Hide Articles List

10 articles on this Page

: .jd .oOi iz: rri'x .-nan…

^BRYNCBUG:

tY;, • AiERGWILLi- ^

.C 'SUMMER TKIP.' - ."'.

News
Cite
Share

.C 'SUMMER TKIP.' Ond nid yw pawb yn dylifo i'r un lie;—thai i'r ffynonau a'r moroedd, ac eraill i'r dyffrynoedd pryd- ferth" lie mae natur fel wedi gwisgo ei dillad goreu; sic ernad yw y-ffryn prydferth Abergwili wedi ei unrhydeddu a, flmonau rhinweddol fel Hanwrtyd, na moroedd iachusol iel LUugraaog a Ceinewydd. eto, mae yma afonydd gloew yn ymdrei«lo y w, »raf: tua'r mor, dyfEryn glandeg hebei gydmar, gwastad- edd eang heb ei fath, a brytiau tlws yn britho y gymydogatth. Ac yn mhlith y llu, mae y bryu auwylgu a adnabyddir wrth yr enw Topalityfyrid- ip, fel y brenin Saul yn nlhlith lluoedd Israel, o'i ysgwyddau ya uwch; ac ar gopa y biyn mae arury w 0 seddau fwedi eu gosodi gan y boneddwrparch118 a charedig T. C. Moiris, Ysw., yr hwr. sydd yn byw ya y palas prydferth Brynmyrddin, pa un sydd wrth odrau y bryn^, tel gal1 ?r ymwelwyr eistedd yn gysurus i fwrw eu blinder ar ol dri"go i gopa y bryo. Oddiar ben y br>n hwn, cawn olwg iawq ar brydferthweh amrywiql y dyifryn; ac wrtn weled y fath olygfeydd ysbleoydd, mae ein calon yh cael ei chynhyrfu i ddweyd, foi dyffryn pryd- ferth,G;wili yu ail i Baradwys. Talwyd ymweliaJ a'r lle-«l#pi eto gan luoedd o froydd Morgaawg, ac amryw o ardaloedd pdl y Gogledd* Trfiulipdd y bardd galluog a'r pregetbwr talentog, y farcb. J. Myrddiu Thomas, Wyddgrug, a'i brioa hynaws, fls cyfan yn y lie. Yma y triga ei rieni hoff, yu y fangre hoS FelinweQ. Gwyr y tlawd a'r anghenus .am garedigrwydd y lie, a phrofodd gweision y Duw Goruchaf pan ar eu teithiau fod yo ielinweu anedd glyd a dymunol, a chroesaw calon iddynt letya. Dydd Sul, Gorph. 29ain, cawsom yr hyfrydwch o glywed y Parch. Myrddin Thomas yn pregethu yn Ebenezer, Abergwili, ei fam eglwys. Yma y der- byniwyd ef yn aelod, ac yr anogw/d ef pan yn ieu- anc iawn i ddechreu pregethu. Nos Sul, am 6, tal- odd Ysgol Sabbathot y Bedyddwyr, Fetiawen, ym- *Weliad'&'r* He. Can odd yr ysgol amryw doniu, ac adroddasant ddwy benod. Holwyd hwy yn alluog dan y Parch. Myrddin Thomas, ac atebwyd y got- yniadfu yn foddhaoi gan yr ysgol. Gobeithio'y g-yry i juei fendith rasolar ymweliadau y gwa- hanol yo th"tU t v b\ o Y "aill a'r llall o les

PETHAU HYNOD YN EtEIONYDD.…

: : ' B1EKENHEAD;\ v;

..,.LLANELLI.

PWrLLGOfc YR AMWYTHIG.

----,.5 CAERFYRDDIN.;.'...

v' AT "LLAFURFAB," RHIWBSYFDIR.