Hide Articles List

10 articles on this Page

: .jd .oOi iz: rri'x .-nan…

^BRYNCBUG:

tY;, • AiERGWILLi- ^

.C 'SUMMER TKIP.' - ."'.

PETHAU HYNOD YN EtEIONYDD.…

: : ' B1EKENHEAD;\ v;

..,.LLANELLI.

PWrLLGOfc YR AMWYTHIG.

----,.5 CAERFYRDDIN.;.'...

v' AT "LLAFURFAB," RHIWBSYFDIR.

News
Cite
Share

I- X&C yna, a yn mJaen, i ddangos mai y neb fydd .am yr achosion Saesneg ydyw y dosbarth hyny; t dywed, "Megys ag yr ydym yn Ffestiniog Gymreig yma wedi adeiladu capel, yn rnha an y bydd yn rhaid dwyn pob rhan o'r addoliad yn mlaen yn yr iaith fain." Hoflwn wybod yn mha le yma# y capeluchod yn yr ardalhon. jNjd wyf yngwybod, •B nad yn esgorfa ymenyddol y talentog "Llafur- fab," am mai un capel ijewyddsydd yn cael ei ad- eiladu yno, ac un Cymreigaidd ydyw hwnw i fod pan yr agorir ef; ond fe- gynelir gwaaariaeth yp yr iaith fain yn hen ysgoldy Dolygaregddu; a'r dyb- iaeth oedd, hyd ymddangobiad y DYDD, ac ynddo yr ysgrif dra amserol ar "aflachusrwydd y metldwl," neuat wellay dosbarth nad oedd yn deall yr iaith Gymraeg en ddigou da, a rhai nad allant ddim ond yr iaith Saesoneg, a rhifa y gwrandawyr 75, a "Chwaneg na hyny yn fynych, a rhif y cymunwyr tddechreu y fiwyddyn lion oedd 20, ac efal!ai bydd ftaith fach fel hon yn ddigon i foddloni nad yw yn earn Seisnig-garwch. Ac yn sicr i chwi, Mr. Gol., yr wyf yn credu pe byddai i'r holl enw-adau yna flurflo dosbarthiadau Saesoneg yn y gwahanol Ysgolion Sabbathol, y byddai hyny o les anhraethol, gan fod yma y fath nifer o ddyeithriaid, ac yr wyf: yn g>w.vbodr trwy brofiad fy hun, am ddau lane allant siarad ychydig o'r Gymraeg, ond nid digon i'w fwyidhau, er y byddant yn dyfod i'r Ysgol Sab- ibathol.ac yn darllenyn yr iaith Saesoneg, a phwy na wyrna bydd i rhyw air oleuo llygaijd eu meddwl ft'u codi o aflachusrwydd meddyfiol i'r perffeith- rwydd tragwyddol. Hyny yw dymuniad un yn daru lies ei gyd-ddyn o b& iaith bynag y bo, medd —LLBF O'R GARJtO DDtT. u