Hide Articles List

10 articles on this Page

,'."NrtogWHOii ©gmrtig. —•

,'j;';Y DEHEUDIR.

News
Cite
Share

,'j;' Y DEHEUDIR. Dygwyddodd i John Watts, Cartiett, Hwlffordd, gwrdd â'i farwolaeth dan am- gylcbiad hynod. Fel yr oedd efe yn gadael y lie diweddaf yn y bus am Abergwaen, er ymgyngbori â. maddvg yno, ar ol cyrbaedd pen y daitb, canfyddal ei gyd-deithwyr ei fod wedi marw, pryd y casglent yn flaenorol mai mewn ewsg yr ydoedd. Y mae y tri dyn a gamdriniasant y gwyliedydd hwuw yn Kenffig Hill, at yr bwn y cyfjiriaaou yn (in rhifyn diweddaf, yn awr mewn dalfa. Perthynant oil i'r Maesteg, ac y mae eu hoedran yn amrywio o 24 i 26. Y maent wedi eu traddodi i sefyll eu prawf am lofruddiaeth wirfoddol. Ba Cadben Ralston, Talgarth, sir Fiycb- einiog, a mab yn ngbyfraith Mr Crawsbay, Cyfarthfa, Merthyr, farw yn ddisymwtb nos Sul mewn canlyniad i ysbinawg (quinsy). Teimla cylch eacig ofid ar ei ol. Y mae Meistri John Lancaster a'i Gwmni, o Wigan, wedi cymeryd glofeydd y Blaenau ar brydles gan Gwmni Nantyglo; a dywedir eu bod yn yindrafod am brydle* ar y ffwrn- eisiau. Y mae CWlDni Nantyglo yn bresenol wedi gosod eu boll lofeydd. Cafwyd corff marw llencyn oddeutu 17 oed yn nofio yn y Bute Dock, Caerdydd, prydnawn dydd Mawrtb. Hys- byswyd yr heddgeidwad tua mis yn ol fod person o'r fatb wedi ei golli oddiar y llestr C. M. Reynolds, a meddylir yn bresenol mai hwnw ydyw efe. Taflwyd Mary Ann Dee, hen drosedd- wraig, i garchar Caerdydd am fia, gyda iiafur caled, arr ymddwyn yn anweddus. Dirwywyd, yn Abertaw«', John Thomas, John Edwards, W. Williams, a James Olden, am beidio anfon eu plant i'r vegof. Profid yr achos yn eu herbyn gan David Bowen, swyddog y plant. Cynaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn Mount ain Asb, YI1 yr bwn y pasiwyd pleidlais o ddiolohgarwch cynts i'r holl gyfranwyr sydd wedi arddangos y fatb gydyiodeimlad a'r dyoddefwyr yn y Dehendir.

[No title]

DYFFRYN NANTLLE.

Y CONCERN HALL,

CYFARFOD MISOL

Y RHYFJEL. '"t., ,L F*

LLAW »ER. <

CYNGHERDD.

BIRKENHEAD.