Hide Articles List

2 articles on this Page

---Y LINDSAYS.

News
Cite
Share

Y LINDSAYS. HANE8 DIRWE8T0L. Gan M. T. H. — PENOD IX. w7 Feistres Ntwydd. =.. Prydnawri ddydd Mawrth yduedd, ac oddeutn wythuos ar ol y briodas. Yr oedd Sullivan a Jane yn eistedd yn eu hen ystaf- •11,-y nwrsery; Sullivan, nid yir siglo ei hun mwwn diogi, ond yn cerdded o gwmpaa yn ddigofas, mewn'Tytnher,' ys dywedai Jane. Ar y carped eisteddai Willie, yn chwareu rydie,i dttblou,- byehain; ac yr oedd Jane yn bardda penwisg iddi ei hun gvda ruban satin gwyn. Ymddangosai y gwaith yn ei dyryso rywfodd, obleg d weitbiau hi biniai v ruban arno, a thynai ef bryd arall, mewn anmhenderfynolrwydd. 'Nursp, edrychwch YrIla,' meddai, gan ddal y cap yn ngolwg Mrs. Sullivan, fel sg r denai yr olaf at ei hymyl yn ei chrwyrfr- iadau ajresmwytbt itdrychai hfcin yn well, dytredwcb, wedi eb asgelluo gwmpas y coryn, nea wedieiosod yn twaog ar yr ocblrau1 Betb feddyliech cbvi il Mae aroaf eisuu iddo yrnddangos yn brydi'erth/ 'Edryobaiyn well fel hyn/ dycbwelai y nurse; a chan gydio yn y cap. a'r ruban o lavf! Jane, taflodd hwy i'r Hawr. Rhaid i'r darllenydd, pa fodd byna'g, beldio a chymer. yd yr olwg wrong ar waith Mrs. Sullivan; yr oedd yn berffaith sobr. "Nawr ynte!' gwaeddai Jane, 'beth mae hyna ddal' "Does gyda i ddim amynedd hefo cbwi!' torai allan. 'Yn gwycbu eicb hun er mwya plesio dynes nad yw yn deilwng i sefyll yn esgidiau eich meistrea ymadawedig druan; ddim yn deilwng i'w gwisgo iddi! 'Rydy6h cynddrwg a hitbiau. Gadawer iddi ddyfod a'ch gweled gydag yroylau duon yn «ich cap, fel y gwel 6; gall ddangos iddi ein bod yn galaru ar ol ein hen feistres, yn fwy felly nag^ydym yn hidio am groesawu y newydd. '•Dn nen wyn, ni was byny mo'i newid,' atebai Jane, wedi m) nu cael y cap. 'Mae wedi ei wneud, ac iiis gellir ei ddadwneud; ac 08 ydyw y morwynion eraill yn rhoddi rubanau gwynion, 'dues dim rheawm pa'm na ddylwn inanroi. Yrydycb morgroea ag y gallwch fod beddyw.' 'Yn groet, ai e!' dywedai Mrs. Sullivan, gan daflu ei hun ar gadair gydag ochenaid, 'mi fyddech ch'ithe'n groes hefyd, pe baech genycb deimladau dallhuan. Mae'n rbyfedd genyf eich bod yn gallu cymodi A ebwi eich hnn i aros yma, ar ol y" fath gyfnewidiad! Mae'n rhyfedd genyf fod y gweinidogion i lawr y grisiau yn galln gwneud!' 'Yr ydych yn aros eich hUD,' ebai Jane. 'Am y gortodir fi i wneud. A allwD i fyoed a gadael y babi yna—' gan bwvntio at y bycban anwybodus ar y carpet—'t'w thru- garedd hit- Pan y cyfarfyddat a.to meistres Anwyl yn y nefoedd wyneb yn wyneo, bbth ddywedai bi wrthyf, pe buaswn wedi gadael ei pblentyn i 8Dgbaredigrw| dd liysfam dwyllodrusf Na, 08 aitf meietr i wneud ffwl o hono ei hun, a dyfod ndrefgydadwain o wragedd a dau wyneb, un iddo ef ac un i bobl eraill, rbuid i nui aros, a rhoi i fyny gyda'r cwbJ, hyd nes yr a Willie ofy ngofal. Dywedais wrtb meistr.' 'Naddo, 'rioed!' meddai Jane. 'Bryd?' ''Dyw byny ddim o'ch busnea chwi. Gyrwch yn mlaen gydti'ch cap priodas gwycb.' Bu enyd o eeihiant. Jnne, yr hon yn awr a Bafai wrth y flfenesir, a'i torodd. 'DVlla Mri1. Charles Lindsay yn dyfod. Mae'n debyg genyf fod ei hanwyd yn well, ynte. 'Dyw y plant ddim gyda hi; pa mor bir tybed y mae yn bwriadu eu cadwl' "Rwy'n gobeithio y ceidw hwy hyd nesy llusgir hwy oddiwrthi & chortynau,' taniai Sullivan. 'Gwnai telly, pe bai yr un feddwl a 6. Bydd ei cbartref hi yn well iddyot hwy bellach.' Daefh Mis. Charles L'ndsay i'r nursery. I 'We), Sullivan; wel, Jane,' gwaeddai, fel ft,.r y codai y morwynion. 'Tybiasoch fy mod wedi inyned ar goll, 'rwy'n siwr, ond y mae yn naw diwrnod er pan y bum y tu allan i'r drwEl. Willie, beth sydd gan Bodo Charles?' Cododd y plentyn a rhedodd ati. Yn nesaf at Sullivan, yr hon a garai yn fawr, i yr oedd yn fwy boff ganddo Mrs. Charles Lindsay. 'Dyna,' ebai, gan roddi tegan bychan iddo, 'chwaer Marian sydd yn anfon hwna i Willie.' 'Pa bryd mae'r plant yn d'od adref, naa'am?' gofynai Jane. 'Pan y gofyu eu tad am danynt, ac nid cynt,' atebai Mrs. Charles, gyda liyrnder yn ei haeeniad a ymddangosai yn ^vffelyb i Sullivan.. 'Ni fydd ef na'i-—wraig—-yma hyd ddydd Gweuer.' "0, na fyddantj yn wir!' cyfryngai Sullivan, gan anghofio. ei pbarcb yn y blinder oedd ar ei meddwl. 'Maeat yn dyfod heddyw, ma'am. r > 'Heddyw!' T 'Heddyw nesaf,' dychwelai Sullivan. I Mae eisiau meistr ar frys gyda rhyw waith yn y gwe thiau, ac ys^rifenodd rhai o honynt ato, ac anfonpdd yntau air yn ol y byddai adref heddyw. Cawsant y llythyr yn y ffactri bore beddyw, a d'tetbant i ddweyd wrthym ni, yn ol et orchymyn ef. Mae'n ddiwrnod du i mi beth bynag.' 'Jane,' meddai Mrs. Charles, heb ateb yn uniongyrchol i Sullivan, 'mae ar Mis Marian eisiau crys glâti neu ddau; wnewch chwi eu rboi wrth Iii,,?' Gadawodd Jane yr ystafelf. 'Rhaid i chwi geisio gwneud y goreu o hono, Sullivan,' parhaai Mrs. Charles, pan oeddynt eu dwy gyda'u gilydd. 'Ni wnai y tro, 'ydych yn gweled, i chwi adael Willie.' 'Dyna'n unig beth sy'n fy nghadw i; dim arall yn y byd. Oe decbreuri hi. ei drin yn ddrwg, at cydrhyngddynt, a gofynaf fm meistr fy ngbynorthwyo er mwyn ei wraig o'r bhen.' 'Ust, Sullivan! ni wna hyny. Mae yn ymddasgos yn bur hoff o hono.' 'Yr uu fath ag y mae un boneddwr yn holi o ddwfr santaidd,' dywedai Sullivan yn anmbarchus. 'O'r awr gyntaf y gosododd ei throed yn y ty hwn, y mae wedi bod yn cynilunio pa ffordd fyddai'r oreu i rwydo meistr; gwelais drwyddi, os nad oes neb arall yngwneud. N id oedd ganddo ddim mwy o siawns yn ei herbyn nag sydd gan wybedyn gyda phryf copyn, ond cerddodd yn unionsyth i'r we, fel ynfytyn llygad- gauad. Nid yw o un dy^tn, n adam, rhaid i mi siarad. Yr wyf yn ffit hcddyw i grogi fy hun. 0, ty, hen leietres anwyl!' Plygodd Sullivan ei phen i'w dwylaw, a siglai yn ol ac yn mlaeu yn ei chadair, yn gyffelyb i un wedi ei gorchfygu gan alar. Ya mhon y fonud tdrycboddi lyny eilwaith. 'Ma'am! Mrf;, Charles Linosay! oni welsucb chrvi trwyddi?' 'Do,' ydoedd yr atebiad ittel. Cododd y ddynes ei dwylaw. 'Yiia pa oil, 1 0 pa'm, fia rybuddiasoch 'meistr, a'i roi ar ei]w?liadwriaeth? Nid fy lie i oedd i wneud I byny, ond gallasech chwi.' 'Mi a'i rhybuddiais,' oedd yr atebiad ar wefusau Mrs. Charles, ond ataliodd ei ban, ac ni ddywedodd ef. l'rv Barhau

I LLETYA PREGETHWYR.