Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

r •' ^Creill wedi gwneud arch^^S. *$mf 11 j | | we(li wiliad manwl i mewn i ansawdd GEORGrE'S Jy" George's PILE AND Gravel^^ eich Peleni, ac yr ydym yn cael eu /PILLS," ac yr wyf yn cael eu\ fillysieuol tyneraf. Yrwyf wedi eu defnyddi A i PILE & GRAVEL f( bod yn gyfansoddedig o ddefynddiau^L 11 II yn helaeth am flynyddau lawer mewn \1 If Ity*™110!" 068 ynddynt ddimonatur \l 11 private practice, a hyny gyda llwyddiant I PILLS. |[ fetelaidd. YR YD WYF O'R FARN Etrjl 11 ll mewn sefyllfa anobeithiol o herwydd y /I l\ B0D YN FEDDYGINIAETH DRA GWERTH- IJ Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso if PAROTOIR Y PELENI UCHOD Y\ FAWR AT Y DOLTTRIAU HYNY AR GYPER ft Vdweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu <j MEWN TRI O DDULLIAU PA EAI Y MAENT 'WEDI fj V, cyffelyb fel meddj-giniaeth tuag ft „ V A* £ at well, y PUes a'r Jf GWAHANOL FEL Y CANLYN: _HAMCANTJ.. ^/f m~i Gravel NO.1~GEORGES PILE & GRAVEL PILLS. pUftnm X^MLLIAMS, *2^ U N n „ « n >0N, No. 2-6E0R6RS BRAVEL PILLS. No. 3-GEORGE'S PilLS FOR THE PILES. y. GOCHELWCH DWYLLWYR. M TTTTTRTT GOCHELWCH DWYLLWYR. T MewnblyohauIs. l £ c. a2s. 9o.yrun. Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch bob blwcb. Heb hyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD. "Pile a Gravel Pills>" °| wneuthuriad wirioneddol. neb arall. ■ ■ » L Q -Y -SV b Y CEFN | j CHWOB YN Y TBAED f ¡, •f YMWWDM YH Y PEW | j POEW YW Y LWYNAU f "I'll, .1/1 i_>, f | eWYMT^flEW^COUS, j IDWFRPMTH^^Oll LUMBAGO, SCIATICA, ] i; RHWYMEDD, &0. II fjtf j m m m m ■ —»« *4^ • GEORGK'TS 13SAit Sm, Ttwyxwzy. MB. GEORGE, D T Y L1 /I P A, \T PT T. I hare much pleasure in bearing testimony to the Dear Sir,-Your Pills take well here, rkLAKU<X\I KM and in time I shall have a large opening PILLS. I | brae trotiblesoine> and pain^il (tiscirters. and am rar3y If II for them—Yours truly di«cpjx)mic<ieiw»i»n(osJo6»W»«i/e«w«». X remain, yours truly, G. OWEN, Chemist to the, Royal Family. Y mar PeUni hyn yii Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. —- -—~ SIpR. BUAN. A DIOGEL I'R "n V w j PILES A'R GRAVEL, ;r" i l/llTI1J8 o anhwtild-rmi ercill sydd bob arnser yn eu cavlyn, megys:— to P0EH YM V CSFW- VSGAFNDEK YN Y PEN', niFFVfi ^OWWTTHAD TREUUA°- RHWYM60D' LLVN0ER MAN- l)IFFYG 'Xc^ Ie «c^ £ l teU i mi y^. GWELLHAD X ANADU POENVNV1 «C-«UA'R LWYNAU. SURN. X hi'd Yr 7jf iredi bod JB o1* RHYPEDDOL. —Bum 6= YN YK YSTYMOG, POEN PIPFAWR YN YCOLUDOION, vmboeni Ran y Pilea a'r Gravel, yn nghyd 4N\ i/ vn olnf Uawer O flvnvddaU V eWAEW. GWYMT, CTLIO.TEIML\o O BVWSAU VN v selni m*wr «r ni amaenm jmdnfewnol. ft i& y giai u<mw u u; j CEFN, Y LWYNAU. A a"L00 YP YMYSaAROEDD..lenddeg mlynedd, ao «m y pump misol«f oyn iml II gan y Piles a r Gravel. Braidd CP DWFR POETH. PV/FR-ATAUAD, Y GWELEDIAD YN j 1 pafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn wedi fy yr oeddwn vn nlliirtc i spfvll ar fv BWL AC. AME?LUH. PYCMDfA OLAS ANYMUNOL YN « Uwyr ^aethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath hoen IL.vJLa y aUUOg: 8ely". V GENAU, POEN YJ Y bCROiw.-DYDD, CHWYDDIANT j-iidusyn fy ngholuddion, fy nghyUa, a'm ysgyfaint, • \I I nnraea gan y poen H achosent 1 mi, ar ,1 YM Y nA.,D ac 1>>| n mawr yn fy mhen, ac vn feddw gan bendro, fel na« \1 I 1 RHOUAHT nma' MM. ] | I Aberdare a Merthyr eu goreu i mi, ac yr I nft8 gaiiwn gredu fod modd i mi byth weiia; oni dioich t ji II wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, < PERCHENOG, Awdwr pob dalonl, a pharch I chWlthall.. 1 ond ni dderbymais fawr lies oddiwrth un of J. E. GEORGE M.R.P.S., V, tich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilynly ngalwedi" ji II honynt. Prynais flychaid o GEORGE"?; Tr PILES and GRAVEL PILLS, a chymerais It IR IV A IN, v/y" oeddynt yngweithredu arnaf. JI II V. ddau ddofjn o honynt-^r ydn-yf yx GLAMORGANSHIRE. V\ a/CV yn Cldyn %ach. J -J?N V maent wedi fy adferyd i'm gwrea fel cynt, /M V BENJAMIN BDWABI*. R ^M) ^CWMDAEK, ABERDAKK. „ er==r=- DAVID DAVIB8. »