Hide Articles List

2 articles on this Page

y.Dydd Gbjoener (Awst 3).…

News
Cite
Share

nad oedd ef vn gwybod am oediad tnawr mewn telegraphio areitbiau seneddol pwysig i newyddiadaron laleitbiol, oddiwitbr dan ddirwasgiad eitbriadol gvvi-itf), nea ytote dywydd hnffafriul. Rhoddoud Mr. Ne^d". gate rybudd y byddai iddo ei olyii i Guui- bellydd y Tryeoilys y cyfleusdra oyotaf, pa lwybr a fwriadai y Llyv. odraelb fabwyeiadn mewn trefn i atal tramynychiad o'r rbwystr- au cynlluniol a ddilynwyd gan aelodan neillduol. Rhoddodd Mr. Parnell rybudd o gwestiwo gwrtbgyferbyniol. Byddai iddo ef ofyn i arweinydd y Ty pa lwybr a fwriadai ef gymeryd er amddiffyn aelodau annibynoi y Ty rbag unrbyw ymyriad tra yn ceieio ei anercb ar points of order. Aeth y Ty i bwyllgor ar fesur B "ldd Addysg Scotland. y.Dydd Gbjoener (Awst 3). 0,i r TT TR ARQLWYDDI.— Wedi i "amfyw fesurau gael eu darllen yr ail waitb, cododd en harglwyddi a gobiriasant a n baner awr wedi pump. Ty Y CTFriiBDix.—Mr. ParnelJ, ar adroddiad o Fesur Debeudir Affrica lei ei hadnewyddwyd yn y pwyllgor, a riliodd welliant yn cael ei gynyg gan Mr. O'Donnell ei fod i eael ei ystyried dri mis i heddyw, a pbrotestiai yn etbyn yrarferiad gorthrymus a di-gynreol o basio y mesnr drwy nerth mwyaf- rit pa an a «nai redeg dros hawliau y lleiafrit a chael y canlyniadau rawyaf anflodus ar ymgyngboriadao y Ty. Fel yr oedJ, gan y cyffroad golygfeydd, a'r iaith anweddug ag oedd wedi myned beibio, yro"dd y Ty yo barod wedi colli ei gymeriad fel cynulifs bwyllog. Fe wrtbodwyd y gwelliant heb raniad, ac or ol i ornbwylion pellach gael eu trin, fe obiriwyd y Ty hyd saitb o'r glocb.

EISTEDDFOD GADEIRIOL MALDWYN.