Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

reUlwedi gpfnietidarch^^y i^|L wed^aiilfya^^S. ^wiliadmanwl i mewn i ansawddGEORGE'S WT^ J/" GEOBGE'S PILE AND GBAVEL\ eioh Peleni, ac yr ydym yn cael eu g/ If bod yn gyfansoddedig o'r cyffeiriau m*y « p acq Aim V/ ILLS' 510 3^ T yn Cael 6U II llysieuol tyneraf. Yr wyf wedi eu defnyddio i ll^jt tt W11A. V iL .L ij hod yn gyfansoddedig o ddefynddiau I yn helaeth am flynyddau lawer mewn „ I llysieuol, Nid oes ynddynt ddim o natur I I PILLS, |( —YB »•« FA £ N N| 1 mewn sefyllfa anobeithiol o herwydd y J 1\ B0D YN FEDDYGINIAETH DBA GWEBTH- IJ Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso Jj PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWB AT y DOLURIAU HYNY AB GYFEB II Vdweud, nad oes, mewn gwinonedd, eu jj MEWN TRI O DDULLIAU V PA BAI Y MAENT WEDI fl cyfrelyb fel meddygimaeth tuag /f VN A /§ V- at wella y Piles a'r Jf GWAHANOL FELYCANLYN: EU HAMCANU. V" Gravel. Cb' .t '¥ WILLIAMS, No. I—GEORGE'S PILE t GRAVEL PILLS. "I. WILLIAMS, No. 2-GEORSE'S GRAVEL PILLS. V t *■■■■■ ..mm* No. 3-GEORGE'S PillS FOR THE PILES. T- GOCHELWCH DWYLLWYR. Q GOCHELWCH DWYLLWYR. | — Mewn blyohau Is. 1 Jo. a 2s. 9o. yr un. m m I Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwoh yn eglur am GEORGE'S Pills, f ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PEBSWADIO, na chymerwch V bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD and Gravel Pills?' o wneuthuriad L wirioneddol. neb arall. | 1 '1'; -4' -MEND" POEN YN Y OEFN CHWYDO YN Y TRAED j YSMraDM YrmNj I POEN YN Y LWYWAU f J' GWYNT, GWAEW, COLIC,l | DWFB POETH AC ATAUOlf LUMBAGO, SCIATIGA j! RHWYMEDO, &0. II M -4i( GEORGE'S > » ■ ■ > ■ m*m~t ME. GEOBGE, 1 DTT T7* A/^D&^fCT D,A*8™' BH*T. Dear Sir,—Your Pills take well here, X"^ 1ill CK vJ av/\ V £ 4( gnmt efflLcyTof™° £ ?$uu"fOT ^Iea^nS*G^ellTalways f I and in time I Bhall have a large opening pTT ,T £ =* SST&SSSSStn for them.-Yours truly, and am ror* G- 0WEN< <*—«o T mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth X'KUS DIXON ,v SICR, BUAN, A DIOGEL I'R PILES A'R GRAVEL. i luau-s 0 anhwyldsrau ereill sydd bob 1 -V amser yn eu cavlyn, megiis:— JJ^j\oMarmr «% o*, JY A<CV POTN VN Y CEFN. YSOAFNDER YN Y PEN. DIFFYO > "GWELLHAD TREULIA:,• RHWYMEDO. LLYNQER MAN, DIFFYO «■< I „I jPi* BHTFMDOL.EUM »A 1 j-* s^s. f/s yi gM llawero flynyddau *-J,\ ° flS* ran V Tiles a'r Gravel. Braidd YR YMYEGAROEDO' i -l uddes mlynedd, ac am y pump mi. olaf cyn i ml f{ V j j „ oll„>rr 11 » • Y'FR-ATALIAD, Y GWELEDIAD YN j ar e(ch peleni chwi, yr oeddwn wedl fy yr oeddwn yn alluog 1 sefyll ar fy BWLAC ANEGLUR.SYCHDF/? A BUAS ANYMUNOLYN II„U gaethiwo 1 aro# yn y ty. Yr oedd y fath boen II nhraed tran V poen a achosent i mi a'r A OCNAU. POEN VN Y 80Rnr W^DYDD, CHWYDDIANT •j. tWusyn fy ngholuddion, fy nghyiu. a m yugylalnt, a 1 II GAU 1 WA T*\ A J I YN Y TRAED, AC. 1 o«n mawr yn fy mhen. ac yn feddw gan bendro, fel nM \1 I yegafnder jm fy mnsn. re wnaetn Doctoriaxd 1 HinnnillT r«yu>VTu«n Mumunvsnuni jrallwn amfryffred pethiuyn eu !Uw a'u llun priodol; mewn I Aberdare a Merthyr eu goreu i mi, aC vr I "H0DDA"T lSMWYTHA° Uf"0NBYRCH0L xr oeddwn -fy ,wyr «dffi I j j J J — —— nas jallwn gredu fod modd i mi bjth well»; ond dloico I I wyf wedi talu lddynt bunoeaa lawer am hyny, f perchenoq, AwdwrpobdAioni.apharchichvithau. II l\ ond ni dderbvniais fawr lies oddiwrth un O I I 1? rtPHPPP un no Yn mhen bythefno«, drwy ddefnyddlo eich Peleni y^ol I ■ 1 uuu m uueroyniaio r>™ J' M.K.F.5-, eich cyfarwydd.vd, yr oeddwn yn galln dilyn fy ngalwedi- II A\ honynt. Prynais flycnaia O UEOBGE S V gaeth gydag egni a phleser. Yr oeddynt yn fy ngwella II V\ PILES and GBAVEL PILLS, a chymerais SIR WAIN, V braidd heb yn wy bod i mi, gan y modd towel ac tmayrri* ♦ 1 /• ■/ V, yr oeddynt yn uwcithrsdu arnax. /» V\ ddau ddogn O honynt—yr yawyj yn filAMORfiANQLJIDr Yr fy nghyfansoddlad wedl myned in or /f X\ awr vn idvn iach U L.M IVI n U A [N b H I H h. V oera chUi. ond drwy barhau i'w cymeryd. 7/f awr Vn aaVn mc"" — TP\ V maent wedi fy adferyd i'm gwre. fel cynt, /M Xx BENJAMIN EDWARDS, ( ,2! I V «* ?r M *a ay*0* leaauc a'T /W newydd.—Ydwyf, Ac. ABEBDA^ ^DAVID DA VIES,