Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

UNDEB YR MNIBYNWYR CYMRE1G DYMUNA y Pwyllgor Lleol roddi gwahodd iad calonog i'r ymwelwyr a fwriadant ddy fod o'r gwahanol eglwysi i'r Cyfarfodydd Blynyddol a gynelir yn Mhorthmadog, Awst 7fed, 8fed, a'r 9fed. Y maent yn cyfarfod &'r fath barodrwydd airiol i letya y dyeithriaid, fel y gallant sicrhau digon o leoedd cysurus i bawb a anfonant eu henwau i un o honom, cyn neu ar y 25ain o Gorphenaf. Ni fydd y Pwyllgor mewn un modd yn gyfrifol am lety i neb a esgeul- I usa anfon ei gais trbyn y dyddiad uchod; a dymUnir awgrymu y bydd cymaint o ymwelwyr a tourists yn debyg o fod yma yr adeg hbno, fel mai gorchwyl anhawdd, os nad anmhosibl, fydd cael llety, er boddloni talu am dano. Dysgwyl- ir i bob un a geisia lety roddi ei address yn gyflawn, fel y galler anfon iddo raglan o'r cyf- arfodydd, tocynau ciniaw a the, yn nghyda hysbyarwydd yn nghylch lie ei arosiad. J Ydym, droa y PwyUgor,— t M. JONES, 25, Lombard St., ) y W. J. MOKKIS, Bank Place, ) Porthmadoc. t ^KTERVOUS DEBILIY.—GRATIS, a f IN Medical Work, sbewirg Sufferers how they may be cured without the aid of Quacks. Free on receipt of Postage Stamps. Adress- SECRETARY of Institute Anatomy, Birmidgham. i CYFAlJfcOD OHWtfUTEROL AR^N. C YNELIR y y Bontnewydd, ar ddydd Lion, GpffSbenif 30aia. Y Gynadledd am 10.30. Pjjeg^hu 2 a 6?V ^0"^ L. WILLIAMS. OARGANFYDOUO RHTFEOO. Gwellad rbag y 1)ROP«Y, DWJII, GitAvw, Gwirni A ION, &C. Trwy ddargantyldi-ad gwyrthiol gelfir yn awr gael iachad auionfyrchol o'r Dropsy yo ei boll gaojgh'iiaa, (aegis Diffyg Dwfr, Poen yn y Cain, Artnau, &c Gwynt yn y cylb a'r Perfedd, Cramp yn y Cliinhaii, Cti wydd ya y Traed. Cluniau, Yinya- garoe>)< Stc., Curud y Galon, Asthma, Paswch, Cry d, Diftygl An&-ii, &c., trwy gymeryd y PILLS hyaod- PATENT Rhyfedd yw ea heffaith aeiliduol. "ele. gCbIYIJ GWELLHAD GWYRTHIOL. SY.Ar ol bod am 10 mYyBedd ya dioddff Oddi. wrth y Dropsy, Diffyg Dwfr, Chwydd aavr yo y Trae<1 Clunian a'r YmytttToedd, Curiad y Galon, Diffyg anadl, in nsetbu braidd a symud heb gyn horth, ac yn bur anrhabygol o wi-llhaoj snue jn dti* fteoyf sicb hy% yto, yn faan wedi cymtryd eich Pills hynod, "Huyhtt' Patent Dropsy Puis,'I yr oeddwo yo allaog i fYDcJ oddiamgylch, ac yn awryn bolllacb. Y mae fy ngwellhad wed! iiiA'ri ayndod mawr yn y gymydogaeth bon. MART MAINWARING. Llanartbney, Carmarthen, Ion. 10, 1877 GWELLHAD ROYFEDD. Britt-Wadi bod too 3(, mlyntdd mewa poea mxwr gan Dropty-wynt. Gwynt yn y Crlla a'r Perfedd, a p! o« yn y Pen, IIc., ac wedi imi gy- 1 nifryd un blwcn yr oadd ea heffaith mor rhyfedd fel Bad allaf ood cyajtotl pawb i'w eymeryd. Y maent o ddiriawr werth. JAMES JONES. De. Street, HarsrfordwMt. Trade Murk- "DROPSI PILLS." Coabir peb fugiad. Ar wtrth gan holl Chsmisto y dayrom am la lie., b Ie., a 4. Sc. Trwy y Pott am II Sc., t. llc, A te 90 oeld; wrtb y I-lattr, ice- i JACOB nOQHSS, APOTBtCARINS UALL, LL A NELLY. Wlaoltnl. by all Patent and Drag Hoaaet _4. Liyerpool, MasshMtar, Brittol, BirmiatN «■. CMdML <«. v GWILYM EVANS (Or VEGETABLE TONIC), QUININE BITTERS. Y Feddyginiaeth oreu a ddychymygwyd ac a ddyftis- iwyd er cryfhau y cyfantoddiad a phuro y gwaed. YMAE y Bitters hyn yn hollol lysieuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melus-lysiau wedi eu haddas gvmysgu, sef, Quinine, Sarsaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Liverwort, Gentian Root, &c. Mewn gair, y mae bron bob llysieu yn a gwreiddyn gwerthiawr yn y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad difethiant at y doluriau canlynol: — 1. Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwylderau caulynol:—Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, chwysu, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch, a thueddiad at y daifodeaigaeth (decline). 2. Ditfyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder hanarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at lwyd, yr ystumog yn cewyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y geoau yn sych ac yn boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn achosi y clefyd mel) n, poen yn groes i'r ilygaid, ae ysgafnder yn y pen. 3. Trwy effaitli y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent ) n hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyffdra y cymalau, y croen yn bigog ac anesmwyth. a pbob math o distemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethan pwysig yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyboeddir pump yn unig o'r lluaws. Gtfllir cael pob hysbys- rw> dd trwy ysgrifenu at y perchenog. Os bydd rhywun yn amheu gwrioneddy canlynol, dymucir arno ysgrifenu at yr enwau a roudir yma. To Mr. GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S., December 14th, 1876. Dear Sir,-I have been suffering severely for a long time with indigestion and nervous debility and their attendant inco veuioucea. After trying numerous remedies (to no purpose), I tried your Quinine Bitters, and the result is I am now a health, man. Had I tried it sooner, I believe 1 should have escaped manv restless nights and many pounds in mouey. Publish this for the benefit of others. Address— THOMAS KEES, Decorator and Valuer, Forester's Arms Hotel, Llanelly, late of Fishguard. Old Globe, New Dock, Llanelly, May 24th, 1876. Anwyl Syr,—Dymuuaf hysb su i chwi fy mod wedi cael fy llw) r iachau trwy gymeryd eich Quinine Bitters. Yr oed wn wedi myned bron yn rhy wan i g, rdded, ac yr oedd y clw f ar f) mraich yn m<ned n watth bob dydd. Yroedd meddygon Llanelli a'r aidaloedd am dori fy mraich > maith er achnb fy mywyd, ond trwy gymeryd y Quinine Bitters, yr ydwyf yn awr wedi gwella, acyn gweith- io bot) dydd. Khoddat fy enw yn llawn, lei y gallo craill gael man) lion pellach odUiwrihyf os mi uaut. Yr riddoch yn narchus,—GRIFFITH WILLIAMS. Dylaswn ddyweyd t'y mud wedi bod dair blvnedd heb weithio ond ychydig. Un arall oddiwrth Mr. ROBERT GUY, Builder, 7 Cambrian street, Ltanelty. Syr,- Mewn geiriau byr, dt rnuuat dd> weyd, fy mod wedi cail llenhad PAUHAUS trwy gymeryd eich "Quinine Bitters." fihyfedd yw eu heffaith. Blinwvd fi beuuydd gan b(wa anferthol yn f) mhtn weitbiau uwchben y Ilygaid, weithiau yn yr ochrau* a phryd arall yn curo fel m rthwyl, ftll ag yr oedd ¡ ofnaruafddilynfy ngalwtdigaetha- ben y ty. Poen yn f» hips a rhwng fy ys^w>ddau, a gwendid mawr. Dim awydd na bias at fwyd, oud ar brydiau anam. serol. O'r diwedd cymerais eich "Quinine Bitters," ac yr ydwyf we i fy llwyr wellhau. Uyfritir eich "Bitters" yn ddrud, ond gallaf yn awr ddweyd yn ddiofn mai dyna y moddion rhataf, a'r goreu a gefais erioed. (tall neb yn gydwybodol ddioddef poen heb dreio hwn. The Omni Hotel, Brighton, July 28th, 1876. Dear Sir,-I feel it is my datv to the public and yourself to inform you that I have donved itumense b,-nofit from yo»r Quinine BiUcrrs or Vegetable Tome. I have been for sould laontbs a victim to headaches, pitin in my back, and I bflieve ft general aeiangeoient of the liver. I am tappy to say I i oir feel well, but isks a .'otc of your Bit- tuis uccasiuually, when my appetite fails. Yours faithtuliy, ROBERT FOSTER. Ruthin, Awst, 15/VT, 1 878. Sir,—Yr wyf wedi derbyn l]tB niawr ..ddjwrth eich Quimue Bitters Bu m yn cael poeuau aunipgrifiadwy yn fy mheo a'm danedd, yn cael ei achoai (medciai'r Ooctor) KWJ yatoiDog. Yr oeod y bwyd yn gwaagn oyuaadt nyr arsaf ofn bwyta dim. Yr oedd y gwynt yn W gofldio, blaa cas yn fy ngenau, yn enwedig yn y borea, bustl. Yr oeddwn yn hula haaar fy amser yn y gwely trWfl wendid, ac fealtai yohydig iselder ysbryd. Cymerais ddW botnlaid o'oh moddion, ac yr ydwyf yn awr yn deimlo Y gryf a diboen. Mr. GwilymBvana. Yr eiddoeh, JANE & THOMAS. I BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid ydyw bosibl dodi'r holl gyffeiriaa sydd yn 1 ) feddyginiaeth bya mewn Pius i (B.) Ymaey pris mor isel ag y gall fod, os Cymerir J ystyiiaeth brindery Quinine a Sarsaparilla. J (C.) Gollir gweithio beuuydd fel arfor; heb an anngbyf* 1 leusdia, ac nid oes perygl anwyd, ond ya hytrach y mal ] yn sul anwyd. j (D.) Y man y Bitterayn cryfhaa y rhan, neur aelod o'f L corf sydd yn wanach, ac Mly yn fwy agored i heintian \] aflechyd nac arferol, a dylid cotio fod bron pob math 0 BILLS yn gwanhau y oyfausoddiad, acaflonydduy cylla. (IS.) Nid Quinine Wjne, na Tincture of Quinin, naj unrhyw gymyaigedcl arall o eiddo y Uru^giat ei huu, ond "livans Quinine Bitters" mown potelaa 'is. 9c. a ;4s. 6c. a'' BILLS yn gwanhau y oyfausoddiad, acaflonydduy cylla. 1 (IS.) Nid Quinine Wjne, na Tincture of Quinin, naj unrhyw gymyaigedcl arall o eiddo y Uru^giat ei huu, ond "livans Quinine Bitters" mown potelaa 'is. 9c. a ;4s. 6c. a'' enw, "Gwilym Evans, Ph. C.; M. ft.U.S." wedi ei ar Stamp y Llywodraeth; heb hyn, twyll a tfugiad ydynt' Ar werth yn mhoo.tref, neu ya direct i bob ma<* o'r wlad od liwrth y perchenog GWILYM EVANS, Pharmaceutist, Llanelly, 1, Carmarthenshire. Pharmaceutist, Llanelly, 4 Carmarthenshire. D.S.—Os na elln cael y 'Bitteraertb ysgrif ener at y perchenog. Wholesale Agent-Mr. R. WYNNS, WILIJIAM-S, Dolgellau.. « Llyfrau Cyhoeddedig gan JJ. H. Jons, Dolgllait* Pris 7s. 6c.; haner rhwym 10s. 6c.; YGYFROLGYNTAFOBREGETHAtl Y DIWEDDAR BARCH. EDWARD MORGAN, DYFFRYN, 0 DAN OLYGIAD Y PARCH. OWEN THOMAS. Y mae y VII. Rhan or ail Gyfrol yn awr yn barod Yr elw arferol (13-12) i Lyfrwerthwyr. Yn awr yn barod, Pris la. CYFANDIR EWROP A'l RYFEDDODA&> NEU 0 GYMRU I RUFAlN AC YN OL: GAN MR. THOMAS LLOYD JONES, TALYSAR11 Yr elw arferol (13—12) I Lyfrwerthwyr. E y T 0 0 EY TO BE LENT I TOWN 00 L T T MONEY TO BE LENT," W'TOWNOP Country, to Gentlemen, farmers, m«n, or\thera, from Fifty Pounds and upon persoiu>l security. ItJfereat live per cent* per annumN^rom one ty seven years. commission or bhargea nu/de. Also sums fro"1 » One Thousand Ptannda Jon mortgage, at and a half per centNqy Freehold o'r Leasehold property, for any teriyaot exceeding 21 yeara. Appply to N. WM. HOLIAND, EW, CiviLKugmeer andSinrveyor, t 11, Euston Squa London: q.. LLINEIJL Y TRANSATLANTIC. ■ EFROG NEWYDD. Y DAITH FERAF, RATAF, A DIOGELAF. Cyfartaledd y Jordaith 91 (J ddyddiau. Y mae Agerlongau Cwmlli y Transatlantic tunell, 3,000 gullu ceHyl. Dos berth: i yn LioyJ 100 A I. Yo gadsel Plymouth am Efrog Newydd bob S"d\'l'rD# f Y Cludiad o unrhy w Railway Station i New yorlg, Boston, ueu Philadelphia | Cabin 14i2lgiO0 Intermediate c8 a bXEERAUE «G6 L Gofelir am Welyau a pbot) angentheiiiau. Ymofyu;!r i LUSCOMBE, BELLAMY, &c. CO., Plymouth. Goruchwylwyr yn eisieu yn mhob lle Dad oes r MODULATOR i'r PIAJJO a'r HARM NIU EF Cynllnn NHwydd a Ddyagu y lit lO Piauo a'r HS^moniiim/'oidiwrtli Nod'^ j^u Touic Solff«, trwy ei^fc^Kyn Dangos Sefyllfa y a » ar yr Oft'eryn ar u^Xuh yn mhob Cywe"ntji ddewisir. Priswy^Post; i'w gaeloddi*1 FBANCIS, Turier Cart olit. nrO^ Hefyd, urX^th, OUG, AJIMONIUbi, CYIIYO Reed, mewflM^ase Walnut harddS^Pru £ 6 6a. teilwng cK^iw pob un sy'n meddw^nrnu. D^Anfonir list o brisiau pob^a^1 0 BKMMUS ar ddMbyniadatamp asinw.