Hide Articles List

3 articles on this Page

I? Iliabbfa jfatbbOI.

News
Cite
Share

I? Iliabbfa jfatbbOI. Englynion ar briodas Mr. R. Owens, Eryri House, Tataarn, a Miss Kate Wil- liams, Gwredog, Llanwndu. Gan Marian- fal). Ni gawn ambell linell dda yn y pedwar etiglyn priodasol hyn; ond nid oes un o'r englynion yn Ian oddiwrtb anafau. Llinell ddrwg yw y gyntaf- "Owens hudolus AweD." Can Moses, pedwar penill fel aralleiriad. Gan Ieuan Woion. Cymeradwy. Chwe englyn er cof am y diweddar W. Williams, Ysw, Ivy House, Dolgellau. Gan Jobn Jones. Yr oedd amryw o'r ymgeiswyr ar y testyn hwn wedi cwblhau englynion gwell na y rbai sydd ger bron; felly eegusoded y diymbongar John Jones ni rhag eu cvhoeddi y tro hwn. "finodyn i'r Beibl." Gan R. R. Englyn tlodaidd a disynwyr. Haedda y Beibl Cysegrlan, well engtyn; a byddai'n ofyno' cael dewin i gael alliin ei ystyr, a dywedai hwrtw nad oes dim ystyr iddo, ond odid- "Deongled Tegid ei englyn," ebe Eos Glan Twrcb gynt yn y Bala. Odlau Galar. Cyflwynedig i Mr. W Roberts, Clywedog, ar farwolaeth ei briod. Gan Willia,m Jones, Ty'ntwll. Citwn gan y brawd; ddernyn tyner o gydymdeitnlad a chyfaill; beb rodreM flae un ymgais i ddangos ei hun. Tedyuga'r llinellau gael ymddangos. C&n o glod i waiih mwn Llaofyrnach. Gan I^go Hen. Nid yw can I..go yn dodi argraff dwfn ar y serch. Mae llinelUa tebyg i'r un a ganlyn yn gwneur' aydr yn ddim— "A fyddo ynddo'n gweithio." Heb y groeg, heb goron. Gan Alarch Tegid. Diolch am v tri phenill synwyrol a destlus hyn. Mor fuan ag y bydd gofod. C^fFidwriaetb am y diweddar W. Evans, P>'n»re'ifelio, Ltandegai, yr hwn oedd wr ieuanc gobeitbiol, ac a fn yn fvfvriwr yn Nhgoleir Annibynol y Bila. Gan H. Michael Hughes. Maith yw v cyfansodd- iall hwn. Mae wedi ei ysgrifenu mewn llawysgrif wych. Ar y meithat yw 24 o benillion ar hyd "0 agor fy Uvgaid i weled, ac er nad ydynt yn ehedeg yn uchel ao eryfaidd, nitl yn isel, ic yr oedd y gwrtb- ddrych yn deilwng o goffrt. Cymeradwy. Mae'n ddiau fod y beirdd yn bryeur gyda'r cynhauaf yn awr, a phan yr 61 hwnw heibio, dioleh wn am ambell loffyn i'r DYDD, a cbaiff pob dernyn byr a myn'd ynddo ein cymerad- adwyaeth wresocaf, gyda diolcbgarwch. Angenrbaid y waith hon a osodir arnom gyda golwg ar y gangen Farddol, gan fod un brawd wedi anfon epistol fel cerydd a chyngor i Olygydd y Farddoniaeth. Mae ganddo un fantais i geisio gosod ei hnn yn adolygydd, gan nas gwyddoin o bobl y byd daim am dano fel awdwr o fath yn y byd. Ysgrifdna o goleg (nid yn Nghymro), a chollfarna rai darnau barddonol a gawsant • oleuni DYDD, ond nid yw wedi gweled yn dda nodi ond englyn "Y Got." Boed hysbys iddo, pan y cyfansodda gystal dwy linell ac esgyll englyn "Y Gof," y caiflf dderbyniad croesawgar i golofnau y Fardd- oniaetb. Cofied ein hadolygydd fod gwahaniaeth rhwng ymddangosiad darnau ar amryw fath destynau mewn Newyddiadiir neugyfnodol- yn, i gystadleuaeth wobrwyedig. Pe dys- gwylid cael teilyngdod o nod uchel, byddai raid chwynu llawer cyn yoarutbro yn anystyriol i feio ereill: buasai'n briodol fod un yn alluog i ysgrifenu iaith ei fam yn ddiwall pa todd by nag. Ysgrifena yr ymfflamychwr hWlJ cyfryf am cyfrif, penelyn am penelin, pobol, am boil "6 ef" am fu ef. Ni boffem fad yo llym wrtbo. Arddiweddei nodyn, dywed yn awdurdodol, "Dyma bwt o lythyr oddiwrtbyf fi," rhag camgymeryd rbywun arall yo lie ei fawrbydi colegawl mae'n debyg. Ni cha dim ddylanwada arnotn ni; ca y teilwng dderbyniad, pa un bynag ai o gwt y bugail ai o lys y pendefig y daw. Tebyg yw golygiaefch i ddyn mewa cwcb o flaen awe], pawb ar y Ian yn proffesu gwybod sat i'w reoli'n well na'r bwn a ymeifl yn y Ilyw. IEuAN IONAWR.

LLITHIAU EPHRAIM LLWYD.*"…

LLITHIAU WALIS PU^'