Hide Articles List

3 articles on this Page

[No title]

¥ genetitr ¥merotjroU :t■'ii

AMAETHYDDIAETH.

News
Cite
Share

dydd, maent yn eugno i mewn iddynt; ond yn y nos y raaent yo bwrw allan lawer o carbonic acid. Mewn Irefn i gael cynyrch toreitbiog mewn maes, mae yn ofynol fod yuddo ef naill ai yn naturiol y defnyddiau hyny ag ydynt ofynol i gynal yr yd a hauir ynddo, neu fod achles briodol yn cae) ei rboddi iddo ag a fyddo yn cvriwys y defnydd- iau gofynol er cynatiaeth y 1, scf phosphoric acid, magnesia, &c., y rhai. ydyot yn cyfan- soddi rhan fawr o ddefnydd gwenith, ceirch, haidd, a rhyg. FliY mae ffarmwyr Cymru yn gyffredin yn rhy ddiofal aID yr auhles; dylid gofaln na fyddo piswail yr anifeiliaid yn rbedeg ymnith i'r nentydd a'r afunydd, ond ei fod yn cael ei gadw yn ofalus trwy gymywgu pridd ag ef, oblegid dyma y rban nryfai t, a gwerthfawrocaf o achles yr anifeiliaid; a phe gofalid am dani fel y dylid, ni fyddai cymaint o angcn ymofyn guano o wlodydd pelf. Cwteru y tir, ei aredig yn ddwfn, ei lanbau o bob gwreiddiau niweidiol, &c., ydynt bethau gofynol i'w gwneuthur mewn trefn i gael cynyrch cnydiol. Y mae y pethaa hya yn mbell iawn yn ol eto yn y rhan fwyaf o ardatoedd Cymru. Dylai boneddwyr a thirfeddianwyr mawrion gymer- yd y blaen yn y pethau hyn, ac yna byddai eraill yn debyg o'u canlyn, wrth weled fod eu trefn hwy yn tslu ei ffordd; a'r canlyniad fyddai i bob ystad gael ei gvrceud yn llawer gwerthfawrooacb, a'r deiliaid ar yr un pryd yn fwy cyfoeihog a cbysurus; ac hefyd byddai yr ychwaneglad ymhorth a gwaith a offe-itbiai gwelliant amaethyddol yn sicr o fod yn fantais fawr i'r dosbartbiadau tlotaf o ddynion yn y wlad, tra ar yr un pryd y byddai yn llesbau y cyfoethogion, trwy leihau en trethi. Nid oedd borteddwyr Rhufain yn edryeb ar amaethy idiaeth yn gelfyddyd islaw eu sylw, ond yr oedd llawer o bonynt yn ffarmwyr ymarferol, trayr oedd eu beirdd a'u philosophyddion yn ysgrifenu traetbodeu a harddoniaeth ar ragoroideb y gelfyddyd, ei dcfnyddioldeb i'r wlad yn gyffredin, a'r dull goreu i'w dwyn yn y blaen yn llwyddianu?. Gwelir profion o hyn yn ysgrifeniadau Carto, Vafro, Virgil, Columela, Plinr, a Palladiu3. Nad oedd y gelfyddyd hoa ychwaith yn ddisyl if gan y Groegiairf sydd amlwg oddi- wrth weitbiau Demociitup, Aristotle, Xeno- phon, Hesiod, a Theophrastus. Nid yw Homer befyd yn hollol fud ar y pwnc; canys dywed ef fod y brenin Laertes, wedi iddo gael ei ymddifadu o'i olud, yn byw yn gysurus. ar dyddyn bycbaa, yr hwn oedd mewn triniaeth ragorol. Dywed hefyd ar achlysur arall, fod. ybrenin ar y maes yn eu cyfarwyddo pa beth i'w wneutbur a'i deyrn- wialen. Yr oedd y gelfyddyd bon mown parch hefyd gany Aifhiaid, fel y gwelir oddiwrth hanesion Mosep, Herodotus, a Diodorua Siculus. Darllener hanesion y Beibl am Noah, Abraham, Isaac, a Jacob, a chanfyddir eu bod yn wrteithwyr tir; ac yn amsor Jacob yr oedd yr Aitft yn enwog am ei cbynyrch. Yr oedd Isaac yn derby n yd ar ei ganfed o Palesdna. Yr oeddid yn ofalus yno i ddyfrhau y tir pan fyddai angen, a pheth gwerthfawr oedd cael dwfr yn gyfleus; ae nid oedd hyn heb ei yetyried gan Lot Gen. xiii. 10, 11. Ac yr oedd hyd yn oed breniooedd yn gofalu am gael dynion gweith- gar i borthi eu hanifeiliaid, fel y jrWejjr yn anerchiad Pharaoh i Joseph, pan ddywedai "Os gwyddost fod yn eu mysg wfr grymus (gweitbgar), gosod hwynt yn benbugeiliaid ar yr eiddof fi," Gen. xlyii. 6.