Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

1mH F4UKNISHINfr-nnUPHOLSTERY | s EST ABLISHM EN 1. — Hugh Pugh & Co. ,V~ INVITE persoas about Furnfchjjfig, to inspect their extensive Stock of Substantial and .Wcfll-season^ Goods, suitable for Every Class of House, consisting in part of— t 3k 0 m < "ffall Fnrniti^rft. Diniq^-I^oom Furniture. Bed-Room Furniture. | Ljfcrary Furniture. Drawing-Room Furniture. Kitchen Furniture. ron pnd ^Jraes Bedsteads, Flock, Hair & Patent Spring Mattresses, Feather & Flock Beds, PorauArctic Down Bedding, Cornice?, Window Poles, Fancy Cabinet Goods, Toilet Ware, Carpet Brooms/* Brushes, Combs, Fancy Soaps, Perfumery, Toilet Table Sets, Picture Fraqies of all kinde^&c., &c. A*titles suited for Wedding and, Birthday presents, in variety. Wfl($$'4 •' :J o- j LIVERPOOL HOUSE, 4> r | DO LGELLEY. urj « r t\ .Ct4'* ;YW !Y; 1 j I AIL ARGRAFFIAD. "s aJ; 'E! I | Darluniatt, HANBS- ftY W YI) UNCLE TOI í GANDDO EF EI HUN, Yn cynwys yn agos i 250 o dudalenau. Pris Is. 6c. SEP MYWGRAFFIAB Y PARCH. JOSIAH HENSON r ARWR LLYFR MRS. HARRIET BEEHER STOWE). 0 1789 i 1876. Gyda rhagymad.odd, ac Arwein-nod, gan GEORGE STURGE, a S. MORLEY, Ysw., A.S j; k—L o'r "JJdegfed fil a Deugain," gan y Parch. D. GRIFFITH, Dlgellau. r ?* CYJBLOLEDDEDIG GAN W. HUGHES, DOLGELLAU. I'W GAEL GAN YR HOLL LYFRWJIRLHWYB. ENTERED AT STATIONER'S HALL. d .1,. < ABERTH MOLIANT. CASGLIADO EMYNAU TONA A SAM-ODLAU, ADDAS I appOLlAD CYHOEDDUS A NEILLDUOL' t YR EMYNAU DAN OLYGIAETH I PARCH W- REES, DD, A'R DIWEDDAR W- AMBROSE T y TONAU A'R SALM-ODLAU DAN OLYGIAETH p Y Cl WED DAK J. AMBKOSE LLOYD A E. ItEES- J. f' Coir yn y Caagliad 726 o Emynau, 28 o Salm-odlau, a 344 o Donau priodol i'r geiriau ]Wae- y Qasgliad o Emynau ar wahan yr un rhif a'r a npdwyd, yn nghyda'r Salm-odlau.ar y divrqdd. ,t FBI SI A U MEWNGWAHANOL RWYMIADAU. hfr lfiiiiViiau a'r TonaulL(Hen .Nodint 4s.; 5s.; a 0s. -Yr iUmynau a'rSolffa 3s. 6c.; a 5s. I feolffft fceb yrEmynau) 2s. 0c. Bymnau Bras is. 60.; 2s.; a 3s. TTyrnnH.il Man. la.; is. 0C., &C. R I'w cael gan yr holljlyfrwerthwyr, neu yn ddidraal drwy y Post, ar^dderbyniad eu gwerth mewu neuPpatofiice Order, oddiwrth ? %• w. HUGHES, Dolgellau; ^.TONEB 45, Liverpool. Grey St., Wr J .< -———-— AT YMEUC.W Y TO EMIGRANTS i GENERAL AGENT yo,. ALL AMB^RICA A^D AUSTRA ) LIAN IHG SHJUPS AND STfiAMBKS. IF NM, JONES (CYMBO OWYLLT), Passenger | • .Broker. 28 Union-street, Liverpool, Gor- i wyliwr i'r Liineilau canlyn<)l:—Inman Line, I Cunard Line, Guion Line, Allan Line, Nationa j Line, White Star Line, Dominion Line, Statl | Line, and American Line, • j Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i wa- | hanol bortihladdoedd yn y Talaethau Unedig, a'r | Trriogaethau Prydeinig.'gjall yr ymfudwyr gael y j cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr i'r ? cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofa j iddo y sylw mariylaf. 1 Cynorthwyir y Cymro gan Mr. JAS. BEES, > brodoro Merthyr Tydfil. Dymunol gan y Cymro allu hysbysu. y.Cyhoed 'I fod gauddo y TY CYMREIG eangaf a mwya cyfleua i iieithwyr ac Imfudwyr yn Le'rpwl, a agosaf i'r Landing Stage. j i Cofier y Cyfeiriad,— {j N. M. JONES (CYMBO GWYLLT), 'I 28, Union-street, LiverpooL j. D.S.-Gellir ymboli yn Aberdar a John James ? Crown Hotel iVl J OYFAILL PAWB! | PBLENAU "H0LL0WAY ) Diffyg- Treuliad, a Phoen yn y Pea. Nid oes un rhau o'r corff dynol yn fwy agored anhwyldeb na'r afu; ac nid oes un yn fwy tueddo pan ei hesgeulusir, i fyned i afael fig afiechyd per yglus Dylid coffo pan y mae gwrthwyneb a gwyn a surni ar y cylla yn ein rhybnddio nad yw treul iad yn myned yn mlaen yn briodol, fod pelenau Holloway yn rheoleiddio pob gallu gryfhau y peiriannau, yn symud ymaith yn uniongyrchol boll achosion o ddiffyg treuliad, geri, a phoen yn y pen a rhydd tachad trwyadl ANMHUREDD YN Y GWAED. i Gwerthiawrogir y pelenau hyn gan bob dosbarth i -y tlawd yn gystal a'r cyfoethog. Y maent yn foddioD effeithiol i buro y holl gyianaoddiad, hbx niweidio gweithrediad naturiol un o'i beiriannau.yn diwreiddia hadau yr anhwylderau hyny xydd a achos o fedd anamserol i ddegau o filoedd. Gwendid a Nychdod. Mewn cyflwr o wendid a cael achosi gan anghymmedroldeb o unrhyw fath—pa j un bynag ai meddyliol ai corffo rol-y mae effeithiau j y pelenau hyn o'r fath fwyaf dymunol. Y maent yn symud ymaith o'r cyfansoddiad achosion o af- iechyd, yn adsefydlu y treuliad, yn cryfhau y giau, j yn codi ysbryd y claf, ac yn dwyn y cyfansoddiad, yn ol i'w fywiogrwydd a'i iechyd cynteflg. Meddyginiaeth i'r Arenalll1 Os defnyddir y pelenau hyn yn ol y cyfarwydd- i iadau argraifedig, a rhwbio yr enaint ar y lle y mae yr arenau, am o leiaf tua hanner awr cyn myned i'r gwely, yn gyffelyb i fel y rhwbir halen ar gig, fei dreiddia at yr arenau, ac a feddyginiaetha unrhyw anhwyldeb arnynt. Os careg neu grafel fydd yi gofld, byddai yn ddymunol yn y cyfryw achosion ddefayddio yr enamt noa a boreuJ oblegidi diwy wneud felly ceir gwellhad t-uan. YR ARIANDY RHAGDDALIAD^L I YMHERODROLi.; [Imperial Advanot Bank. 1 n" L j 27, SOUTH JOHN STREET, LIVERPOOL l ? j ARIAN I'W BENTHYO. ( || MEWN TREF A GWLAD, HEB UN .flYW FATH O DDIOGELIADAU. j EHWSMI' I 6ADW POB PKTK ¥JT BBBJBAIXH 6YIBINAOHOI.. [ PIO I P.2,000 11 YN Darod i'w rhagdalu wedi oael johydlg oriaa ai rybndd, mewn symiaa cyfaddas i faneddigion »|- Boneddigesau (ty-ddalwyr), heb un math o ddiogeliad [ ao yn berffaith ddirgel i'w had-dala mewiio>fraE-Byniiai». hwylus. is TEA PHWY8IGI A I Amaethwyr, Geidwaid Gwartheg, PorchenogiCp -perDydan. Biopwyr, ao ereill. Gellir cael o iOp. i 2,000p. peto oediad ar eiddo heb ei symud mewn symia» i W *nnio^ aq en hymrwymiadau eu hunan, heb gyaprtfawy pywyuiyn > fod yn feichiafon drostynt, a rai y gepf' flsolj chwarterol, BW ar delerau eraifl, fel SK ? ^7°^ i'w galluogi i chwanegu at eu hyatoo. a chael poD math <j "•sssa'aasv math O | NID TW PELLDER YN UN RHWYATR yagar, oxg Rhoddir pob math o hyspy«rwydd yn ewyUyggw, hwn ni ofynir tal. ,I,. i,Vv > Appelier yn bersonol. nea. 08 dnfyjlythyr-, myuger twn)t a gedsir. BSKNSON, AKOLTOWR, f!I