Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

t/ r CYMDEITHAS ADEILADU GOGLEDDBARTH SIR DDINBYOH PRIF SWYDDFA -DINBYCH. Y SWTDDFHYDD CANGHENOL. GOKTJCHWYLWYR. fthuthyn Mr. Ezra Roberts, Vale View. Llandyrnog CIAwddneNiydd.Mr. R. Roberts, British School. ) Ceryg y Druidion.Mr. David Jones, Dolwerfyl. I Llanoeydd Mr. Moses Jones, Brynhyfryd. Benllan Mr. John Roberts, Draper 1 Newmarket .Mr. John Thomas, Draper. n- ( Mr. Ellis Roberts, Joiner, Ty'n- el | y-wem; J. Jones, Cysulog. >, j Mr. Robert Thomas, Draper. pimachno j j^r Owen Williams. Oolyddelen .Mr. Richard Jones, Penllyn. Quarry. Dolgellau .Mr. David Owen, Printer. Corwen Abergele Mr. Hugh Williams, Sea View. Colwyn Mr. William Hughes, Penmaen bach, "festiniog Mr.Robert Thomas, Post Office Bethania. ^enrhyndeudraeth. Mr. W.Hughes, Hafod y Wem ^Jtngerniew Mr. Thomas Williams, Ty'n j. twll. tL;: wood Mr. Peter George. j**Qarmon Mr. David Jones, Bryn'rogof. a Ghoedpoeth Mr. Edward Foulkes. ^odfary Mr. T. J. Owen, National to School. ^fttlt. Mr. Thomas Roberts, Agent, Gadlys Lane. ^^■Uanerchrugog Mr. W. John Rogers, Church >. Street Jr*ngoUen. Mr. Thomas Jones, Draper 0>tyn Mr. Valentine Williams. j,_ Mount Cottages. ^t.. Mr. Thomak Burgess Simon, rv. Chester street. if1?*8 Mawddwy E D. Evans, Tanyfdel Joseph Jones High St. cais »m fenthyca arian o'r Gymdeithaa ac ^unrhyw hysbysiad pellach yn ei chylch i'w at jrr ysgrifenydd, MR. ROBERT PARRY, 13, CHAPEL, SXBBBT, DBNBIGH. t .^OPJ^G HALL, PONTYPRIDD, AND CJKNERAL 1 FURNISHING WAREHODSB. 018 JOH.N CROCKETT, Watchi and Cabinet Maker, Mill-puff "fatherj and Iron Bedstead Warehouse, '1'41'1' & MILL STRBET, PONTYPBIDD. rj AVE you been to Crockett's Furnishing Wa tajf boose, People's Hall, Pontypridd? If not, DUyfor CASH only. > ft Iron Bedstead — 0 14 0 a°°4 Milpuff Bed and Bolatet 0 10 0 Palliasse tor ditto 0 10 0 Jr^od Mattress 0 10 0 °«d Mphogany Front Chest of Drawers 1 5 0 °°dubt:xul Pembroke Table „ 120 eight-day Timepiece 15 0 American Clock 116 0 QJ* Kitchen Chaii 0 3 0 Mahogany Bottom Chair 0 5 0 this particularly— jv^Qt Lever Watch, W arranted 4 4 0 do. J. C. best make 5 5 0 6 and Gold Chains & Alberts equally ft 1°^. °°<i Geneva Watches .„ 150 5. Do. strongly recommended 1 15 0 department—Saucepans, Tea Kettles, ett<iers, Kre Irons, Brushes, &c. W UNDERTAKING DEFAKTM8NT. I JJg" Full Sized Coffins 1*0 CWu 8 lined with Blue outside 0 6 6 •^covered, Pall and attendance 2 5 0 j • Q A beautiful coffin. arpets,.Floor, Cloths, Hearth Rugs, Pianos and A]) mnimB Koods delivered home.for 12 miles'round. Machines 3p. 3s., p4. 4s.; to 25p., by the j. best makers eadyMoneyonly—Aiian Parod unig. L- GWAED DRWG Yw'B aofcea o'r Blast, Seurvy, Piles, Clefyd y Brenhb) Ben Manwyniau, Clwyfau, Cornwydon, Penddynod, Tafa y Onawd, Gwvnegon, Danodd, Gout, Spleen, Fits, Poen Pan, Stitenet, Chwyld y Olanda, Olefydau Beaywaidd, Cryd, Ataliadau Natur. Halntiau, Nerves BewaD, Gleealadau, Clefyd Melyc, Diffyg Traul, Twymynon, Tuadd V* Darfodigaeth, kc. Felly y maa o'f pwya mwjtd i Borol, a Gadanhau, a Chfyihan y Gwaed, a thrwy hynj Dadwrei&dlo pob Afiaohyd, trwy gy- oaaryd y FadoygiBiaeth Fawr at 7 Gwaed, aaf IfilliililBaUB PATENT 7U Br prawf or effaith r-eilldual sydd yaddynt, wele a nlyn:— GWELLHAD HYNOD OTit PILES, &o. STK,—Trwy gymeryd eieh Pills hyucl, aef "Mood Pills," mi a nfala wellhad rhyfedd oddiwrth y Piles, Poen yn y Pen, Clxiniaa, a'r Cefo. Yr oeddwn yn metka a ekerdded kraidd gas wesdld, end yn awr yn frjt ao yn heUiMh. Ownbrin, Awst 20,1876. MARY JAMES. GWBLLHAD OR DYSTEMPER, GWYNEGON, &0. Sys, -Er lias y eyhoadd yr wyf yn eioh hysbyiu 0'1' gwellhad a gafaia trwy gymeryd eioh Pills at y Gwaed. Yr wyf yn awr yn heIIiMh, wedi bod am ddwy tynedd mewn bliader mawr gam Tafa a Phoeth. der 7 Onawd. B. THOMAS Dolau, Llaaally. Y mae eraill yml. weadi en hiaehau o'r Gwynegon, Stitches, a Tharddiar.t ar y Cnawd, gas yr nn Pills gwerthfawr. rt-øü Mmrh—"BLOOD PILLS." Cosbir pol) ffagiad. Ar werth gan boll Chemists y Deyrnaa am 18 lfo 2a go. a 4s 6e. Trwy y Post am la 2e, 2a lie a 4i N, Ian y Patfntet- JACOB HUGHES APOTHROARIW HALL, LLANELLY. Wholesale by all Patent and Drag Houses is Loa- 4on, Liveipow, Manchester, Bristol, Birmingham, AT ADEILADWYR A OON- TRACTORS. WEDI eu dadlwytho o'r Bare "GLENALVON," lwyth o Logiau ysg^tlr o Ffawydd Coch (Pitch Pine). LLWYTH o BLANCIAU LLORIO wedi eu parotoi. LLWYTH Y GLENALVON 0 BLANCIAU SPRIWS, yn cynwys tua 399,600. MEDT, 1876. LLWYTH y MARTHA 0 BLANCIAU FFAWYDD COCH—2 £ 3, a 4 ihodfedd o drweh. Hefyd, Coed Ysgwar. H YDREF 1876. Mae y llwythi uchod yn gystal am Stock Helaeth o Ffawydd Melyn, Pitch Pine, Ma- hogani, Derw, Elm, Byrddau Llorio, paroto- edig, yn teilyngu sylw ac archwiliad Cymerwyr, Adeiladwyr, a'r Cyhoedd yn gyffredinol. Gellir cael Drysau, Ffenestri, a phob math o Mouldings, &c., wedi eu gwneuthur yn y lie. JONES & GRIFFITHS, ABERDOVEY, YKYSLAS, & MAOHYNLLETH. Pob archeb i'w hanfon i Aberdovby. Melin au Llifio yn Y nystas. vROWLAND'S CAMBRIAN HAIR RESTORER. DARGANFYDDIAD newydd hollol ydyw yr uchod i adferu Gwallt Brith a Gwyn i'w liw naturiol cyn pen y tair wythnos. Os yr arferir ef bob dydd yn ol y eyfarwyddyd sydd ar bob potel cyn pen yr amser a nodwyd, hydd y gwallt gwynaf wedi dytod i'w liw cyntefig. Nid ydyw oedran o un gwahaniaetb. Y mae yn berffaith ddiberyg], gan nad ydyw yn cynwys yr un gropyn o'r hyn a arferir mewn cyffelyb bethau. Ni bydd iddo mewn un modu liwioy croen, nac unrhyw diilled- yn gwyn—dim ond y gwallt. Hefyd, crylha wraidd y gwallt, a rhwystra iddo golli. Y mae y peth yn anhygoel brairtd, ond y mae yn ffaith an- wadadwy er hyny. Pris 2s. 6c y botel. Anfonir potel i unrhyw gyfeiria I yu Nghymru ar dderbyn- iad gwerth tri swllt o i-tamps Parotoedig yn unig gan U. ROWLANDS, Fferjllydd, 93 Kensington, Liverpool. I-, if oruchwyliwr, Mr. J. Thompson, 31, Hanover St., Liverpool. Dros Gymru, Mr. Owen Isgoed ones, Chemist, Llanrwst; a Mr. John Rowlands, obaf,Trefriw, a chy ffyrwyraraill. Gwellhad oddiwrth anwyd mewn V Deng munyd. HAYMAN'S BALSAM OP HOUEIIOlJ ND. RHAG y Pesweh, Anwyd, Crygni, a phob anechyd < yn y Frest a'r Ysgyfaint. Y mae yn e-ttal twym. ynau yn peri i grynhoadau tufewnol dd'od i fyny, Swellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mews oed. lihodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAB EI PLAB YN FELUS A DYMUNOL. Important Testimonials. 16, Picton Place, Carmarthen. Sir,—I have had several bottles of your balsam, and have found them of infinite value. Yours truly, J. Bowen, Station Master. Amport Firs Andover, May 29th, 1869.—Sir,—I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benefit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong, I hav recommended you dozens of customers, and all have-, been pleased with it. *v I am, yours, &c., H. B. WBBSTKX. Mr. Hayman, Chemist. CHILDREN'S COUGH.—Mrs. Pethcrick, Ynyscedwi- Iron Works, Swansea, has found the balsam eminently useful in her family, and always keeps it in the hotux ready for any emergency, and never finds it fail. Gellid rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y Balsam hwn. Parotoedie. yn unig gan A. Hayman, Fferyllydd Castellnedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli is. I ic., a 2s. 9c. yr un tin bob Fferyllydd parchus yn Aber tawe, Oaerdydd, Merthyr, Aberdar. Caerfyrddin, Haverfordwest, Lerpwl, a'r holl Dywysogaet P*. PBIF OBUOHWTLWTB—W. Sutton & Co.; Barclay ft Sons. Llundain; Collins & Rosser; Pearoe Jc Co. Briste; ac Evans & Co., Liverpool. GoCHELIAD.-Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau 'HAYMAN'S BALSAM OF HOEKHOUND- wedi ei stampio ar y poteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S.—Y mae eryn arbediad wrth gymeryd y poteli wyaf. ENAINT HOLLOW AY v/ PAWB sydd yn dyoddef oddiwrth beswch, an- wyd, bronchitis, caethiwed a symudiadau afreolaidd y galon a daer gymhellir i rwbioy gwddf y fron, neu y cefn, fel y byddo yr achos yn gofyn gydag olew treiddiol Holloway ddwy waith yn y dydd. Gall cleifion ymddiried yn, y canlyniadau ffafriol a ddily-ant y driniaeth hon. Yr olew hwn ydyw'r f oddyginiaeth fwyaf sicr a diogel i holl anhwylderau mewnol ac allanol y gwddf. COESAU DRWG BRONAU DRWG, ULCERS. ABSCESSES, ARCHOLLION ENNYNIADAU O BOB MA7H. Gellir eu llwyr wellhau trwy gymhwysoyr enaint hwn at y manau clwyfus, ar ol yn gyntaf eu tymheru yn briodol gyda dwfr cynhes. 0 dai effaitli yr enaint nerthol hwn, yn cael ei gynnorth wyo gan y pelenau, symudir pob anhwyldeb o'r corfit gyda chyflymder. Gellir gwella hyd yn nod grawniau gorllyd a niweidiol, pa mor hen bynag y byddont, yn y modd a nodwyd GYDA'R GEWYIVWS7, CRYD- CYMALA J A PHOENAU NEURALGAIDD. Nid ydyw yr enaint hwn byth yn aflwyddo i rodd esmwy thad. Y mae ei weithrediad tyner yn lleihau yr ennyniad yn gystal a'r poethder a'r'boen. Y mae'r enaint esmwythaol hwn, trwy gyfnerthu rhediad y gwaed trwy y rhanau dolurus, yn cyn- nyrchu gweithrediad iachusol. Mewn achosio^ peryglus a chydgasgledig, dylid gofalu bob amaet am gymeryd y pelenau, gan fod eu galluoedd pured igol ac adferiadol yn gosod yr holl gnawd a* hylifau a berthyn iddo mewn cyflwr iach. CYFAILL l' bAM. I A CHAD BUAN ODVI WR7H BOB AFJECHYD AR Y CROEJS Rhydd yr Enaint hwn iachad buan i benau camen dyd, ymgrafu, a phlorod, yn nghyda phob math o ddoluriau, ond ei rwbio oddiamgylch y drwg ddwy waith neu dair y dydd; a chymeryd y Pelenau yr ol y cyfarwyddiadau argraffedig. werthir y Pelenau a'r Enaint yn sefydliad. ProHeawr HOLLOWAT, 533, Oxford-street, Llundaiy ac hefyd gan agos bob cyfferiwr; pachus trwy y byn gwareiddiedig, mewn blychau a ph tiau am Is I ic., 2s 9c, lis., 22s., a 33s. yr un, Y mae y rhai 2s. 9c. yn cynnwys tri, y rhai 4s. 6. yn cynnwys chwecu, a rhai lIs. unarbymtheg, y rhai 22s. dairarddag a'r hugain, a'r 33s. ddeuddtg a deugain cymaint ar a'r blychau a'r potiau Is 1J. Cynnwys y blwch lleiaf bedwar dwsin o helenau, a'r Ueiaf WDII 0 enaint Rhoddir oyfarwyd iiadnu argraffedig liawnipu pa fodd i'w defnyddio ar bob Blwch a Ph t, a gellir cael y cyfarwyddiadau mewn unrhyw iai 1 I hyd ya nody Dwrcaeg, yr Arabaeg, yr Ajmera g v Bera- iaeg, Den y Chinsteg.