Hide Articles List

3 articles on this Page

[No title]

y 213309.

News
Cite
Share

y 213309. DRWS Y TY.—Llawlyfr i ymgeiswyr am aelodaeth eglwysig yw y Ilyfryn byeban hwn. Nid yw ei bris ond ceiniog. Am ei werth, y mae uwchlaw a ellir osod allan yn rhwydd, yr awdwr yw y Pare1". Simon Evanp, Hebron, 6ir Benfro. Megys y dywed ef yn ei Ragdraith i'f argfaifiad cyntaf, ceir yn y liyfr hwn 'grynod'eb byr a bylaw o'r pethau a gredir yn ddiamheu yn ein plith.' Nid ydym yn rhyfeddu dim ei fod yn awr yn y trydydd argraffiad. Ni r J l ond ei weled, ac edrycb dros ychydig dudalenau yma a thraw, er deall pa mor ragorol ydyw felllyfr i benan teulaoedd i'w roddi yn nwylaw eu plant, a gweinidogion i rai a fo yn ymofyn am eu lie ya nhy Dduv. Cawn yma i ddecbren Holwyddoreg helaetb a da yn nghyle 'Golygiadau Ymgeiswyr,' ac yna penodan byrion ar deimladau a chymeriadau ymgeiswyr. Dilynir y rhai hyn A chynllun o'r 'Cyfamod eglwysig,' 'Rbeolaa eglwysig,' yn nghydag amryw bethau yn ycbwanegol. Byddai yn fnddiol fod nifer da o gopiau o'r llyfryn cryno a destlus hwn yn meddiant pob eglwys, fel y gallo y gweinidog nell y swyddogion estyn copi i bob ymgeisydd am aelodaeth eglwysig, gyda dymuniad taer ar iddo gael sylw ac astudiaeth faowl. Yn y modd hwn, credwn y llwyddid i oleuo deall, a dyfnhau argyhoeddiadau llaweroodd. Y mae i'w gael yn awr yn Swyddfa y Dysgedydd, Dolgellau. Ful y bu iddo dderbyniad belaeth yn v De, aed eto wrth y miloedd yn y Gogledd. 0 Marwnad er coffadwriaeth am y diweddar> Barch. J. Peter (loan Pedr), F.G.S., Bala, gan John Davies (Bardd Glas), Penybont, Llanuwchllyn, Er nad ydym yn adwaen y Bardd Glas yn bersonol, eto yr ydym yn gydnabyddus iawn & enw barddonol er's tro yn awr, a hyfryd fydd genym ddarllen ei gynyrcbion barddonol ef, ac eraill, bob amser. Heddyw, daeth Marwnad yn dwyn y teitl uchod i'm Haw, yr hon, fel y gwelir uchod, aydd gynyrch myfyrdod y Bardd Glas; achan od genym xadd o barch i goffadwriaeth yr bynaws a'r diymhongar loan Pedr, nis gallasem ddarllen y penawd heb deimlad o hiraeth dwys yn brathu'm bron. Wrth edrych ar yr olwg allanol i'r Farw- aad, ymddengys i ni yn dda, er y carasem ei gwel'd mewn diwyg gwell; a hyn allwn ei ddweyd liefyd am y gwaith argraffyddol. Ond, feallai na ddylid cwyno, gan ein bod yn credu fod yr argraffydd [wedi ei gwneutbur cystal ag y gallesid, mewn cyferbyniad i'w phris. Ond nid myn'd i sylwi ar y gwaith allano) y mae ein bwriad ar hyn o bryd; ac nid myn'd i geisio beirniadu y farddoniaeth ychwaith, gan fod hyny, mi dybiem, wedi ei wneud gan rai o oreuon ein gwlad, nid amgen nag Ap Vychan a Dr. Edwards, Bala, gan y credwn ei bod yn un o'r Marwnadau hyny a. dderbyniwyd i gystadleuaeth Cyfarfod LIen. yddol Dosbarth Penllyn, a gynaliwyd yn y Bala, ddydd Nadolig diweddaf; ac er na ddywedir yma beth ydoedd ei thynged yn y gystadleuaeth crybwylledig, diau ei bod wedi ei chyfiawn glorianu gan y ddau wron uchod, a bod y Bardd yn cydnabod hyny, er ein bod • wedi darllen, ie, hyd yn nod ar ddalenau glan y DYDD, lith gan ry w goegfardd anffaeledig (1), ag oedd yn ddigon haerllug, yn ceisio darostwng eu galluoedd beirniadol! Darllenasom Farwnad y Bardd yn ofalus fwy nag unwaitb, ac er y rhaid i ni ddweyd ein bod wedi darllen darnau mwy barddonol o'i eiddo nag a geir yn y Farwnad hon sydd dan ein sylw, eto ni phetruswn ddweyd ei bod yn dda; ac nid yn unig y rhydd glod i enw ei ham dwr; ond fe rydd hefyd bleser a hyfrydwch i'r darllenydd. Gwir fod ynddi rai penilJion y gallasai yn hawdd arddangos fwy o yni barddonol ynddynt, pe y llafuriasai ychydig yn fwy, ond eto, os felly, mae ynddi rai penillion y rbaid eu canmol. A rhafd i ni ddweyd hefyd y dylasai roddi gweli darluniad ynddi o'r anfarwol loan Pedr. Teimlwn mai aflwyddianus y bu y tro hwn wrth geieio rhoddi darian i'r byw o'r marw yn ei holl ragorlaelhan. Ond pwy fa heb ei fai? Ond er y cyfan, yr ydym yn galla ei dwyn i sylw, gydag yebwanega na d'iylai yr un bardd ieuanc, nac ychwaith yr un dyn ag pydd yn teimlo jn biraethua o herwydd colli loan Pedr, fc/B hebddi; a byderwn y digolledir y Bardd yn ei anturiaetb. Nid oes genym, wrth ddiwedda y sylw hwn, yn nghanol y twrw a own rhyfel ysgril- enyddol a thanydJol hefyd, ond dywedyd gyda'r Bardd Glas,— "Ffarwel bellach i ti, loan, CWfJg yn dawel yn dy fedd", Hyd yr awr cei ddyfod allan, A delw'r Iesu ar dy wedj; Corff ac enaid g&nt eu huno, Yna perffaith fydd y gan; Ni raid wed'yo byth ymado- Bydd yn waredigaeth lAn." Towyn Academy. IEUAN WNION.

AMAETHYDDIAETH.