Hide Articles List

6 articles on this Page

KetogtilJton (ffgmreig.

SEION, RHYMNI. 1

News
Cite
Share

SEION, RHYMNI. Yr oedd dydd LIun diweddaf. Gorphennf 16eg, yn adeg bwysig yn hanes Yugolion Sabbathol y gwahanol enwaiau yn y lie uchod. Dyma r dydd y cynaliasant eu cylchwyl flynyddol. Wedi gor ymdeithio trwy brif beolydd y dref, trwy eanistad R. Laybourne, Ysw., Manager, aethom trwy y lawn, ac yna, dychwelodd ysgol Seion i'r capel i wledda ar y danteithion parotoediar. Yn yr hwyr, cafwyd gwlertd i'r meddwl. Dechreuwyd y cyfarfo i am 6 o'r gloch. Cadeiriwyd gan Mr. WiHiam", ein parchus weinidog, yn fedrusiawn. Beirniaid—y Ganiadaeth, Mr. J. B. Jones-y Cyfanooddiadau, adroddiadau, &c., Mr. E. Evins. Aethpwyd trwy y programme canlynol :-1 Anerchiad gan y Llyw-- ydd. 2 Ton ar yr Harmonium yn ganmoladwy iawn, 280 Mr. D. Owen. 3 Adrodd, 'Maer Iesu yn myn'd heibio;' goreu, Miss C. Gabriel. 4 Canu, 'Hosana i'r lesu;' goreu, Mr. R. Davies. 5 Beirn- iadaeth, Englynion o gymeradwyaeth i'r boned-iig- eFau gyflwynasant y Beiblau i areithfa Seion; goreu, Mr. J. B. Jones. 6 Canu.'Gwasgarwn had tirioo- deb; tforeu, Mr. T. Davies, ail oreu, Mr. J. Davies. 7 Adrodd, 'Fslly Carodd,' o Aberth Moliant; goreu, Mr. H. Gabriel. 8 Canu, '0 mor hotfus pan yr lesu;' goreu, Mios M. J. Lewis, ail orpu, Mi^s M. J. Jones. 9 Beirniadatth ar y peoillion i Aberth Moliant; rbanwyd y wobr rhwng Mr. J. B. Jones, a Mr. D. Dariea. Canu, 'Cwsg yn dawel;' goreu, Mias A. Lewis a'i chyfeilles. 11 Adrodd, 'C<triad Crist: goreu, Miss H. Joues, ail oreu, Miss A. Lewis. 12 'Yn mreichiau fy Ngwaredwr;' goreu, Mr. D. Owen a'¡ barti. 13 Beirniadaeth ar y Traetbawd ar 'Hanes Samuel;' goreu, Mr. J. Evans. 14 Canu, 'Cavatina' (So'o Tenor); goreu. Mr. J. Jonei. 15 Darllen Rhyddip.eth ar y pryd; rhanwyd y wobr rhwng Mr. T. Owen. a Mr. J. EvaDs. 16 Can a 'Ucrhyw ddeuawd;' goreu, Mr. W. Morris a'i gyfaill. 17 Beirniadaeth ar y Traethawd, 'Dl'lan- wad ymarferiadau crefyddol yn moreu oes; goreu, Mr. J. B. Jones. 18 Canu, 11 prpige Thee. 0 Lord;' goreu, Mr. T. Owen. Adrodd, 'Y got yn troi cledd. yfau yn syeh^u;' Thanwyd y wobr rhwng Mr. T Jones, a Mr. W. Morris. 20 Darllen cerddoriaeth ar y pryd; neb yn deilwng. 21 Be rniadaeth ar y GAn er cof am y diweddar Mr. Samuel Lewis, mab Mr. a Mrs. Lewis, Rhymni; goreu, Mr. J. B. Jones. 22 Canu, 'Y cuaiin olaf; goreu, Mr. W. Morris a'i barti. Cafwyd cyfarfod rhagorol vn mhob ystyr, a chredwn mai ttimla l pawb oedd yn br senol oedd, Iblelus, moes eto.' Aeth pawb o'r cystaitleuwyr adref wedi eu llwyr foddloni yn y ddau feirn-lad- GLYK ELYACH.

LLANGWM.

AFONWEN, GER PWLLHELI.

FFESTINIOG.

CAERNARFON.