Hide Articles List

6 articles on this Page

SPECTATOR VERSUS IOAN ERYRI.

News
Cite
Share

SPECTATOR VERSUS IOAN ERYRI. 1{JL GOL. o dan y penawd, Y Bardd mewn Helbul,' ym- ~&ngosodd ysgrif yn y DTDD am un o'r wythnosau ? r blaen, gan un a eilw ei bun Spectator. Amcan j*°nedig y gwr hwn yw, rhoi 11aw o gyaorthwy i'r ieuanc awenyddol a diymfifroBt loan Eryri. "e hyn yn unig fuasai amcan y S. hwn, ni buaswn Yo condemnio dim arno; yn hytracb, buasai i'w ^toVgu a'i ganmol; ond, ysywaeth, nid ydyw PrOtfes S. yn gyson A'iholl lythyr, ond ceir ei drutb llawn o MYJTIAETH. I brofli hyn, ni raid ood 'vfynu o'i lith drystfawr a bombastaidd yr a ganlyn:—'Cefais gryn ddifyrwch yn ?^I»eddar yn y DTDD wrth weled un a eilw ei hun ac un arall yn dwyn yr enw barddol loan Eryri *7? yojfflamychu.' Dyna, ddarllenydd, y Spectator a 1 ddifyrwch. 'Nis gallwn lai na synu wrth weled ^B*rif j# Eryri mor lawn o deimlad cas at H.' spectator mewn eyndod. 'Arferwn feddwl mai cyfarth y mae cwn.' Spectator yn meddwl. Nis Kallwn jai natheimlo fod y bardd ieuanc wedi cam- H.' Spectator yn teimlo. 'Gan foi I. Eryri gael help llaw i ddringo mynydd enwogrwydd, roddi ychydig gynorthwy iddo.' Dyna S. Yn efe ei hun, yn uniform yr would be master. 'Ym- drechaf ddangos y diflygion sydd yn y llinellau ar r 'Bedd' gan I. Eryri.' Dyna Spectator wrth y H]*rdd, a'i ddysglaid brychau ger ei fron, ac y mae clior dewed, mor dewed, mor dewed, it yl bwyta mor gynted, mor gynted, mor gynted, Na welsoch chwi 'rioed 'siwn beth.' ^nd a oes eymhwysder yn S. i fod yn athraw ? Nac tneddaf, oblegid profodd a dangosodd ei hun fi11 7t ysgrif dan sylw fel creadur unllygeidiog— ^8ad cyflym i weled diflygion, ond dall i rinwedd, Ptyd y dylai athraw cymhwys a da fod yn alluog i y bai a'r difai, yr isel a'r mawreddog, y yml a'r arddunol, y musgrellni a'r hoenusrwydd, o a darfelyddol da, wedi arfer ymnoflaw mewn Vj^*r°edd uwch a phurach na llaid brychau dynol- e,eth. Dylai athraw i'r bardd ieuanc fod o uwch J JT^th na'r bodau hyny sy'n cael difyrwch yn pobl eraill. Hal Spectator, bradychaitt dy daeth danedd y blaidd i'r golwg o dan hugan o jJ'oen dafad. Fe fya yr ymhdawr a'r ymyrgar S. fel beirdd ieuainc droi ein gwynebau oddiwrth a ystyriem ni yn safonau i bwysoar- Ffarwel Hiraethog, Caledfryn, Nicander, ^ryg, Cynddelw, Eben, Dewi Wyn, &c Dyma acl uwch na chwi am ein dyseu. I ba beth ein eltra tj^lfyfeiriwydi ni gan ein hathrawon? Ond na fel rhai heb obaith, dyma S. yn fyw, ac "ftrod i'n tywys i bob perffeithrwydd. Ymrestr- fo Spectator. Ond, chwedl yr hen bobl, gan yj yU, feirdd ieuainc, mynwch brofl yr yabrydion, a g ynt yn gyfryw ag y gellir dibynu arnynt. Dyma y'^ cynyg ei wasaDaeth fel gramadegydd, ac eto cyetrawenol ei hun. O haerllug- j^dd! Y meddyg, iacha dy hun, ac wedi hyny > wrando arnat. Y mae yn ddiamheu genyf JJ Sail ioan Eryri gerdded yn wisgi heb gymhorth ^ttbaglau gan S. Gwell fyddai iddo eu defayddio y^n, i'w godi ychydig o diriogaeth y diflygion. mae yn gofus genyf i mi ddarllen am fr&n ^jj^falch un diwrnod wedi myned iaddurno ei hun Paen' ae hynod mor selfish yr edrychai, W y daeth nifer o frain ati; ond bnan y darostyng- gan ei chydfrain, tynwyd ei haddurn-blu |^a,th, a hwtiwyd hi o blith ei chydryw mewn a'th. Oymered S. ergyd y ddameg. Yr eiddoch, SION CHWAREU TEG.

^TLLGOB CYFARFOD LLENYDDOL…

ICELYNIN.

CRICCIETH.

DOLGELLAU.

Y " GOLEUAD " A CHYLCHWYL…