Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

c Yr yd-wf ft 80 gwneud aroh^V /ftfflLa ^wiliad manwl I mewn i ansawdd GEORGE'S F/^ >/ GEORGE'S PILE AND GRAVEL^Y .eichPeleni,ftcyTydymyn cael eu //PlLLS)" ao yr wyf yn cael eu\ .11 bod yn gyfansoadedig or cyffeiriau T>YY 0 "j* ■ yti^t II N\ It llysieuol tyneraf. Yr wyf wedi eudefnyddio X lLlL V? Un.AY «L ff Jfy-k'^ddedig o ddefynddiau 1/ yn helaeth am flynyddau lawer mewn 1/ llysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur \l f' .private practice, a hyny gyda Ilmyddiant PILLS, fetelaidd. YB YDWYT O'B FARN Etr LL II .r II mewn sefyllfa anobeithiol o herwydd y J B0D FEDDYGINTAETH DBA GWEBTH- 11 V Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWE AT Y DOLUBIAU HYNY AB OYFKB J J V dweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu J MEWN TRI O DDULLIAU. V, PA RAI T MAENT WEDi it I GWAHANOLFBLYCANLYN'<% »" HAMCAKP. HO. 1-GEOREES PILE A BBAVEL PILLS. No. 2"GEORSE'S GRAVEL PILLS. No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. t ■ GOCHELWCH DWYLLWYR. „ M „ GOCHELWCH DWYLLWYR, mr Mewn blyohau Is. Uo. a 2a. 9o.yrun.. » Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr "Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS ^T AC EB EICH PERSWAMO, na chymerweh bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD PIle and Gravel Pills," o wneuthuriad wirioneddol.. i neb arall. ———-I II ,0' .'1. Jf POEN YN Y CEFN § .-gjjh- JBBBF f CHWYDO YW Y TRAED f A. m YSGAFNDER YW Y PEN f f~POEN YN Y LWYNAU f J':1- I, |GWYNT, GWHEW, COLIC, | f DWFR POETH AC ATALIOL F ,1 6j' .!J" :.(; .Y; L S LUMBAGO, SCIATICA, ',t RHWYMEOD, to. f l, ■ ■ ■ J GEOBGE'S l" I MB. GEORGE, NT* JRI «> /^RYN\RR^T V'A*8R*' RH™*»T. I J r" I I i Pi iV C t r% m v r/I 1 I have mnch pleasure in bearing testimony to the k Dear Sir,—Your Pills take well here, iUiJ Ul vlin A-1 great efllcacy ot jour fills for Piles »n<i Grarel. I always I recommend them with the greatest confidence to my ca»- L and in time I shall have a large opening "T3"| r ,"T~ ,C3 tomerB as beiM (raperior tp any other medicine in rslleTlng I 0 r 0 -J— -J I IJ IK >. those troublesome and painful disorder!, and am rartty I for them.—Yours truly, disappointed evinjn moil obstinate catet. p „ nwm\T j remain, yours truly, L V* u Wi £ N, Chemitl to tkeRoya) family. Y mat y Pel«ni hyn yn Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. I K SICR, BUAN, A DIOGEL I'R I 1, PILES A'R GRAVEL, Lr i luairs o anhwyldcrou ercitl sydd bob ° amter yn eu conlyr., megy.r:— ;IlIo/r""r" my's YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DtFFYQ & ur1™„TTTT.^ ir.EULIAD, FLHWYMEDD, LLYNQER MAN, DIFFYQ AXW.I, ST*,— GWELLHAD ANADL, POEN YN YR ARF.NAU A'R LWYNAU, SURNI F 2'(1,CY'1 w^bod°yn ^\V RHTFEDDOL."—Bum O> YH YR YSTYMOR, POEN RIBFAWR TN Y COLUDDICN, ymyK)oni'l»n"y Pile, a'r Gravel, ynnghyd f/ £ yn glaf Uawer O flvnvddau Jy> GWAEW. CWYNT, COLIC, TEIMLAD O BWYSAU YN Y afJni mawr ar rai amserao yndufewnol, am tua\\ mnTPfl«0oV(l«,.i X CEFN, Y LWYNAU. A GWAGLOD YR YMYSSAROEDD, p ,tM,ddeg mlynedd, ac am y pump tailolaf cyn i mi "A II V o J •*■ eB a r vrravei. rsraiaa A DWFR POETH. OWFR-ATALIAD, Y QWELEOIAD YN /■ <raei gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn wedi fy -vk Mj yT Oeddwn yn alluog i sefyll ar fy '8WL AC ANE^LUH, EYCHOEH A BLA9 ANYMUNOL YN llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath boen A _T__„,q »«ri v iviAn o „„V, j QENAU, PCEN YN Y BORO: W/OYDD, CHWYDDIANT t lldus yn fy ngholuddion, fy nghylla, a'm ysgylaint, a \1 I nhraea gan y poen a achosent 1 mi, ar \l y,, y TRAED Aa ]..■ mawr yn^y mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas \1 If TSRftfnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid SI uu^um^munt j gftllwn ftmryffred pethau yn ou lUw a*u linn priodol; mewn |1 *11 ai. j « "HfprtVivr ah ™ I RHODOAMT ESMWYTHAO UMIORQiRCHul. J ^air yr oeddwn wedi fy lwyr andwyo gan bo«n a telni, fel I II Aberdare ft £ Oreu l nilj ac yr jl — — • j na< gallwn gred,u fod modd i ini byth wella; ond diolch 1 II II wyf wedi talu iddynt bunoedd. lawer ft™ hyny, f PCRCHENOQ, 1 Awdwr pob daioni, a pharch i chwitha*. II 1\ j ,1 v Mioia fnwT IUd /vjj- ji LL '<R «n /n«aWa«' m 5A\ Yn mhen byth«fno«, drwy ddefnyddio eich Peleni yn ol /■ IV-ond ni dderbyniais la riles oddrwrth un O J. E. GEORGE. V\ «ich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilyn fy ngalwedl- II honvnt Prvnais flychaid O GEORGE'S V\ gaeth gydag egni a phle«er. Yr oeddynt yn fy ngwella V, niisimd GRAVia i™, .ohyme™. HIHWAIlf, m~ dtaddognohonprt-ijrj, J GLAMORGANSHIRE. V ?^SSl.T/. a/wr yil ddyn> we/1. maent wedi ly adferyd i'm gwrea lei cynt, £ BENJAMIN EDWARDS, f < ffl)/ ^°"^ Aberdare. DAVID DAVIES. IM I