Hide Articles List

8 articles on this Page

[No title]

FFESTINIOG.

News
Cite
Share

FFESTINIOG. Uwch Demi Urdd Annibynol Temlwyr Da Cymru, -Cynaliwyd Pwyllgor gweithiolj yr Uwch Deml. yn Bethama, yn ystafell cyfrinfa'r Dubaoh, dydd Mawrth 19eg cyfhot, dan lywyddiaeth y Parch. M. Morgan, U.D.B.D.C. Yr oedd yn bresenol Mr. E. B. Williams, T.U.Y., Cidben G. B. Thomas, T.U.D-, Parch. P. E. Davies, Mr. H. J. Williams (Plenydd), yn nghydag amryw eraill o gedyrn yr achoa dirweatol. YmJriniwvd a materion pwysig a? sydd yn hanffodol er llwyddiant yr urdd yn Nghymru. Nos Fawrtb, cynaliwyd llu o gyfarfodydd cy- hoeddus yn ngwahaool ranau o'r ardal.—Yn Peniel dan lywyddiaeth y Parch. J. Roberts, (A.), pryd yr areithiwyd yn adeiladol, fel arfcrol, gan H. J. Williams (Plenydd). Tabernacl, dan lywyddiaeth y Parch. E. Parry, (B.), Fourcrosses. Areithiwyd gan y Parch. Mr. Young. (W), Aberdar, a Cadben G. B. Thomas, Caernarfon. Rhiw, dan lywyddiaeth y Parch T. R. Davies, (A.) Areithiwyd gan y Parch. Morris Morgans, U.D.BD., Tanygrisiau, dan lywyddiaeth Mr. How. Cwmortbin. Areithiwyd gan Mr. E B. Williams, T.U.Y., a'r Parch. D. E, Darius, Llithfaen. Dydd Mercher, 20fed cyfisol, cynaliwyd dosparth deml Meirionydd, yn ysgolgoldy Dolgaregldu, dan nawdd Temlau Diffwys a Bowydd. Arweiniwyd y gweithredialau gan Mr. Owen Jones, y Teilwng Ddoabarthydd Ddirprwywr. Dechreuwyd y cyfar- fod cyotaf am ddeg y boreu. Nodwyd pwyllgomu angeorheidial, a chafwyd eu hadroddiadau. Yna darllenwyd cofnodion y cyfarfoi diweddaf, a cbad- arnhawyd hwynt. Wedi hyny, cafwyd ymdrafod- aeth ar sefyllfa yr Uwch deml. Rhoddodd Cadben Thomas, Caernarfon, y T.U.D i adroddiad manwl am sefyllfa yr Uwch Demi; dywedodd foi tua <100 wedi eu tala o'r ddyled er cyfarfod yr Uwch Demi ddiweddaf, fel nad oei yn aros o'r ddyled fawr oedd unwaith ond tua jESO. Hefyd, canmol- WYd Temlwyr Da Ffestiniog am weithio mor egniol er lleihau v ddyled. Hysbyswyd eu bod wedi der- byn y dydd blaenorol j621 10s., sef cynyreh darlith- lau a draddodwyd gan y Paicb. Joseph Jones, Menai Bridge, yn nghyda swm o f.3 16s. yn flaen- orol gan Deml y Diphwys, yn gwneud y cyfanswm 0 X26 6a., ond fod y cwbl a dderbyniwyd o'r ardal I'hwng yr boll demlau taa JE40. Cafwyd ym- diiniaeth faith ar y mater uchod, er ceisiocael cyn- Uunj dd'od a threuliau yr Uwch Deml yn llai yn y dyfodol, a phenderfynwyd fod sylw yn y temlau yn cael ei wnead o hyn, ac fod i bob teml trwy'r sir anfon cynrychiolydd i'r Uwch Deml nesaf, yr hon gyuelir yn Portmadoc, pryd y gellir cario allan benderfyniadau i bwrpas. Daeth amrywiol geisiadau o'r gwahanol demlau. Daeth cais o Arthog am gael y Dosbarth Deml nesaf, a cbadarnhawyd hwy. Ceisiadau eraill yn ftnamserol o'r Bowydd a St. Dewi. Mewn atebiad i gais Teml y Barlwyd, penderfyn- "'Yd fod ychwanegiad yn cael ei rodii at emynau J defodlyfrau, &c. Hefyd gwnaed sylwadau ar yr iaitta anweddus "ydd yn ein mysg, ac anogwyd y temlau i fod yn ~digon gwrol i sefyll yn erbyn y fath arferiad %gredig, a galw sylw at y rheol sydd yn cyfan- airan 10 a'r 11, o ddefodlyfr lleol yr L- Gooalau. Cais »rall yetyriwyd ydoedd cau y tafarndai ar y oabbath, "a pbeoderfynwyd galw sylw neilMuol *yllgor Gweithiol y gynadledd a gynaliwyd yn u°lgellau, yn nghyda rhoddi pob cynorthwy ag yn ddichonadwy er cyrhaedd yramcanhwnw; hafyd, teimlwyd gtadi o lawenydd wrth weled ein b°d ni yn Ffestiniog yn gweithio mor egniol er tai cyhoeddus dirwestol, ac yn disgwyl y caiif "yn hefyd bob cefnogaeth gan y Temlwyr Da, ac y RWaant eu goreu tuag at y symudiad, &c. ■t^droddiad Dirprwywr yiDosparth, Mr. Owen, «"Bstiniog, Ni chafwyd adroddiad ond o 16 o 2,eiiilau. Rhif yr aelodau mewn saSe dda ar y yfr&Uj i 234. Derbyniwyd o newydd 152, trwy °eynau aiiymrwymiad 33, Cyfanrif derbyn. iadau 198. Cyfanrif ar y llyfrau mewn safle dda' 1,432. Ataliwyd 87, ymadawodd trwy docynau 15, ymadawo Id o'r urdd 50, diarddelwyd 12, bu farw 2, cyfan 166, gweddill 1,266. Mae y cyfrif uchod yn dangos cynydd o 32. Ar ol cael adroddiad y dos- parth diirprwywyr, cafwyd adroddianau o hanes y temlau gan y Dirprwywyr neillduol, yn nghydag awgrymiadau i'r temlau pa fodd i weithredu a gwella mewn pethau ag y maent yn ddiffygiol. Gwnaed rhai ceisiadau am Damlau y plant. Cwyn ydoedd mae braidd yn isel y mae rhai o honyut, ond fod rMi eithriadau anrhydeddus, megys Rhiw a'r Bala, &c., ond dysgwylir yr aHywiant eto, ac y caiff y plant ddysgu egwyddorion dirwest trwyddynt. Wedi hysbysu am y defodlyfrau new- yddion, &c., cafwyd sylwadau cyffredinol gan y brodyr Cadben Thomas, a'r Parchn. R. Killin, a Morris Morgan. Am hauer awr wedi saith, cynal- iwyd cyfarfod cyffredinol yn yr Assembly Room, dan lywyddiaeth y Parch. R. Killin, Rectory, ac areithiwyd gan Cadben G. B. Thomas, a'r Parch. Mortis Morgan. Nos Sadwrn, dra(thefn, cynaliwyd cwrdd dirweat- ol, fel arfer. Arweiniwyd y gweithrediadau gan Owen S. Jones. Anerchwyd y gynulleijfa gan Mr. Thomas Jonest (Jones Bach), a'r Paachn. W. R. Jones, (Goleufryn), Llanrwst, a J. J. W^liama, (B.), Pwllheli. Dywedai Jonea Bach mai wythaos a jiwbili gyda'r a6hos dirwestol ydoedd yr wythaos ddiweddvf, a gobeithiai weled llwyddiant mawr mewn canlyniad, a gallwn gredu mai dyna yw dymuniad pawb sydd yn caru rhinwedd a sobr- wydd.—Llwtdfab.

AGOR1AD CAPEL NEWYDD SILOH,…

;'1''(;' iSamuoniaeti). h…

YR ARAN YN Y GAUAF.

I Y DAIL A'R GAREG WEN.!°TT0^

-. ———————-—- - -i ' -it ENGLYNION…

.,-'-'-.-¡,,''! jinn1—."?•11…