Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYMDEITHAS ADEILADU GOGLEDDBARTH SIR DDINBYCH PRIF SWYDDFA -DINBYCH. Y SwYDDFSYDD CANGHENOL. GORUOHWYLWYB. fj^thyn Mr. Ezra Roberts, Yale View. *jJandymog ■ ~la»ddnewydd.Mr. II Roberts, British School. jfry<f y Druidion.Mr. David Jones, Dolwerfyl. di'&nneydd Mr. Moses Jonea, Bryahyfryd. 5enllan Mr. John Roberts, Draper ewmarket Mr. John Thomas, Draper. Ditnej i Ellis Roberts, Joiner, Ty'n- ( y-wern; J. Jones, Cysulog. I Mr. Robert Thomas, Draper, ^achno ) Mr Qwea Wi,liam8- "olyddelen.Mr. Richard Jones, Penllyn. £ olgellau .Mr. David Owen, Printer, Abergele Mr. Hugh Williams, Sea Yiew. °lwyn Mr. William Hughes, Penmaen ti bach. testiuiog Mr.Robert Thomas, Post Office Bethania. Mr. W.Hughes. Hafod y Wern ■^Wigerniew Mr. Thomas Williams, Ty'n- j twll. ijfiBwood Mr. Peter George. T^Qarmon Mr. David Jones, Bryn'rogof. a Choedpoeth Mr. Edward Foulkes. Mr. T. J. Owen, National School. 8"lt Mr. Thomas Roberts, Agent, Gadlys Lane. ^°8llanerchrugog Mr. W. John Rogers, Church Street Vr^Sollen ft' r. Thomas Jones, Draper Mr. Valentine Williams. jig. Mount Cottages. Mr. Thomas Burgess Simon, T\. Chester street. ^ohf8 ^aw<iliw7 E D. Evans, Tanyfoel A Joseph Jones High St. ain ttm feattiyca arian o'r Gymdeithas ae kraullrhyw hysbysiad pellach yn ei chylch i'w on at yr ysgrifenydd, r MR. ROBERT PARRY, 13, CHAPEL STREET, DENBIGH. P*OPLE'S HALL, PONTYPRIDD, AND GENERAL FURNISHING WAREHOUSE, JOHN CROCKETT, C^> Watchj and Cabinet Maker, MiLl-puff leather, and Iron JBedttead Warehouse, TAFF & MILL STREET, PONTYPRIDD. fl AVE you been to Crockett's Furnishing Wa jfh*- house, People's Hall, Pontypridd? If not, buyfor CASH only. fi *> a- D J»ood iron Bedstead OHO j*°od Milpufl Bed and Bolstei „. 0 10 0 «ood Palliasse tor ditto 0 10 0 ~°od Mattress 0 16 0 "Olid Mi ogany Front Chest of Diawjrs 1 5 0 cod useial Pembroke Table 1 2 0 j»ood eight-day Timepiece 15 0 j»ood American Clock 116 0 j*ood Kitchen Chaii ..t 0 8 0 0>o°d Mahogany Bottom Chair 0 5 o °8erv« this particularly— 8 telat Lever Watch, W-rranted 440 SiK?0, do- J- C. best make 5*5 0 Ve and Gold Chains & Alberta equally low. il-ood Geneva Watches 15 0 jj, Bo. strongly recommended 115 0 '^rnishing department—Saucepans, Tea Kettles, •enders, Fire Irons, Brushes, &c. UNDERTAKING DEPARTMENT. Or'8* *^ull Sized Coffins 1*0 C' drens lined with Blue outside 0 6 6 ^covered, Pall and attendance 8 5 0 Q A beautiful coffin. ^ets, Floor,; Cloths,-Hearth Rugs, Pianos and mnims Sew goods delivered home^for 12 miles'ro nd. *6 Machines 3p. 3s., p4. 4s.to 25p., by the jj best makers dy Aloneyonly—Axian paiod tunig. v GWAED DPWG TWB acbos o'r Blaat, Scurvy, Pil.-s. Clefyd y Btechi* lieu Manwyniau, Clwyfau, Coiijwvdon, Penddynod, Ytfa y Cnawd, Gwynegon, Dinoiid, Gout, Spleen, Fits, Pten Ten, Stitches, Chwy My Obudi. Clefydau Benywaidd, Cryd, Ataliadau 2sT<>tur, llaintiau, Nerrej Egwan, Gloeii&dau, Clefyd Mclyn, IVffyg TINUII, Twymynon. Tuedd i'r Darfodigftctb, &c. J oily y mae o'r pwys mwyafi Enrol, 11Gednnhtiu, a Clir-, ;hau v GWMd, a thrwy hyny Dadwreiddio pob Afiec'jyd, trwy gy. meryd y Feddyginlaeth Fawr at y Gwaed, Mf f 94k PATENT Kr prawf e'r tilaith Lu.i..>uol aydd ynddjnt, wele a olyn:— GWELLHAD HYNOD O'R PILES, &o. SrR,—Trwy gymeryd eich Pills hynod, let "Blook Pills," mi a gefaig welllind rliyfedd ed.Uwrth y Piles, Poon yn y Pen, Cluninu, a'r Cefn. Yr oeddwn yn tnethu a cherdded braidd gan wendid, ond yn awr yn gryf ao yn holliaeh. Cwmbran, Awst 20, 1876. MARY JAMES. GWELLTTAD O'R DYSTEMPER. GWYNEGON, &e. SYR, — Er lies y cjhoedd yr wyf yn eich hyabysu o'r cwellhad a gefaig trwy gymeryd cicli Pills at y Gwaod. Yr wyf yn »wr yn holliach, wedi bod am ddwy flynedd mewn blinder mawr gan Yafa:1 Phoeth. der y Cnawd. B. THOMAS Dolau, Llanelly, Y mae eraill ymat wedi eu lii iclv^u c'r Gwynegon, Stitches, a Tharddiar.i sr y Cuiiwd, gap yr un Pills gwerthfa wr. Tradt Mark—"BLOOD PILLS." Cosbir pob lfFagiad. Ar weith gan boll Chfrni-.ts y Deyrnat am le 2s 2c. a 4, 6c. Trwy y l'oat an 1, Vc, 2s lie a 4. 90, gall y Putentce- JACOB HUGHES, APOTHECARIES' HALL, LLANELLY. Wholesale by all Pated and Ping Houses in Lon. (to:), Liverpool, Manchester, liiistol, Lirntirighaui, OM41 C. ko. AT ADEILADWYR A CON- TRACTORS. WEDI eu dadlwytho o'r Bare "GlEXALVOIr, lwyth o Logiau ysgwar o Ffawydd Coch (Pitch Pine). LLWYTH o BLANCIAU LLORIO wedi eu parotoi. LLWYTH y GLENALVON 0 BLANCIAU SPBIWS, yn cynwys tua 399,600. MEDT, 1876. LLWYTH y MARTHA o BLANCIAU FFAWYDD COCH—2J, 3, a 4 modfedd o drweh; Hefyd, Coed Ysgwar. HYDREF 1876. Mae y llwythi uchod yn gystal am Stock Helaeth o Ffawydd Melyn, Pitch Pine, Ma- hogani, Derw, Elm, Byrddau Llorio, paroto- edig, yn teilyngu sylw ac archwiliad Cymerwyr, Adeiladwyr, a'r Cyhoedd yn gyftredinol. Gellir cael Drysau, Ffenestri, a phob math o Mouldings, &c., wedi eu gwneuthur yn y lie. JONES & GRIFFITHS, ABERDOVEY, YNYBLAS, & MACHYNLLETH. Pob archeb i'w hanfon i Aberdovby. Melin au Llifio yn Ynystas. ROWLAND'S CAMBRIAN HAIR RESTORER. DARGANFYDD1AD newydd hollol ydyw yr uchoJ i adferu Gwallt Brith a Gwyn i'w liw natur;ol cyn ptn y tair wythnos. 08 yr arfer)r ef bob dydd yn ol y eyfarwyddyd sy id ar bob potel cyu pen yr atnser a nodwyd, hydd v gwallt gwyuaf wedi dyfod i'w liw cyntefig. Nid ydyw oedran o un gwahaniaeth. Y mae yu beiffaith ddiherygl, gan nad ydyw yn cynwys yr un gronyn o'r hyn a arferir mewn cyffelyb bethau. Ni bydd iddo mewn un modo liwioy croer;, nac unrhyw diilled- yn gwyn-Jim onl y gwallt. Hefyd, crytha wraidd y gwallt, a rhwystra iddo golli. Y mae y peth yn anhygoel braird, onl y mae.yn ffaith an- wadadwy er hyny. Pris 2s. 6c y totel. Anfocir potel i unrhyw gyfeiriad yn Nghymru ar dderbyn- iad gweith tri swllt o stamps ParotoeHig yn nnig pan H. ROWLANDI, Fferyllydd, 93 Kensington, Liverpool. Piif oruchwyliwr, Mr. J. Thompson, 31, Hanover St., Liverpool. I)i,os Gymru, bdr. Owen Isgoed 0 net:, Chemist, LUnrwst; a Mr. John Rowlands, ..r- chaf,TreXriw, a ohy ffy rwyr eraill. I V Gwellhad oddiwrth anwyd mewn Deng munyd. HAYMAN'S BALSAM OF HOREHOUND. RHAG y Peswoh, Anwyd, Crygni, a phob afiechyd yn y Frest a'r Ysgyfaint. Y mae yn attaltwym- ynau yn peri i grynhoadau tufewnol dd'od i fyny, Swellhad i Beswcb. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. ahodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAN EI FLAS YN FELUS A DYMUNOL. Important Testimonials. 16, Picton Place, Carmarthen. Sir,—I have had several bottles of your balsam, and have found them of infinite value. Yours truly, J. Bowen, Station Master. Am port Firs Andover, May'29th, 1869.—Sir,—I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benefit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong, I hav recommended you dozens of customers, and all have been pleased with it. I am, yours, &c., H. B. WEBSTER. Mr. Hayman. Chemist. CHILDREN'S COOGH.—Mrs. Petherick, Ynyscedwi- Iron Works, Swansea, has found the balsam eminently useful in her family, and always keeps it in the house ready for any emergency, and never finds it fail. Gellid rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn prbfi gwellhad trwy ddefnyddio y Balsam hwn. Parotoedia yn unig gan A. Hayman, Fferyllydd Castelmedft, ao yn cael ei werthu mewn boteli Is. 1 Jc., a 2s. 9c. yr un !:fan bob Fferyllydd parchus yn Aber tawe, Oaerdydd; Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, Lerpwl, a'r holl Dywysogaet tr. PBIF XJRUCHWYLWYR—W. Sutton & Co.; Barclay & Sons, Llundain; Collins & Rosser; Pearce & Co. Briste; ac Evans & Co., Liverpool. GoOHELIAD.-Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau HAYMAN'S BALSAM OF HOREHOUND- wedi ei stampio ar y poteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S.—Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteU wyaf. BNAINT H0LL0WAY 1 PAWB sydd yn dyoddef oddiwrth besweh, an- wyd, bronchitis, caethiwed a svmudiadau afreolaidd y galon a daer gymhellir i rwbio y gwddf y fron, neu y cefn, fel y byddo yr achos yn gofyn gydag olew treiddiol Holloway adwy waith yn y dydd. Gall cleifion ymddiried yn y oanlyniadau ffafriol a ddilyyant y driniaeth hon. Yr olew hwn ydyw'r f'ddygiuiaeth fwyaf sicr a diogel i holl anhwylierau mewnol ac atlanol y gwddf. COESAU DRWG BRONAU DRWG, ULCERS, ABSCESSES, ARCHOLLION ENNYNIADAU O BOB MAIB. Gellir eu llwyr wtllhau trwy gymhwypoyr enaint hwn at y manau clwyfus, ar ol yn gyntaf eu tymheru yn briodol gyda dwfr cynhes. 0 dai effaith yr enaint nerthol hwn, yn cael ei gynnorth wyo gan y pelenau, symudir pob anhwyldeb o'r corff gyda chyflymder. Gellir gwella hyd yn nod grawniau gorllyd a niweidiol, pa mor hen bynag y byddont, yn y modd a nodwyd GYDA'R GEWYJ\WS7, CRYD-CYMALAJ A PHOENAU NEURALGAIDD. Nid ydyw yr enaint hwn byth yn aflwyddo i rodd eSIDWY thad. Y mae ei weithrediad tyner yn lleihau yr ennyniad yn gystal a'r poethder a'r boen. Y mae'r enaint esmwythaol hwn, trwy gyfnertho rhediad y gwaed trwy y rhanau doiurus, yn cyn- nyrchu gweithrediad iachusol. Mewn achosio" peryglus a chydgasglpdig, dylid gofalu bob amset am gymeryd y peknau, gan fod eu galluoedd pured igol ac adferiadol yn gosod yr holl gnawd a' hylifau a berthyn iddo mewn cyflwr iach. CYFAILL i i'AM.—JACHAD BTTAV ODD' WRlH BOB AFIECHYD All Y CROEA Rhydd yr Enaint hwn iachal-buan ibenau camen dyd, ymgrafu, a phlorod, yu nghyda phob math o ddoluriau, ond ei rw bio oddiamgylch y drwg ddwy waith neu dair y dydd; a chymeryd y Pelenau yr ol y cyfarwyddiadau argrafffdig. weithir y Peleuau a r Enaint yn eefydliad. Prot^eswr HOLLOWAT, 533, Oxford-street, Llundaiy ac hefyd gan agos bob cyfferiwr; pachus trwy y byn gwareiddiedig, mewn blychau a pb tiau am is l^c.„ 2s 9c, lis., 22s., a 33s. yr un, Y mae y rhai 2s. Sol yn cynnwys tri, y rhai 48. 6. yn cynnwys chwecu, a rhai 1 Is. unarbymtheg, y rhai 22s. dairarddag a'r hugain, a'r 33s. ddeuddeg a deugain cymaint ar a'r blychau a'r potiau Is 1J. Cynnwys y blwch lleiaf bedwar dwfin o belenau, a'r liriaf wns 0 enaint Rhoddir cylarwydliadau aTgrntteuig llawnion pa fodd i'w defnyddio ar bob Blwch a Pi a gellir cael y cyfarwyddiadau mewn unrhyw ilt hyd yn nody Lwroaeg, yr Arabaeg, yr tt v JBers- iaeg, neu y Chinaeg.