Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

in theIhigh COURT OF JUSJI&, CHANCERY DIVISIOty I LINCOLN'S lira, BEFORE ICE CHANCELL HALL, LO D LONDONDERRY. THE RHOSWYDDOL LEAD MIN- ING COMPANY, (Copy). —Traimcript from tbk Shorthand Notes of Messrs. Corfielk & Her see, p.2 Chancery Lane, London, W.C. Mr. Diekinson ancBMr. Pu h with him, instruct- ed by Messrs. 11 & Greenfield, of 37, Queen Victoria Street, ondo, E.C. 1 F B. DICKINSON:—IMy Lord, in the case of Lord lYl Londonderry, \VJ The Bhoswyddol Lead Mining Company, order is nearly arranged between the parties. ord Londonderry is one of the reparion proprietors of the River Dovey, and the river that runsAnto it. The Rhoswyddol Lead Mining Compuiy have their works on the bank of the river, n the nuisance arising from those works is pou d nto the river. The inju- rious portion of it an qe easily stopped by means of Catch Pits. T ere a Catch Pits there which are acknowledge to be insufficient for the pur- pose. The resuly is, th the offensive refuse does go into the rivy. Th having been called to their attention, they have acknowledged that it is 80, and have su mitted to the injunction. MR. KENTON PARKEB. V— My Lord, in this case I appear for e Company, and agree to the in- junction on t terms of t e notice of Motion. I might say at we are prepared to submit to a decree if yo choose to takeut. MB. DIc INSON.-If thalt could be agreed to it can be dope, but at present tt have no instructions upon it. IL might take the liberty of asking if it isagreed we might have it isposed of on Satur- day as short cause, but hat is only in case it is absolutely agreed to. I /CORSFIELD & HEESEE, SlioRTHA ) WRITERS, 22 CHAN RY LANE, E.C. North Eastern Circuit. DVDDIADUR YR ANNIBYNWYR AM 1878. DAN OLTGIAETH Y PABCH. B. WILLIAMS, CANAAN; „ RJ W. GRIFFITH, BETHEL. J: Pris 1*. 6c., a 6c. BYDD yn cynwys y wybodaeth arferol, gydag ychwanegiadau gwerthfawr. Rhoddir y Symudiadau, yr Urddiadau, a'r holl gyfnewid- iadau yn y weinidogaeth gyda manylrwydd. Ceir ynddo eleni gyfiawnach gwybodaeth nag o'r blaen. Dymuoir am hysbysrwydd prydlon, fel na feiir y golygwyr, wedi cyhoeddiad y Dyddiadur, am ddiffygion na wyddant ddim am danynt. Cyfeirier pob gohebiaeth i Rev. B. WILLIAMS, Kilvey Terrace, Swansea. Os na fydd yr oil mewn Uaw erbyn Hyd. laf, ni ellir aylwi arnynt. CANEUON ORIAU HAMDDENOL" Y PABCH. JOHN. H. WILLIAMS, LLANBCa-nm, LLKTN, YN cynwys 82 o ddarnau Barddonol ar wahanol deitynau. J PBIS SWLLT. DOLGELLAU. DYMUNA EDWARD EDWARDS (Fron Goch gynt), wneud yn hyebys i'w Gwsmeriaid oil ei fod wedl eymud o Fron Goch i gadw Pandy i ymyl y Dref, fel y bydd yn fwy cyfleus i bawb i'w gael. EDW y He ydyw Pandy Ty'nycae, o fewn chwattec aailldir i'r Railway Station. POWDR TROCHYDDOL STOKOE AT DDEFAID, RHAG Y CLAFR, LLAU, CYNAIION, AC ER GWELLA YMDDANGOSIAD A THYFIANT Y GWLAN. YMAE y Feddyginiaeth uchod yn cael ei dewis bron yn ddi *ahaniaeth lie y byddo unwaith wedi cael ei defnyddio, ac yn bresenol yn cael ei harfer yn rteolaidd a helaeth gan berchenogion deadelloedd mewn gwahanol ardaloedd, y rhai sydd yn mynegu ei bod yn gyfryw y ge:lir yn llwy, ymddiried ynddi, a'r OREU G BOB MEDDTGINIAETU. GWNETJTHURWR, T. STOKOE, M.R.C.V.S., CHEMICAL WORKS, HAY, S. WALES. GORUCHWYLWYR, Bala, Edwin Williams, Manchester House. Barmouth, H. W. Williams. Dolgelley, R. Wynne Williams, M.P.S. Towyn, R. J. Roberts. Gwerthir gan Gyffyrwyr yn y Trefi yn unig. IM ORTANT SALE OF FREEHOLD PROPERTY TilE MILITIA BARRACKS, BALA, MERIONETHSHIRE. MR. EVAN JONES has received instructions to differ for SALE BY PUBLIC AUC- TION,on ursday, the 9th day of August, 1877, on the Premises, at 2.30 p.m., the MILITIA B ARRACKS Vn one or more Lots, as may be decided at the ttme of Sale, and subject to such conditions as wi ba there and then produced. The Property y well situated in the Town, and affords a goo opportunity for investment. It stands on an a a of nearly 2,000 square yards, and was orgnaaKy erected at a cost of £ 3,000. At a mo rate outlay, it can be converted into goo an commodious Dwelling- houses. ThecoITugate Iron S ed, lately put up by the County a a considerable cost is easily removed. The Building a\d Shed are in an excellent sta/e of preservation. The Sale^ill take place in ohe Board Rooms, on the Premises as above. For fmrcher particulars apply ID the Clerk of the Peye, at Portmadoc; or to the Auctioneer, Mounyrlace, Bala. JuJy 3rd, 1877. DOLGELLAU. DYMUNA DAVID ROBERTS, diweddar o Lanuwchlyn, hysbysu ei fod wedi ymsefydlu yn Factri Isaf, Dolgellau, a'i fod yn gwneud pob math o waith gwlan, megya blancedi, gwlaneni, brethynau, linsseye, dafedd sanau, &c., am y prisiau arferedig. I (I G LL DYSG NA GOL Eistedufod eirion, Y HON A GraBLIR DYDIL CAL>fiSr, 1878, Ysnf PUBLIC ROOMS, DOLGELLAU. Beirniaid y Dad u-Llew Llwyfo ac Eos Mor- lais. < Beirniad yr Aothdm Goffadwriaethol-Parch. E. Stephen, Tanvmariaa. Beirniad ard niaeth Coddigerth rhif 8)— Llew Llwyfty ) Gellir c.9 rhestr gwawn o'rTestynau, &c., trwy an ton DAw STAMP celniog i un o'r ddau ysgrit- enydd. 1 \OWEN O. ROBERTS, ) V. M. PIERCE, )X8G' at ein Qf; oùebwyr VIOAR OF WAKOFTELD-wedi ei gyfleithu gan y Parch. J. H. Williams, Llaniestyn. Ymddengys yn ein rhifynau dyfodo). Yø BIN NKSAF.- Cymanfa y Wyddgrug, Arthog, &c., &c.

CANON MOZLEY AR RYFEL.