Hide Articles List

3 articles on this Page

Crgnatieb SenefcHol* -

News
Cite
Share

Crgnatieb SenefcHol* Dydd Mawrth (Gorphentif 17). Ty YR ARGLWYDDI.—Ar ol i on neu ddau o Fesoran basio trwy Bwyllgllr, ac i an aralt gael ei ail ddarl!en, cododd eu Hor- glwyddi am chwarter i chwecb o'r gioch, wedi eisteddiad o dri chwatter awr. Ty Y CYFFREDIN.-Rhoddodd Syr C ■ Camphell rybudd y byddai iddo yii fnan alw • sylw y Ty at gynydd y rbyfel rhwrJg Twrci a Rwssia, a gofyu i Lywodraeth l'i Mawrbydi pa un a ydoedd yn bafod i geieio ',ino y Gallunedd Ewri pai'ld mown ymdr> ch 1 ?ael eydwelediad ar egwyddor yr bnnan- 1 Vwodraethiad i daleitbian Cristionogo! Twrci, fel v cymeradwywyd eis-oes gan y Gynadledd Ewropaidd, aoy derbyriiwyd gan Rwefia. Mewn arebiad i Mr. Gourley, dywedodd Mr. Bourke fod gan y Llywodr- aeth Dyrcaidd hawl i chwilio pob lltmg a ,elai i borthladdoedd Ottomanaidd, ac am hyny mai ffolirieb fyriddi gofyu iddynt eitbrio rhai llongau a dorwgdyMd rbag rael eu cbwilio. Dywedodd y gwir anrfiydeddus foneddwr, n.ewri flt..hiad i gweet'wn ") eiddo Syr Charles Di!kp, foil y Porte yn ystyried gwarcbaead y Môr Du jnbeiffmh effeitbiol. Mewn atebiad i of yo lad arall ofldiwrth yr un boneddwr, dywedodd Mr. Bourke ei bod yn ffaith fod adrau flaen y Rw^tiaid wedi croesi y Ba)kar:s. Nid oedd y L'ywodraeth eto wedi derbyn nnrhyw byabysrwydd sw yddogol o farwolaeth yr Atn^er o kiiibgar. Yna aeth y Ty i bwyllgor cyflenwad, ac yu fuan wed'yn gohiriwyd yr eieteddiad. Dydd Owener (Gorphenaf 18). Ty Y CYFPREDIN.—Ar gynygiad Mr. Bright gwnaed adroddiad o gostau y prawf- iadau a gymerodd le mewn cysylltiad a gwnenthuriad arfau rhyfel er 1854. Cymer. odd dadl laith le ar y cynygiad am ail-ddar- lleniad Mesur y Gwirodydd Meddwol yn yr Iwerddon, pa un a gynygiwyd gan Mr. Sull.van. Cynygiodd Mr. Shaw fod i'r Mesar gael ei ail ddarlieri yn mhen y tri mill. Nacawyd y cynygiad gwreiddiol heb ymraniad. Tynodd Mr. C. H. Wilson ei Fesur ar Werthiant Diodydd Meddwol ar y Sul yn ol oblegid diweddarwch y Tymor. Cafodd Mesur y Byrddau Trwyddedawl i ganiatau trwyddedau i wertbu diodydd meddwol, all ddarlleniad, yr hwn a gynyg- iwyd gan Mr. Cowen, ei wrthod ar raniad y Ty, trwy 133 yn erbyn 86. Gohiriodd y Ty am cbwecb o'r gloob. Dydd Llun, (Gorphenaf 19). Ty YR ARGLWYDDI.-Rboddodd Iarll BeaconisfielJ eglurbad pereonol gyda golwg ar apwyntiad Mr. Pigott i fod yn ben y Swyddfa Nwyddfaol, yr hwn apwyntiad a amddiffynai, ac ar ol rbai sylwadau pellach oddiwrtb Arglwyddi anrhvdeddos eraill, gollyngwyd y instir i syrthio. Galwodd Arglwydd Stratbeden a Cam pell sylw at y rhyfelyn y Dwyrain.ac ar ol atebiad oddiwrfh Iarll Derbv, gohiriodd y Tv. Ty Y CVFFREDIN.—-Rboddodd Syr J. Hay rybodd y byddai iddo alw aylw y cyfle eyntaf a gaffai at v frwydr fu rhwng lior.^au ei Mawrhydi, y Shah a'r Amethyst, a'r Hong haiarn Peruviaidd, a chynyg peaderyniad mai priodol fyddai mor gynted ag y ct-ir digon o iongau heiyrn, gorsafu un o honynt in y Tawelfor. Dywedodd Mr. Bourke, mewn atebiad i Mr. R. Power a Mr. Goddard, fod y Swyddfa Dramor wedi derhyn adroddiadao o'r erchyliderau a gyflawnwyd gan y milwyr Rwseiaidd a'r Crisiionogion yn Bulgaria oddiwrtb y traf- Dldwyr yn Twrci, ac befyd oddiwrtb y Llyw. odraech Dyrcaidd. Ciiff y rbai hyn en hargraffu a'a gosod ary bwrdd. Eaboniodd Canghellydd y Trysoriyn, mewn atebiad I Ardalydd Hartingion, StfyJlfa y ba-re- polltifaidd, a dywedai ei lod vn gobeitiiio y byddid yn alluog i dori y Senedd i tyn) ar y 12ied o Awat. Dydd Owener (Gorphenaf 20). TY YR ARGLWYDDI.—Ar gynygiad Iarll Longlord ac Arglwydd Hampton, cytunwyd er fod i gyn-yagrifau wddynt yn d»I pertb- ynas Air anrhaith Kirwel ac ymfndiad y Coolies o India i'r Trefedigapthau Prjdeinig yn yr India Orllewinol gael eu dwyn ger bron. Ty YR ARGLWYDDI.—Gwnaeth Cangbell- ydd y Trysorlys eglurhad mewn perth^nas i'r penderfyniad a basiwyd dydd Lion, yn rboHdi cerydd ar y Llywodraeth oblegid apwynihri Mr. Pigott yn Rbeolvrr y Swydd. opaeth Nwvddtaol, a dvwedai nad oedd ymddiawyddiad Mr. Pigott a vrwyd mewn canlyniad, wedi ei dderbvn. Rhoddodd Syr W. B rtHIot rybudd y byddai iddo dddod a pbendertyniad yn mlaen ddydd LIllO, yn tynu yn ol y cerydd a gynwysid jc mPen- derfyniad y Llun blaenorol. Yna ymffurf- iodd y Ty yn bwyllgor, ac ar ol gwnend ychydig o gynydd ar Fe3ur y Deddfwriaetb Gwyddelig, gohiriwyd am aaith o'r gloob. P, Dydd Llun (Gorphenaf 23). TY YR ARGLWYDDI.—Mewn atebiad i Iarll Granville, dywedodd larll Derby iddo ef gael ar ddeall fod y gwarchodlu yn Mor y Canoldir yn breaenol yn llai na'u cyflenwad arferol. ac yn wyueb sefyllfa aflonydd a drwg Ewrop meddylid mai priodol fyddai eu cryfhau trwy anfon atynt vchwanegiad o 300 o wyr. Dyna yn unig ydoedd y sail i'r hyn a adroddid yn y newyddiaduron. Gofynwyd am adroddiadau o gostau etholiadau Byrddau Yagot yn nghyda'r fleidleisiau a gofrestrwyd yn 1876 ar gynygiad larll Fortescue. Ty Y CYFFREDIK.— Mewn atebiad i Mr. Seely, mynegai y Dirprwywr Cyffredinolei fam y byddai gweinidog o Eglwys Loegr a awdur- dodai weinidog Ymneillduol i gynal gwasanaeth yn ei fynwent amgen nag un Eglwya Loegr, yn agored i gosb dan Ddeddf yr Addoliad cyhoedd- U8. Rhoddodd Ardalydd Hartington gwestiwn gyda Rolwg ar anfoniad y milwyr Seisnig i'r Canoldirol, i ba un yr atebodd Canghell- ydd y Trysorlys fod y Llywodraeth wedi barDu yn angenrheidiol yn wyneb cyflwr presenol Ewrop i godi gwarchodlu Malta i'r cyfrif pres- enol. Dyna oedd yr unig atebiad y gallai ef ei roddi. Gorshfygwyd cynygiad Mr. John Holms i basio pleidlais o gerydd ar y Prif Weinidog am apwyntio Mr. Pigott i fod yn ben-rheolwr Swydd y Nwyddau heb ymraniad.

Y RHYFEL.

LLITHIAU EPHRAIM LLWYD.*"…