Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

lIOUSE FDMISMNG ANn UPHOLSTERY EST ABLISHMEN1. Hugh Pugh & Co. INVITE persons about Furnishing, to inspect tbeir extensive Stock of Substantial and JL Well-seaeoned Goods, suitable for Every Class of House, consisting in part ot- Hall Furniture. Dining-Room Furniture. Bed-Room Furniture. Library Furniture. Drawing-Room Furniture. Kitchen Furniture. ron and Braes Bfdeteadp, Flock, Hair & Patent Spring Mattresses, Feather & Flock Beds, Pore Arctic Down Bedding, Cornice", Wiodrw Poles, Fancy Cabinet Goods, Toilet Ware, Carpet Brooms, Bruthee, Combs, Fancy Soape, Perfumery, Toilet Table Sets, Picture Frames of all kinds, &e., &c. Articles suited for Wedding and Birthday presents in variety. LIVERPOOL HOUSE, DOLGELLEY. AIL ARGRAFFIAD Yn bar. d, gyda Darluniau, HANES BYWYD UNCLE TOM GANDDO EF EI HUN, Yn cynwys yn agos i 250 o dudalenau. Pris ls. 6c. SEF BYWGRAFFIAD Y PARCH. JOSIAH HENSON ARWR LLYFR MRS. HARRIET BEEHER STOWE). 0 1789 i 1876. Gyda rhagymad.odd, ac Arwein-nod, gan GEORGE STURGE, a S. MORLEY, Ysw., A.S o'r "lJdegfed fit a Deugain," gan y Parch. D. GRIFFITH, Dlgellau. CYHOEDDED1G GAN W. HUGHES, DOLGELLAU. I'W GAEL GAN YR HOLL LYFRWTBLHWYB. • ENTERED AT STATIONER'S HALL. ABERTH MOLIANT. CASGLIAD 0 EMYNAU TONAU, A SAM-ODLAU, ADDAS I ADDOLIAD CYROEDDUS A NEILLDUOLr YR EMYNAU DAN OLYGIAETH Y PARCHE- W. BEES, DD, A'R DIWEDDAR W- AMBROSE Y TONAU A'R SALM-ODLAU DAN OLYGIAETH Y DIWEDDAR J. AMBROSE LLOYD A E. REES. Ceir yn y Casgliad 726 o Emynau, 28 o Salm-odlau, a 344 o Donau priodol i'r geiriat Mae y Casgliad o Emynau ar wahan yr un rhif a'r a nodwyd, yn nghyda'r Salm-odlau;oar y diwedd. PRISIA U MEWN GWAHANOL RWYMIADA U. Yr Emynau a'r Tonau (Hen Nodint 4s.; 5a.; a 6a. Yr lUmynau a'r Solffa 3s. 6c.; a 5a. Solffa (heb yr Emynau) 2a. 6c. Hymnau Bras Is. 6c.; 2s.; a 3s. Hymnau Man Is.; la. 6c., &c. I'w cael gan yr holl lyfrwerthwyr, neu yn ddidlùJl drwy y Post, ar dderbyniad eu gwerth mewn Stampa neuPostoffice Order, oddiwrth W. HUGHES, Dolgellau; Ntu. JONES, 45,Liverpool.GreySt.,W. AT YMFUE t- TO EMIGRANTS GENERAL AGENT TO ALLAMERICA AND AUBTRA LIAM DG SHIPS AND STEAMERS. NM, JONES (CTMRO GWTLLT), Fassengei • .Broker, 28 Union street, Liverpool, Gor» wjrliwr i'r Llin ellau canlynol:—Inman Line, Cunard Line, Guion Line, Allan Line, Nationa Line, White Star Line, Dominion Line, Statl Line, and American L'ne. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i wa- hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, a'r Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael y cyf^rwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr i'r cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofa iddo y sylw manylaf. Cynorthwyir y Cymro gan Mr. JAS. REES, brodor o Merthyr Tydfil. Dymunol gan y CynanKallu hysbysu y Cyboed fod gal ddo y TY CYMREIG eangaf a mwya cyfteus i icithwyr oc imfuawyr yn Le'rpvl, a agosaf i'r Landing Stage. Cofler y Cyfeiriad.- N. M JONES (CYHRO GWYLLT). 28. Union-street, LiverpooL D.S.—GeUir ymholi yn Aberdar a John James Crown Hotel OYFAILL PAWB" v PELENAU "HOLLOWAY Diffyg Treuliad, a Pboen yn y Pen. Nid oe. un rhab o'r corft dynol > n f wy agored anhwyldeb na'r afu; ac nid oes un yn fwy tueddo pan ei hesgculusir, i fyned i afael eg afiecLyd per yglus Dylid coflo pan y mae pwrthwyneba gwyn a surni ar y cylla yn ein rhybuddio nad yw treul iad yn myned yn mlaen yn briodol, fod pelenau Holloway yn rheoleiddio pob gallu gryfhau y peiriannau, yn symud ymaith yn uniongyrchol boll aebosion o ddiffyg treuliad, geri, a phoen yn y pen a rhvdd lachad trwyadl ANMHUREDD YN Y GWAED. Gwerthtawrogir y pelenau hyn gan bob dost arth -y tlawd yn gystal a'r cyfoethog. Y maent yn foddion effeithiol i buro y holl gyfansoddiad, bba aiweidio gweithrediad naturiol un o'i beiriannau.yn diwreiddia hadau yr anhwylderau hyny eydd 9 achos o fedd anamserol i ddegau o filoedd. Gwendid a Nychdod. Mewn cyflwr o wendid a Uesgedd, yn cael achosi gan anghymmedroldeb o unrhyw fath-pa un bynag ai meddyliol ai corffo rol—y mae effeitbiau y pelenau hyn o'r fath fwyaf dymunol. Y maent yn symud ymaith o'r cyfansoddiad achosion o af- iechyd, yn adsefydlu y treuliad, yn cryfhau y giaTl, yn codi ysbryd y claf, ac yn dwyn y cyfansoddiad yn ol ïw fywiogrwydd a'i iechyd cyntefig. Meddyginiaeth i'r Arenau. Os defnyddir y pelenau hyn yn ol y cyfarwydd- iadau argraffedig, a rhwbio yr enaint ar y lie y maa yr arenau, am o leiaf tua hanner awr cyn myned i*r gwely, yn gyffelyb i fel y rhwbir halen ar gig, fe dreiddia at yr arenau, ac a feddyginiaetha unrhyw anhwyldeb arnynt. Os careg neu grafel fydd y gofid, byddai yn ddymunol yn y eyfryw achosion ddetayddio yr enamt nos a boreu; oblegid chwy wneud felly ceir gwellhad Huan. L ARIANDY RHAGDDALIADOL | YMHERODROL. ;1 [Imperial Advance Bank. SrrfeOUTH JOHN STREET, LIVERPOOL ARIAN I'W BENTHYG. MEWN TREF A QWLAD, HEB UN HYW FATH O DDIOGELIADAU. ZZWYHT I GADVR roa tnrn in BBSTIAITH GTYBINAOHOI, pio I P.2,000 YN barod i'w rhagdalu wedi cael jchydig oriaa o rybadd, mewn eymiia cy fad das i foneddifrion a Boneddigeean (ty-ddalwyi), heb un math o ddiogeli&d ac yn berfiaith ddirgel i'w had-dalu mewBcyfran-eymiau hwyloa. TRA PHWY8IOI Amaethwyr, Ceidwaid Gwaltheg, Perchenogion Cerbydau Siopwyr, so ereill. Gellir cael o fOp. i 2,000p. beb unrhyw oediad ar eiddo heb ei symud m;<n symiau i'w suitio, ar en hymrwymiadaa en un beb gynorthwy cyfeillion i fod yn feichiafon drostynt, a rai y gellir eu haa-dalu yn fisol. chwarterol, n ") ar delerau eraill, fel y cytunir arnynt i'w galluogi i chwanegu at eu hystoc, a chael pob math o gyfleusdra am dymor. v TKUH ALLAN BOB MATH O WEINYDDIADAU.. NID YW PELLDERYN UN BHWYSTR Rhoddir pob math o hyspysrwyddlyagar, hwn Di ofynir tal. Appeliar yn beraonol, n«n, oa — a geialf. BINSOK