIONERS' HALL. ? '<. ABE R T H M 0 L I CASGLIAD O '1V:: > I EMYNAU TONAU. A SALM-ODLAU, i 4 ADD AS I ADDOLIAD CVROEDDUS A NEILLDUOL; s YR KMYNAU DAN OLYGIA*TH Y PARCHN- W. REES, D D-, A'R DIWEDDAK W. AMBROSE Y TONAU A'R SALM-ODLAU DAN OLYGIAETH Y BIWEDDAR J. AMBROSE LLOYD A E. REES. \Ce|r yn y Casgliad 726 o Emynau, 28 o Salm-odlau, a 344 o Donau priodol i'r geiriai; y Casgliad o Emynau ar wahan yr un rliif a'r a nodwyd, yn nghyda'r Salm-odlau ar y *edd. f PMISIA U MEWN Q WAHANOL RWYMIADA U. Yr Emynau a'r Tonau (Hen Nodiant 4s.; 5s.;0s. f ;i Yr Emynau a'rSolffa 3s. 6c.; a 5s. Solffa (neb yr Emynau) 2s. 6c. HymnauBras Is. 6c; 2s.; a 3s. HymnauMan Is.; Is. 6c., &c. Hymnau Man. Is.; Is. 6c., &c. cael gan yr holl lyfrwerthwyr, neu yn ddidrAil drwy y Post, ar dderbyniad eu gwerth mewn -*0aps neu Post-office Order, oddiwrth m W. HUGHES, Dolgellau; Neu, r i-*»f>tb irn* Ji.-v w't w. JONES, 28 Hemans St.,Liverpool. DARLLENWCH HYN. 1%: v., Dydd Mercher, Tachwedd 14eg, ac ar ol hyny, -Y Byddwn yn cynyg i'r cyhoedd < BOTASAU AC RS GIDIAU LLEDR 1 AM OSTSIFGIAD MAWE YN Y PBISIAU, ^t>t, as the stock phrase goes, "to make room for new goods," but simply to make it impossible for liooi to be cheaper or better than what we sell. Men's Elastic Side Boots from -«*> X"* u-1i: 6s. 6d, Double Soles '« 7s. 9d. Lace, strong everyday wear 6s. 6d. ( Ladies Elastic Side Boots, tipes on heels, from 2s. lid. !!W3« ..maw** will wear well 3s. 6d. K.,f, »». » g00d 4s. 6d. 7, very good 5S. Od. incomparable 5s. 6d. an<* Gentlemen will find in the higher class of goods everything they can desire in style, fit,'and ^"ility. IjQhildrafg Boots at equally low prices Is. 4d., Is. 6d., 18. 8d., la. 10d., 2s., 2a. 3d., 2s. 6d., 2s. 8d., 2s. lOd. 'Ltkd upwards. lr^e have every confidence in recommending our Gutta Perch* SoledBoots as the very best|for~winter > as they keep the feet warm and dry. special qualities in repairing are well known: CHEAPNESS, PUNCTUALITY, and DESPATCH ^TB THE ADDRESS: 'A h DICK'S, DICK'S, at Darkgate Street, Church Street, TJ. ABERYSTWYTH j u; BAKMOUTHt.^J' hx Street, Ma. x -LAMPETER oia^cr-i. i ^•ngwyi, Streets Victoria BaiWinw^ofD ^oo'irrre.t«W IACHYNLLETH | u/V ou;tpOLGEI<LEY< AT YMFUDWYR TO EMIGRANTS GE^E^AL AOERT fa ALL AMERICA* AND AUS TBAL IAN SHIPS AND STEAMERS. NM, JONES (CYMRO GWYLLT), Passenger t .Broker, 28 Union-street, Liverpool, Gor- uchwyliwr i'r Llinellau canlynol:—Inman Line. Cunard Line, Guion Line, Allan Line, National Lioe, White Star Line, Dominion Line, State Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio I WA- hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, &It Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael y cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr i*t cyleiriad hwn. Caiif pawb a ymddiriedo eu gofi iddo. y sylw manylaf. "Bydded hysbys i'r cyhoedd nid yw James Reè. mvyach yn fy ngwasan&eth. Cofied ymfudwyr am cyfeiriad. Dymutioltan y Cymro allu hysbysu 'y Cyhoedd fod ganddo y TY CYMREIG eangaf a mwyaf cyflens i Deithwyr ac Ymfudwyr yn Le'rpwl, ar agosaf i'r Landing Stage. Cofier y Cyfeiriad,- N. M. JONES (CYMRO GWTLLT), 28, Union-street, Liverpool. D.S.—Gellir ymboli yn Aberdnf ft John James Crown Hotel OYPAILL PAWB. V F" PELENAU HOLLOW AY Diffyg Treuliad, a Phosn ym y Pen. Nid oes un rhan o'r corff dynol yn fwy agored anhwyldeb na'r afu; ac nid oes un yn fwy tueddo pan ei hesgeulusir, i fyned i afael ag afiechyd per yglus Dylid coflo pan y inae gwrthwyneb a gWyn a surni ar y cylla yn ein rhybuddio nad yw treul iad yn myned yn miaen yn briodol, fod pelenau Holloway yn rheoleiddio pob gallu gryfhau y peiriannau, yn symud ymaith yn tmiongyrchdl holl achosion o ddiffyg treuliad, geri, & phoen yn y pen a rhydd lachad trwyadl AJSTMHUHEDD YN Y GWAED. Gwerthfawrogir y pelenau hyn gan bob dosbarth -y tlawd yn gystal a'r cyfoethog. Y maent yn foddioD effeitbiol i buro yr holl gyfansoddiad, hb niweidio gweithrediad naturiol un o'i beiriannau,y diwreiddia hadau yr anhwylderau hyny sydd an achos o fedd anamserol i ddegau o filoedd. Gwendid a Nychdod. Mewn cyflwr o wendid a llesgedd, yn cael achosi gan anghymmedroldeb o unrhyw fath—pa un bynag ai meddyliol ai corffo rol-y mae effeithiau y pelenau hyn o'r fath fwyaf dymunol. Y maent yn symud ymaith o'r cyfansoddiad achosion o af- iechyd, yn adsefydlu y treuliad, yn cryfhau y gian, yn codi ysbryd y claf, ac yn dwyn y cyfansoddiad yn ol i'w fywiogrwydd a'i iechyd cynteflg. Meddyginiaeth i'r Arenau. Os defnyddir y pelenau hyn yn ol y cyfarwydd- iadau argraffedig, a rhwbio yr enaint ar y lie y IDM yr arenau, am o leiaf tua hanner awr cyn myned i'r gwely, yn gyffelyb i fel y rhwbir halen ar gig, fe dreiddia at yr arenau, ac a feddyginiaetha unrhyw anhwyldeb arnyat. Os ca reg neu grafel fydd y gofld, byddai yn ddymunol yn y cyfryw achosion ddefnyddio yr enaint nos a boreu; oblegid drwy wneud felly ceir gwellhad buan. ARIAN YN FENTHYG gan"yr ARIANDY RHAGDDALIADOL YMERODROL, Liverpool, heb un math o feichiau. Dirgelwch hollol yn cael ei sicrhau. 0 £10 i £2,000 yn barod i'w rhagdalu yn ddioed, mewn symiau cyfaddas i Foneddigion neu Foneddigesau, Ty- ddalwyr, Boneddigion Proffeswriaethol, Cler- igwyr, Clercod yn dal lleoedd sefydlog. Person- au ar anturio i fasnach, ac eraill, ar delerau esmwyth, ac ar eu cyfrifoldeb eu hunain, heb feichiau. Rhagdelir hefyd symiau i Ffarmwyr, Ceidwaid Gwarthcg, Perchenogion Ceir, ac eraill, ar eu heiddo, heb symudiad na chyhoeddusrwydd ar eu hanturiaethau eu hunain, heb eisiau cyf- eillion fel meichnion, y rhai a ellir eu had-dalu yn fisol, neu chwarterol; neu unrhyw delerau eraill y cytunir arnynt, yn dyrhaedd dros un flwyddyn ae uchod, i'w galluogi i chwanegu eu stociau, ac i estyn iddynt bob math o gyfleus- derau tymorol. Telir pob math o weinyddiad- au. Nid yw pellder yn un Jrhwystr. Gellir cael pob hysbysrwydd yn ewyllysgar. Ni wrth- oda yr Ariandy unrhyw ymofyniad da, gan fod awm mawr o arianmewn Haw. Nid oes cysylltiad rhwng yr Ariandy â.g unrhyw swyddfa yn Lloegr. Ymof>ner yn bersonol (neu os trwy lythyr noder y swm) A LEWIS SIMMONS, 27 South John St.; Liverpool.. ■ i -<Iao X'MioM ••