Hide Articles List

3 articles on this Page

\ mm*

©tgnotteb J&enetitJoU

Y LINDSAYS. ,--

News
Cite
Share

-I- oddiarni na'i thynu oddiwrthyf fi a'r plant. 'A both ddywedwch chwi wrth y fath nonsens?' 'Atolygais fenditb, neu rywbeth oyffelyb, ar y -gymydogaetb-er nad oedd dim o'r cyfryw sylwadau wedi cyrhaedd fy nghlust- iaa i; a dywedais wrth Mrs. Page mai camgymeriad ydoedd meddwl ddarfod i mi dalu anrhyw sylw neillduol i Miss Paris; na thelaia i ddim o gwbl. Sicrbaodd Mrp. Page fi fod petbau wedi cael eu dweyd, a gofynodd i mi beth allaswn wneud yn y dyryswcbj gan awgrymu y buasai y eyfryw ddirmyg yn cael ei dafla ar gyfnither Marian—' 'Pa un a symudwyd ddeugain gw&itb/ ataliai Mrs. Charles yn wawios. Gwenodd Mr. Lindsay, a pharbaai. 'Y buasai y eyfryw ddirmyg yn cael ei daflu ar. gyfnither Marian yn profi yn ofid chwerw idd1 hi, pe buasai byw. Yna dechrenais feddwl, gan fy mod wedi penderfyou priodi eiiwaitb, na boasai waetb imi gymeryd Miss Paris na rbywun arall, a aetlo yr ardal,y ffordd bono. Ac felly, heb gymeryd i mi fy hun amser i yetyried,-yr wyf yn cydnabod byny- dywedais wrth Mrs. Page mai gwell fuasai i'r mater gael ei derfynn yn y wedd hyny.' 'A bachasant en' 'Derbyniasant ef,' ebar Mrs. Lindsay. 'Nid oedd y cyfan ond trap wedi ei gynllnnio!' siaradai Mrs. Charles yn boeth- lyd. 'Nid oedd dyfodiad Mrs. Page i lawr, a hyny a ddywedodd, oiid trap wedi ei blanij i'ch tynu chwi iddo, wedi ei blanio rhyngddi hi a Miss Paria. Buasai yn dda genyf pe ')uaswn mor sicr am y nefoedd! Mae wedi chwareu ei rhan.' Safodd Mr. Lindsay, ei ffurf tal wedi ei godi i'w gyflawn faintioli. Dechreuodd wthio, gyda'i fotasen, rai darnau o lo i'r tan, rhwng bariau y grat. 'Norman!' meddai Mrs. Charles. 'WeU' 'Peidiwch a'i gario allan. Rhaid i chwi beidio meddwl fy mod yn edifarbau, Ellen. Yr wyf fi yn credo yn hynawsedd Miss Paris, os nad ydych ch wi, ae lyr wyf yn credu y gwna wraig gymhwys i mi.' 'Wel-os ydych yn foddlawn. Nis gallaf fi ond gobeitbio y cewch actios i fod felly bob amser,' ychwanegai Mrs. Charles yn bwysig. 'Credwch fi, ni wnai neb lawenbau mwy nag a wnawn i pe ceid allan fod fy nhybiadau yn ddisail. Pa bryd y mae i fod? CJywaf fod Miss Paris yn Llundain.' 'Dychwelodd yno gyda-'i chwaer. Mae i gymeryd lie yn union.' Ac felly y bu. Aidaetb Joanna Paris yn Mrs. Lindsay yr ail, er ei bunan foddbad a'i llawenydd diamwys ei hun. I'm barhau