Hide Articles List

3 articles on this Page

Crgnatieb SenefcHol* -

Y RHYFEL.

LLITHIAU EPHRAIM LLWYD.*"…

News
Cite
Share

ben dchesreu werdd. Braid,t na ddywedwn fel hyn yn becbod. Symud pr t golotuau •in llenyddaetb Gymm^, a gadael rhy" drops pwdr i ddal yr adtilad. Nid oes drefo ar both fel byn. Y mae rbywbeth yn bod yn lier pian y mae ein prif ddynion cael en symod fel byn oddiar y ffordd. Dynioo yn trilodqu eu dyddiau, v-, cewri o ddvoijo. Pa le mae Dewi Arfon, Alrardd, Taliesin o Eifion, loan Pedr, leaanc Gwyllt, a'r cyfryw? Rhaid yw dyweud, y roaent oil yn huno o— "Stwrybydmewniaderbedd." 'it V Dyma un arall fu yn rhyfela ar. foes ein llenydliBetb Gymreig wedi ea dilyn, diai Mynyddog mwy. Anhawdd genym gredu braidd, cyflelyb i freuddwyd ydyw, ond digon gwir. Bydd llwyfanau ein heistedd- fodau a'n cyngherddau yn vieigion hehddo. Bydd ami i rudd wleb yn Eisteddfod Caer- narfon pan welont y gadair arweiuyddol yn wag o Mynyddog. Oter fydd f neb ei ddynwared, anmhoeibl i DDrbyw on wnend hyny, anfri ar ein eyfaill ymadawedig fydd- ei coisio. Yr ydoedd yn ddyn ar ei ben ei ban, neb tebyg iddo, ac ni welir ar oorhyw lwyfan byth ei fatb. Coder cofgolofn bardd ar ei fedd, gollynger eawodydd o ddagrau arn;, a ehluded angylion Dllw hwy ar eo badenydd claerwynion i bresenol^eb ein cyfaill pur, i ddangos iddo deimladau ei ben gyfeilLoo aydd wedi eu gadael am ryw ycbydig i dramwyo yma ar eu laith bererir- dodol. Heddwch i'w lwcb, bydded 1 weiaion Gabriel, plant y Daw gorucbat, wylio ei fedd hyd foreu yr adgytodiad; a Duw po > daioni, trugarog a bollgyfoethog, a gymero otal o'i briod sydd wedi ei gadael yn weddw ar ei ol. "Do a Gwynedd mewn da gtfrynion—welaf Yn wylo yr awrhon; Er dewred Cymrn dirion, Gan y braw, oi thaw ei tbon. Criaw, ae wylaw o g&lon,—yn llu Fry orfu i fro Arfon; Dyahr, ndod, a chri undon, Tyn, 'Y'D on o.Fynwy i Fon. <' Cymerwyd eryr Cymru dirion, Ie bwriwyd, gwvrwyd ei gwron, A'i mawredd i blitb y meirwon, i'r bedd- Llwm oer i orwedd, lie maer awrJion." "Br meddygon t'a doniau—a'a parlan Hoff eirian gyflyriau, Diddyto oll yn y dydd man tJnrbyw gynghor rbag angau." i-.TiWy- Wedi clywed am ferwolaeth Mynyddog. dyma ddyrnod arall yn dod, hen gyfa;l arall wedi marw yn sydyn yn nghape Princeso Road, nos Sabbot'1, y 15ed eyfivol- Ei enw ydoedd Mr. John Williamot Commission Agent, Liffey btreet, genedigo' o'r Hendre fawr, Abergele. Acbos ei farwol" aeth ydoedd clwyf y galon. Pwy a wyr pwy fydd y Desai? L'efpwl. EPHRAIM LLWYD.