Hide Articles List

3 articles on this Page

I? Iliabbfa jfatbbOI.

LLITHIAU EPHRAIM LLWYD.*"…

LLITHIAU WALIS PU^'

News
Cite
Share

yr oeddynt yn cynrychioli Cymra. Nid rbyw on dosbartb oedd yn cael ei gynrychioli gan y ddirprwyaeth hon, ond yr oedd yn gynrych. iolaeib Ued deg, y mae yn ymddangos i mi, o syniadau gwleidyddol a chrefyddol y genedl. Ac yr oedd extreems opiniynau yn cael eu cynrychioli. Ac o anfon deputation mewn cysylltiad a'r hyn svdd genedlaeihol, buasai yn anrheg heb iddo i fod yn un fuaeai yn arddangos teimlad, a syniad yr oil o'r genedl, ac nid rhyw ran o honi. Gan byny, cyn belled ag yr oedd y depu- tation yn myned, iuasem yn barod i ddyweyd, Wel, mae yn rhaid i'r rhai yna i lwydJo, y maent yn bersonau o safle rhy ncbel ac o ddvlanwad rby fawr, fel nag meiddir eu snubio. Oni beth am eu cais, meddai rhywun, hynyna sydd i benderfynu. Gall y deputation fod yn dda a'u eilS yn afresymol, fid mai caredigrwvdd fyddai eu gwrthod. Am gais y deputation byn, y mae genyfp a ganlyn i'w ddyweyd. 1. Un bychan iawn ydoedd. Dyna ydoedd onide, < £ -3,000 i orpheo adeiladu y brif ysgol, a ,M,50U, o grant yn flynyddol er ei cbynal yn ralaen. Y n sier i chwi, nid oea neb ac sydd yn gwybod rbywbetb am y mater, a ddywed fod y sw myna yn un mawr; na, y maeot wedi bod yn modest iawn yn eu cais. Hwyrach y buasai yn well iddynt pe buasent wedi gofvn mwy, anser a ddengys, ond yn sicr nis gall neb edrych ar y 6wm yn on mawr. 2. Yr oedd y cais yn un eithaj cyfiawn. Meddylier yn awr faint o arian y mae y llywodraetb yn mewn roddi grants i Scotland a'r Iwerddon. £ St. Andrews, yn flynyddol 2,105 Aberdeen „ 3,811 Glasgow „ 3,464 0 Edinburgh „ 6,604 • £ 15,184 Dyna gymaint a hynyna yn flynyddol yn cael ei roddi i Scotland. Meddylier eto am yr Iwerddon. I x Belfast 8,600 Cork 8,600 Galuway 8,600 At gyflogau y Proffeswr 1,022 Eto 6,OOG Queen's University 4,787 £37,609 At adeiladu Queen's Colleges, £ 100,000. Derbyniodd Glasgow hefyd at adeiladu coleg- au newyddion 150,000, Meddylier am y symiau aruthrol yna. Ac yn arwyddocaol iawn yn y memorial, dywedir, Cymru dim. Dim, ie, Syr, dim hatling. Yn sicr, os ydyw yn gyfiawn rhoddi cymaint a hynyna i'r ddwy wlad uchod, y mae yn rhaid nas gall hi fod ond cyfiawnder i roddi i Gymru yr ych- ydig y mae hi yn ei geisio. 3. Mwy na hynyna, y mae ar Gymru angen am y rhadd hon. Y mae hi yn cael cam. Nid yw ei meibion yn cael y siawns a ddylent gael, na'r fantais a ddylent gael. Y mae eyfiawnder, chwareu teg, a gonest- rwydd, yn dweyd y dylem eu caeJ. Ie, ond dyna, waeth i ni heb siarad. Nid y ni sydd wrth yr awenau, nid gyda ni y mae'r god. Ac y mae yn rhaid i ni ddweyd, er i'r depu- tation gael derbyniad a gwrandawiad gan My Lord Richmond, mai ychydig iawn ydyw ein gobeithoiu ni y llwyddir y tro hwn eio. Ond amser a ddaw d ddengys. 'Os na cheir, nid gwiw gwangaloni. JPendeifynu glynu hyd neg y mynwn "ein hiawnderau. Y mae yn debyg y bydd bi yn adeg pur I brysur tuag Abertawe ddechreu Awst yma. Y mae- 4L ARGLWYDD FAER LLUNDAIN yn dyfod ar ymweliad a'r lie, ar ei ffordd i ranu'r arian a gasglwyd yn y Mansion House at y glowyr hyny a gwrddodda damwain yn y Tynewydd. Yr oedd pethau unwaith yn ymddangos yn anffafriol. Rbywrai yn pwdu, a'r Maer yn dyweyd na ddeuai ef i'r lie; ond y mae y cymylau wedi cilio, a'r gwlaw wedi peidio, a'r haul eto yn dangos ei wyneb. Gobeithio y bydd i Gymry Abertawe a Phontypridd i ymddwyn yn deilwng o hon- ynt eu hunain ar yr achlysur uchod. A welsoch chwi, Syr— JENKIN JENKINS, MINESOTA, AMERICA1 Ni chefais i y fraint o'i weled erioed, er fy mod wedi clywed llawer o son am dano, a llawer o chwedlau am Siencyn ddwywaith. A'r dydd o'r blaen, derbyniais nodyn oddi- wrth fy nghyfaill Edwards, Llanbadarn, yn fy hysbysu fod Siencyn am ymweled â. thrig- fan Walis Puw. Can croesaw iddo. Hwyr- ach yr wythnos nesaf y bydd genyf rhywbeth i'w ddyweyd am dano ar ol ymgom gydag ef. Nis gallaf sychu fy mhen heb ddatgan fy ngofid fod Mynyddog yn ei fedd! Y bedd sydd yn andwyo'r cyfan. Pwy a gyfyd yn lle'r radau1 Gobeithio y gwneir rbywbeth teilwng o'i goffidwriaeth. Beth feddylier am rywbeth fel hyn:—Fod hyn a hyn o arian yn cael eu rhoddi yn flnnyddol mewn cysyllt- iad âg University Aberystwyth, am y dernyn barddonol goreu. Galwer ef yn Mynyddog's prize. Gellir dyweyd am Mynyddog, er iddo farw yn ieuanc, bu fyw lawer. Heddwch i'w Iwch. "We live in deeds, not years; in thought not breaths, In feelings, not in figures on a dial: We should count time by heart throbs. -c.He most lives Who thinks most-feels the noblest—acts the best.