Hide Articles List

5 articles on this Page

AT OLYGYDD Y DYDD.

News
Cite
Share

AT OLYGYDD Y DYDD. MR. GOL. Y mae yn beth dymunol iawn gweled y byd yn myned yn ei flaen mewn diwyIliad a gwareiddiad cymdeithasol yn mhob ystyr; ond gwrthunwch o'r mwyaf a gofld calon ydyw sylwi a'r gymdeitbas yn symud yn mlaen 'er gwaeth ac nid er gwell.' Y mae yr oes hon yn orawyddus am gael rhywbeth lIIwydd i ymarferiad, Ymddengya fod gogwyddiad cq f yn t y byd yn bresenol i wyro Odijiwrth symlrwydd < pethau cysegredig, a hyny yn ddiau yn codi oddiar hiraeth awchus i gyfranogi o'r pethau dyeithr a newyddion a ymwthiant i'r golwg yn ffurgau hudoliaethus, "Tywysog llywodraeth yr a»yr. Y mae yr hen ddiareb yn berffaith wir, "Pob peth newydd dedwydd da." Y mae oes y bwganod a'r hobgoblins yn Ngbymru i fesur helaeth wedi cilioo flaen goieuni llachar efengyl Duw. Diolch am hyny. Ond, ysywaeth, er gofid a galar i'm gwlad anwyl, y mae ciwaid Huosog o arferion niweidiol wedi codi i fyny yn y dyddiau hyn, ag sydd o duedd uniongvrcbol i dynu gwarth ar ein cened), yn nghyda chwmwl o anghymeradwyaeth y refoedd. Wel, hwyrach fod rhywan yn barod i ofyn, Beth yw yr arferion drygionus ag sydd mewn bri? Dywedaf y picnici, y chwaroudai, y fasnach feddw- 01 a lluaws eraill rhy luosog i'w henwi. Dyma y Mthau sydd yn sugno ymaith nerth moesol ein cenedl, ac yn ein gwueud yn watwargerdd i'r byd! Beth ynte a "all adferyd ein'gwlad? Pa foddion fyddai oreu er Bymbylu ein heglwysi i fwy o weitbgarwch a zel dduwiol? Wei, os ydym am welpd tiiwygiad cyffredinol yn eymeryd lie, rhaid i ni aros yi* fwy ffyddlon wrth yr hen derfynan, ae adgyfodi yr arferion oeddynt mewn bri yn nyddiau ein tadan. Niø gallwn yn bresenol gyfeirio ond at un o honynt, sef yr arferiad oedd gan weinidogion a phregethwyr gynt, i anfon eu cyhoeddiadau i bregethu ar hyd y wlad, ac yn y trefydd ar nos- weithiau'r wythnos. Yr oedd yr oedfaon yn gyffredin yn ogoneddus, pentecostaidd, a byth- gofladwy. Yr oedd hwyl a bias ac arddeliad dwyf- ol yn cydfyned â'u gweinidogaeth. Yn ddiweddar bu yr hybarch John Thomas. Abertawe (gyot o'r Amwythig), ar ymweliad ag amrai o eglwysi sir Drefaldwyn, yn achos hen (lapel Cymraeg yn Wol- Terhampton. Er fod yr achos hwn yn anmhoblog- aidd iawn, ae wedi peri llawer o drafferth flin i Mr. Thomas, ac eraill; ond gwyddom yn dda i'w ym- weliadau ef'fod o lea annhraethadwy yn y man&u lIe yr ymwelodd efe A hwynt. Gwyr pawb ag sydd yn adnabod Mr. Thomas, ei tod yn llawn ysbryd cenadol, ac yn meddu 8el danbeidiol dros ei Dduw, ae yn awyddus iawo am achub eneidiau rhag y "llid a fydd." Credwyf yn gydwybodol pe byddai iddo ef, a gweiaidogion eraill o'r un stamp grefyddol, anfon en cyhoeddiadau ar hyd y wlad i'r perwyl uchod, mor ami ag y byddo yn bosibl iddynt, heb esgeul- uso eu gwaitb cartrefol, yr adnewyddid ein heg- lwysi, yr adlonid eu gweinidogion, ac y deffroid llawer o wracdawyr sydd wedi cyneflno A r weinid- ogaeth gartrefol, i waeddi "beth i wneud i fod yn gadwedig." Ac ar ol i Mr. Thomas ddarfod &g achos ann^dwydd WolTerhampton, gobeithio y par- ha i ymweled a'r Gogledd beth bynag. Nis gall gael mwy o groesaw yn UD lie nag yn sir Dretal- dwya, yn enwedig yn Machynlleth, a'r gymydog- aeth, lie y mae coffadwriaeth ei rienimor fendiged- ig ac anfarwol. Ydwyf, yr eiddoch, GWEIMIDOO.

.DYFFRYN NANTLLE.

AT YSGRIFENYDD CYFARFOD LLENYDDOL…

CAPEL BANGOR, PA., AMERICA.

Y " GOLEUAD " A CHYLCHWYL…