Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYMDEITHAS ADEILADU GOGLEDDBARTH SIR DDINBYOH PRIF 8WYDDF A"—DIN BYCH. I I Y SwTDoraTDD CANGHENOL. GOKUCHWTLWYR. ^huthyn Mr. Ezra Roberts, Vale View. fj»«ndyrnog ^*a*ddnewydd.Mr. R Roberts, British School. jtryg y Druidion.Mr. David Jones, Dolwerfyl. ^•Doeydd Mr. Moses Jones, Bryuhyfryd. Mr John Roberts, Draper v ewQ*&rket Mr. John Thomas, Draper, 4^tael { Mr. Ellis Roberts, Joiner, Ty'n- "( y-wern; J. Jones, Cysulog. J Mr. Robert Thomas, Draper. «nachno. j Mr 0wen Wiuiam8. °vddelea .Mr. Richard Jones, Penllyn. h Quarry. r^'Rellau .„M,„Mr. David Owen, Printer. i°Kr*en 0°erRele Mr. Hugh Williams, Sea View. "Yo Mr William Hughes, Penmaen bach. <estiixiog Mr. Robert Thomas, Post Office *L, Bethania. Mr. W.Hughes, Hafod y Wern Mr. Thomas Williams, Ty'n- Up., twll. ^•^ood Mr. Peter George. rmon Mr. David Jones, Bryn'rogof. y a Choedpoeth Mr. Edward Foulkes. ^^y Mr. T. J. Owen, National feiirii, School. Mr. Thomas Roberts, Agent, Hhft-i, Gadlys Lane. ""tianerchrugog Mr. W. John Rogers, Church 8treet f r. Thomas Jones, Draper Mr. Valentine Williams. Mount Cottages. Mr. Thoma» Burgess Simon> i« Chester street' Hold ^a^ddwy E D. Evaos, Tanyfoel Joseph Jones High St. ltd 's am fenthyea arian o r Gymdeitftas ac V»f.nt"yw hysbysiad pellach yn ei chylch i'w v Q at yr ysgrifenydd, MR. ROBERT PARRY, 13, CHAPEL STBBET, DENBIGH. iiALL, PONTYPRIDD, AND <JKNERAL FURNISHING WAREHOUSE. JOHN CROCKETT, 1 Watch, and Cabinet Maker, Mill-puJJ ftther, and Iron Bedstead Warehouse, *App MILL STREET, PONTYPRIDD. AVj; you betn to Crockett's Furnishing Wa oa8e> People's Hall, Pontypridd? If not, Duyfor CASH only. s. D ft)/ ton Bedstead — — 0 14 0 Miipufl Bed and Bolatei — 0 10 0 Qoftj Palliasse tor ditto 0 10 0 Sou5 ^"ttress 0 10 0 '^Mahogany Front Chest of .Drawers 15 0 useful Pembroke Table 12 0 fyJr Timepiece 15 0 fr .merican ^lock 1 16 0 ^tchen Chaii 0 3 0 fuah°gany Bottom Chair 0 5 o mj* ia Particularly— h.tift Lever Watch W arranted 4 4 0 do. J. C. best make 5 5 0 1^ Chains & Alberts equally ^^eneva Watches 15 0 v. • strongly recommended I 15 o ing department—.Saucepans, Tea Kettles, etB, yire irons, Brushes, &c. \J CNDEKTAKING DKPAHXMKNT. Coffins ISO ^ihf»en 8 ^ned with Blue outside 0 6 6 Vere>i, Pall and attendance 2 5 o Oarp A beautiful coffin. et8, Floor, Cloths, Health Rugs, Tianos and 4n mnims F4win fi 900dj delivered home for 12 miles round. Alaohints 3p. 3s., p4. 4s.; to 26p., by the Rea j best makers a7 Wooeyooly^Tian paiod yn unig. V GWAED DnWG YWe achos 0" Blast, Scurvy, Piles, Clefyd y Brenhi, Ben MaowynUu, Clwyfau, Covowvdon, Penddynod, T.fa y Cnawd, GwYuegoti, Danodd, Goat, Spleen, Fits, Poea Pen, tstttckie*, C'hwjHd y Olanda, Clefydau Benywiudil, Cryd, Ataliidau Nxtur. Haintiau, Nerves Egwan, Gloosiadau, Clefyd Melyn, Diffyg Traul, Twyniynon, Tuedd i'r Darfodigaetb, fcc. l'elly y mae 0'1 pwysmwyafi Burol, aGedanhau, a Chryfhauy Gwaed, a thrwy hyny Dadwreiddio pob Afiecbyd, trwy gy- merld y FetWyginlaeth Fawr at y Gwaed, wf ¡ PATENT Er prawf 4r eff^UTi r.eillduol sydd yaddynt, wele a uI.Tn GWELLHAD HYNOD O'R PILES, to. RTB,—Trwy gymeryd eich Pills bynod, ief ilJBlood Fills, nai a gefitis wellhad rhyfedd oddiwrth y Piles, Poen yn y Pen, Clttclao, er Cefn. Yr oeddwn yn methu a cherdded braidd (an wendld, ond yn awr 111 tryf &0 yn holliaeh. Cwmbran, Awst 20, 1876. MARY JAMES. GWELLHAD O'R DYSTEMPER. GWYNEGON, &o. Sya, -Er lJea y eyhoedd yr wyf yn eich hytbysn 0" J gwellhad a gefaia trwy gytneryd eich Pilla at y t Gwaed. Tr wyf yn awr yn tolliach, wedi bod am ddwy flynedd mewn blinder mawr gan Yafa a Phoeth- der y Cnawd. B. THOMAS Dolau, Llanelly. Y mae craill yrox wedi en blaohan o'r Gwynegeti, Stitches, a Tharddiar.i ar y Cuawd, gas yr un Pills gwerthfawr. Tradt Mark—"BLOOD PILLS." Cosbirpobffngiad. Ar weith gan holl Chemist* y Deyrnas am Is 16., 2B 9C. a 4a 6c. Trwy y Post am Is 2c, 2s lie a 48 90, gan y Puten tu- JACOB HUGHES, APOTHECARIES' HALL LLANELLY. Wholesale by all Patent and Drug Houses Is Low ion^Liverpool, Manchester, Bristol, Birmingham, GIftII& AT ADBILADWTR A CON- TRACTORS. WEDI eu dadlwytho o'r Bare "GLENALVON," VV lwyth o Logiau yøgNår o Ffawydd Coch (Pitch Pine). LLWYTH 0 BLANCIAU LLORIO wedi eu parotoi. LLWYTH Y GLENALVON 0 BLANCIAU SPRIWS, yn eynwys tna 399,600. MEDT, 1876. LLWYTH y MARTHA o BLANCIAU FFAWYDD COCH-2i, 3, a. 4 modfedd o drweh. Hefyd, Coed Ysgwar. HYDREF 1876. Mae y llwythi uchod yn gystal am Stock Helaeth o Ffawydd Melyn, Pitch Pine, Ma- hogani, Derw, Elm, Byrddau Llorio, paroto- edig, yn teilyngu sylw ao archwiliad Cymerwyr, Adeiladwyr, a'r Cyhoedd yn gyffredinol. Gellir cael Drysau, Ffenestri, a phob math o Monldings, &c., wedi eu gwneuthur yn y Ile. JONES & GRIFFITHS, ABERDOVEY, YKYBT.AS, its MACHYNLLETH. Pob archeb i'w hanfon i Aberdovby. Melin au Llifio yn Ynystaa. v ROWLAND'S CMBRIAN HAIR RESTORER. DARGANFYDDIAD newydd bollol ydyw yr uchoa i adferu Gwallt Brith a Gwjn i'w liw naturiol cyn pen y tair wytbnos. 011 yr arferir ef bob dydd yn ol y eyfarwyddyd syid ar boh potel cyn pen yr amser a nodwyd, bydd v gwallt gwynaf wedi dyfod i'w liw 'cynteflg. Nid ydyw oedran o un gwahaniaeth. T mae yn berffaith ddiberygl, gun Dad ydyw yn cvnwYR yr un gronyn o'r liyn aarferir mewn cyffelyb bethnu. Ni bydd iddo mewn un mo:a liwioy croei, use onrhyw diOled- yn gwyn—iim on] y gwallt. Hefyd, cryiha wraid,t y gwnllt, a rhwygtra iddo goUt. Y mae y peth vn anhygoel brai ld, on1 y mae yn ffaith an- wadadwy er hyny. Pris 2s. 6c y botel. Anfonir potel i unrhyw gyfeiriai) yo Nghjmru ar ddernyn- iad gweitti tii swllt o vtamps Pafotocng yn ninig (?'It II H. KOWJLANUS, Fftnllydd, 93 Kensington, L verp)ol. Pnf oruchwyliwr, Mr. J; Thompson, 31, Hat over St.^Jj'verpool, hro8 Gyniru, Mr. Owen Iegoed oi.es. Chemist, Llanrvst; a Mr. John Rowlands, Chtf.Trefrtv, a ohyftyrwyrerftill. Gwellhad oddiwrth anwyd mewn Denar munyd. HAYMAN'S BALSAM OF I HORBHOIiND. RHAG y Pefwch, Anwyd, Ctygni, a phob afiechyd yn y Frest a'r Ysgyfaint. Y mae yn attal twyin- ?na^ yn peri i grynhoadau tufewnol dd'od 1 fyny, i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genan, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. lihodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAB BI "LAS YN FELDS A DTMONOL. Important Testimonials. 16, Picton Place. Carmarthen. Sir,—I have had sevetai bottles of your bai&ath, and have found them of infinite value. Yours truly, J. Bowen. Station Master. Amport Firs Andover, May 29th, 1869.—Sir, I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benefit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong, I hav recommended you dozens of customers, and all have been pleased with it. I am, yours, &c., H. B. WBBBTEB. Mr. Hayman, Chemist. CHILDREN'S COUGH.—Mrs. Petherick, Ynyseedwi- Iron Works, Swansea, has found the balsam eminently iseful in her family, and always keeps it in the house ready for any emergency, and never finds it fail. Gellid rhoddi ttifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y Balsam hwn. Parotoedi. yn unig gan A. Hayman, Fferyllydd Castellnedd, ac yn cael ei werthu mewn, boteli Is. 1 jc., a 2s. 9c. yr un rfan bob Fferyllydd parchus yn Aber tawe, ^a«rdydd Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwe,it, Lerpwl, a'r holl Dywysogaetp*. PRIK OEUOHWYLWYR—W. Sutton & Uo.; Barclay & Sons, Llundain; Collins k Rosser; Pearce k Co. Briste; ac Evans & Co., Liverpool. GOCHKLIAD.—Erfytiir ar i'r cyfaoedd gymeryd sylw fod y geirau 'HAYMAN'S BALSAM OF HOBEHODKD- wedi ei stampio ar y poteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S.-Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli wyaf. "■ ENAINT HOLLOWAY PAWB sydd yn dyoddef oddiwrth besweh, an- wyd, bronchitis, caethiwed a symndiadau afreolaidd y galon a daer gymhellir i rwbio y gwddf y fron, neu y cefn, fel y byddo yr achos yn gofyn gydag olew treiddiol Holloway ddwy waith yn y dydd. Gall cleiflon ymddiried yn y eanlyniadau ffafr.ol a ddily- ant y driniaeth hon. Yr olew hwn ydywrfddyginiaethfwyaf sicr a diogel i holt anhwyl ierau mewnol ac ailanol y gwddf. COESAU lJRWG BRONAU DRWG, ULCERS. ABS CESSES, ARCHOLLION ENNYNIADAU O BOB MATH. Gellir eu Ilwyr welJhau trwy gymhwysoyr enaint hwn at y manau cl wyfus, ar ol yn gyntaf eu tymheru yn briodol gyria dwfr cynhes. 0 dan effaith yr enaint nerthol hwn, yn cael ei gynnorth wyo gan. y pelenau, symudir pob anhwyldeb o'r corff gyda chyflymder. Gellir gwella hyd yn nod grawniau gorllyd a niweidiol, pa mor hen bynag y byddont. yn y modd a nodwyd GYDA'R QEWYA VPS7, CRYD-CYMALAJ A PHOENAU NEURALGAJDD. yrcnaint hwn byth yn aflwyddoi rodd esmwy thad. Y mae ei weithrediad tyne" yn Ueihau yr ennyniad yn gystal a'r poethder a'r boen. Y maer enaint esmwythaol hwn, trwy gyfnerthu rhediad y gwaed trwy y rhauau dolurus, yn cyn- nyrchu gweithrediad iachusol. Mewn achosio" peryglus a chydgasgledig, dylid gofalu bob amsei am gymeryd y pelenau, gan fod eu galluoedd pured igol ac adferiadol yn gosod yr boll gnawd a* hylifau a berthyn iddo mewn cyflwr iach. CYFAILL t FAM.—IACHAD BUAX ODlJl WR1H BOB AFIECHYD AR Y CROEM Rhydd yr Enaint hwn iachad buan i benau camcn dyd, ymgrafu, a phlorod, yn ughyda phob math o ddoluriau, ond ei rwbio oddiamgyich y drwg ddwy waitli neu dafr y dyd J; a chymeryd y Pelenau yr ol y cyfarwyddiadau argraffstiig. werthir y Pelenau a'r Enaint yn sefydliad. Pro eewr HOLLOWAY, 533. Oxford-street, Liundaiy ac htfyd gan agos Lob cylferiwr; paclius trwy y byn gwareiddiedig, mewn blychau a ph tiau am Is I ic., 2s 9c, lis., 22s., a 33s. yr un, Y mae y rhai is. 9Q, yu cynnwys tri, y rhai 4s. 6. yn c^nuwys chwec^, a rliai 118 unarbymthcg, y rhai 2is. dairard(i;.g a a'r liugain, a'r 33s. ddeuddeg a deugain cymaint ar a'r blychau a'r potiau Is It. Cynr.wys y blwch lleiaf beowar dw>in o helenau, a'r lieiaf wilei o enaint Klioddir cyf«rwyd Jiad»u afgraffedig Uuvnion pa fodd i'w defnyddio ar bob Blwch a Phot, a gellir cael y cyfarwyddiaaau mewn unrhyw iaith, hjd ym nod y Dwicaeg. yr Arabaeg, yr Arniecaeg, y Bers- IUV, UQU y Ohmeg,