Hide Articles List

10 articles on this Page

,'."NrtogWHOii ©gmrtig. —•

News
Cite
Share

NrtogWHOii —• Y GOGLEDD. Y mae Brawdlysoedd y Gwanwyn yn y Gogiadd i ddochrea ya y Trallwm ar yr lleg o Fawrth. Y mae y Barnwr Mellor yn pymeryd Gogledd Cymru, a'r Barnwr Luøil y Deheudir. Dirwywyd Margaret Roberts, Beaumaris i 10s. am arfe.* iaith anweddus at swyddog, gan ei daro &'i dwrn yn ei gefn. 'Does dim rhyddid i hyd yn nod menywod i ddyrnu gwyddogion y gyfraith. Da genym gofnodi fod cofgolofn brydfertb wedi ei gosod ar fcdd y diweddar Batch. W. Williams (Cromwell), Beaumaris, yr bwn a wnaed gan Mr. J. S. Jones, o'r un He. Yn nghyfarfod hwyrol yr Eglwys Gynull- eidfaol Seisonig yn Nbreffynon, Sabbatb cyn y diweddaf, arferwyd defod newydd, drwy waith y gweinidog, y Parch. J. D. Riley, yn dymuno ar y gynulleidfa adrodd gweddi yr Arglwydd ar-ei ol ef. G wnaed hyn heb ganiatad yr eglwys, a theimlir oryn wrth- wynebiad i'r petti. Dywedir fod mabnach y Uechi yn mar- weiddio-eu bod yn cael eu pentyru ar y cei yn Mhorthmadog mewn canlyniad i'r ewympiad yn ol yn yr eirchion. Mewn cyngherdd yn Mhorthmadog ar y 15fed, aed drwy "E ijah" Mendelssohn yn rhagorol. Yr oedd y cynulliad yn lluosog a dylanwadol. Y mae y Due o Westminster wedi addaw gosod careg sylfaen Ysgol Gynulleidfaol a Thy i'r Gweinidog yn y Wyddgrug yn Mai nesaf. Bydd y Parch Dr. Stoughton yn traddodi anercbiad. Y mae tri o brif fasnachwyr Caernarfon7 an o bonynt yn councillor-wedi eu gwyeio ae i dalu y costau, am dagn y dramwyfa gyhoeddus drwy osod eu nwyddau ar byd-ddi. Y mae Gwarcheidwaid Llanrwst wedi penderfynn fod i'r haner dwsin plant oedd yn mynychu yr Ysgol Genedlaethol o'r Tlotdy hwnw, o hyn alliin fyned i Ysgol y Bwrdd. Gwnaed y cyfoewidiad hwn ar y sail ei bod yn ddyledswydd ar y Gwarcheid- waid anfon y plant i enill grants, fel y gelHd drwy hyny leihau y trethi. Yr oedd y diweddar Owen Jones, Hendre, Penybryn, ger Pwllheli, yn berchen y ffarm yr oedd yn byw ami, yr hon y dywedir ei bod yn werth o £3,000 i £ 4,000. Yr oedd y lie yn arddangosiad truenus o dlodi-neo y ty wedi syrthio i fewn-a Mr. Jones, er pan ddygwyddodd hyny, wedi bod yn cysgu Itylop cist ac yn nhaflod yr ystabl. 0 Mewn cyfarfod neillduol o ynadon Meir- ionydd a gynaliwyd yn Nolgellau ddydd Lift, pendertynwyd penodi dan beddgeidwad ychwanegol ar gyfer Abergynolwyn, a cbynyg gwobr o X25 am gael byd i'r ymos- odwyr ar y swyddog presenol y mis diwedd. af. LL

,'j;';Y DEHEUDIR.

[No title]

DYFFRYN NANTLLE.

Y CONCERN HALL,

CYFARFOD MISOL

Y RHYFJEL. '"t., ,L F*

LLAW »ER. <

CYNGHERDD.

BIRKENHEAD.