Hide Articles List

6 articles on this Page

YN YR ÐWTIt,

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

eu cyf ansoddiadau. Eiddo "Guthrie" oedd y goreu, ond dywedai y beirniad fod "John Chrysostom" yn dringo yn arw ar ei ol. Pan y gofynwyd gan yr arweinydd a oedd "Guthrie" yn bresenol, atebwyd ei fod. Yn mhen ychyd- ig, arweiniwyd y bardd buddugol, yr hwn a drodd all an i fod yn Mr. David Adams, Taly- bont, ger Aberystwyth, i'r esgynlawr rhwng Cyfeiliog a Iolo Trefaldwyn, tra y chwareuai y Band "See the conquering hero comes," a gosodwyd ef i eistedd yn y gadair farddol. Tra yr oedd Iolo a Cyfeiliog ylj croesi y cleddyf a'r wain uwch ben yr hero, gwaeddai Tanymarian "A oes heddwehl" dair gwaitli, yn cael eu ateb gan y beirdd amgylchynol, "Oes." Yna dodwyd y cleddyf yn y wain, anerchwyd y bardd cadeiriol gan y beirdd a enwyd ac eraill, ac arwisgwyd ef gan y Lady Frost. 12 Can y Cadeirio, "Glyndwr," gany Proffes- wr Parry. Chwareuid y piano gan ei fab Mastr Joseph Haydn Parry. 13 Beirniadaeth y BeddargrafF i'r diweddar Mr. Richard Price, o'r Dolaugwyn, ger Towyn. Gwobr 2 gini, rhodd ei fab, R. G. Price, Ysw., Towyn. Derbyniwyd saith o Feddargraffau, ond dywedai Tafolog nad oedd yr un yn deilwng o'r wobr. [Hysbyswyd yma fod 28. 6c. o wobr am yr englyn goreu i Gadeirydd y bore, 2a. Gc. i Gadeirydd y prydnawn, a 2a. 6c. i gadeirydd yr hwyr. I fod yn Haw Tanymarian erbyn 7 o'r gloch.] 14 Y Brif Gystadleuaeth Gorawl, "Gloria in Exceleia"* (Mozart). Gwobr 7 bunt, a Baiton i'r Arweinydd. Daeth dau gor yn mlaen i tystadlu, sef Cemmes a Machynlleth. Dyfarn- :odd y Poncerdd y wobr i Gor Cemmes, gyda phymeradwyaeth i'r Hall. Arwisgwyd yr Arweinydd gan Miss Owen, Ddolhir. 15. Beirniaiaeth y Gan o Groesawiad i Mr. a Mrs. Mynyddog Davies, ar eu dychweliad o'r JAm«rica. Gwobr, 10s. Dywedodd Tany- Biarian ychydig eiriau oedd yn weddus i'r amgylchiad. Derbyniwyd 8 o gyfansoddiadau ar y testun; y goreu oedd Epaphroditu-, sef Nefydd, 'Aled, Llsnefydd, Rhyl. Yn lie rhoddi cheers fel arferol, gwnaeth Tanymarian i'r gynulleidfa i gyd godi ar eu trae-1, a gwneuthur moesgyfarchiad, fel arwydd o barch i goffa iwriaeth y talentog Mynyddog. 16. CAa, Hen gadair freichiau fy mam, gan Tan- ymarian. 17 Cystadleuaeth canu, Y Blodeuyn Olaf (J. A. Lloud). Gwobr, gioi. Dau barti ymgeisiodd, »ef y Parti o'r Dref, a C h6r y Goedwig. Y cyntaf, tef c6r Machynlleth, oedd y goreu. Rhoddwyd pleidlais o ddiolchgarwch i'r cadeir- ydd, 8yr Thomas Frost, gan Mr. Davies, Dolcar- adog, mewn araeth danllyd, pa un a gefnogwyd gan Mr. Richard Jones, Machynlleth. Wedi i'r Band chwareu God Bless the Prince of Wales, ym- lVasgarwyd. YN YR ÐWTIt, cynaliwyd cyngherdd, dan lywyddiaeth David Howell, Ysw., Machynlleth. Yn debyg i hyn yr Oedd y gweithrediadau:—Aoerchiad gao y llywydd. Anthem, Bendigedig fyddo Arglwydd Dduw Israel, ganger Cemmes. Can, Yr Eneth Fechan Dlawd, .tan Miss Hattie Daries, yn hynod o effeithiol. Un- *wd, Honour and Arms, gan y Proffeawr Parry. ■ Unawdar y Delyo Gymteig, gan Mr. Bennett Owen. CAn y Melinydd, gan Miss Jenny Jones, Llanberis. Ca,n, Yankee Doodle, gan Tanymarian. [Dod y cleddyf hwn yn y wain bellach, Tanymarian.] Deu- awd, The Merry Bells, gan Mr. Francis a Miss Dickson, Drefnewydd. Encoriwyd hwy, a chan- asant Tell me, gentle Stranger. Can, Myfanwy, fan Mr. Rowland Davies, U.C.W. Can, Sing, Birdie, eing, gan Miss Dickson. CSn, Llwyn Onn, gan Tanymarian. CAn, Yr hogyn yn gyru'r wedd, 8an Llew Cynfal. Cftn, Y pleserfad ar y Niagara, Ran y Proffeswr Parry, ya ddesgrifiadol iawn. Can, jfe ddaw Llewelyn eto'n ol, gan Miss Jenny Jonas, t^na, darllenodd Tafolog y feirniadaeth ar yr Jflnglypion i'r Llywyddion. Daeth f law 20. Y tP'eu i gadeirydd y bore ydoedd John Jones, i gadeirydd y prydnawn, W. D. Davie. (Gwilym Ionawr); ac i gadeirydd yr hwyr, I{. Tudor (Ap Maldwyu), Aberllefeni.] Can, "■»Uine my heart, gan Miss Hattie Davies. Can, CaFlo; gan Tanymarian. Deuawd, When a little we keep, gan Miss Dickson a Mr. Francis, gan Mr. R. Davies, U. C. W. CAn, Paham mae A>ei mor hir yn d'od, gan Miss Hattie Davies. Can ltala-idd The Barber, gan y Proffeswr Parry. En- CoriwYd ef, a chanodd The Pirate. Wedi myned dros y seremoniau arferol, o gynyg 'olchgarwch, &c., terfynwyd y cyngherdd, a hoddwyd clo ar weithrediadau cyhooddus Eistedd- od Gadeiriol Maldwyn, 1877. Ar y cyfan, yr oedd Eisteddfod Maldwyn yn Eis- teddtod dda: y canu yn chwaethuo, y cystadleu- aethau yn rheolaidd, y cyfansoddiadau yn amrywiol a chanmoladwy, a'r beirniadu yn fleg ac anhawdd eu hateb. Dymunem longyfarch y pwyUgor ar eu dewisiad o'r gantores swynol a dirodrea, Miss Hattie DaYiea. o Brifysgol Aberystwyth. Wrth wneud hyn, mentrwn ddweyd eu bod wedi ychwanegu at glod a gogoniant eu Heisteddfod fesur mawr. Dolgellau, Awat 3ydd. D. R. JONES

í. ,. YR UNDEB CYNULLEIDFAOL…

DYDD MERCRER..,

■-í,!;^ TREBOR MAI WEDI MARW!

MYNYDDOG WEDI MA.RW!

; Jw: -I ■— —' DAU ENGLYN…