Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

-F- MOUSE FURNISHING AND UPHOLSTERY I| /.m i,ra ESTABLI fHMEKl HrtO j| IJft" MjM.odbb tetw-ri 'Hugh Pugh & Co. r -J3 KsrA* fi'o SYvraf f.'Z -'Ca t,X *,I NVlTfi -persons about Furnishing, to inspect their extensive Stock of Substantial and Well-Masoned, Goods, suitable for Every Class of House, consisting in part of— I ji V Hall Furniture^ Dining-Room Furniture. Bed-Room Furniture. Library Furniture. Drawing-Room Furniture. Kitchen Furniture. fan andBraes Bedsteads, Flock, Hair & Patent Spring Mattreeseg, Feather & Flock Beds, Fu*e Arctic DowD Bedding, Cornice?, Window Poles, Fancy Cabinet Goods, Toilet Ware, parpet Brooms, Brushes, Combs, Fancy Soape, Perfumery, Toilet Table Sets, Picture frames of all kinds, &c., &c. Articles suited for Wedding and Birthday presents in Vari t) m ¡ w LIVERPOOL HOUSE, vWi! HOW. t DOLGELLEY. r- i '¡,: ;r. u. ) "j i,t rii ■ i j .f Yn bar^ d, gydaDarluniau, HANES BYWYD UNCLE TOM I' GANDDO EF EI HUN, [ Yn cynwys ynagosi 250 o dudalenau. Pris Is. 6c. SEF BYWGRAFFIAD Y PARCH. JOSIAH HENSON A R V R LLYFR MRS. HARRIET BEEHER STOWE). 0 1789 i 1876. Gyda rhagymad»odd, ac Arwein-nod, gan GEORGE STURGE, a S. MORLEY, Ysw., A.S o'r "JJdegjed fil a Deugain," gan y Parch. D. GRIFFITH, Dlgellau. CYHOEDDEDlG GAN W. HUGHES, DOLGELLAU. I rw GAEL GAN YU HOLL LYFRWJfRLBWYB. ENTERED AT STATIONER'S HALL. ABERTH MOLIANT. CASGLIAD 0 EMYNAU TONAU, A SAM-ODLAU, || ^| ADDAS I r*'lH)OLl Al> CYHOEDDUS A N B1LLDU0L' tei. tf. YR EMYNAU DAN OLYGIAETH Y PAECHN- W. BEES, DD, A'R DIWEDDAB W. AMBROSE Y TONAU A'R SALM-ODLAU DAN OLYGIAETH ¥ UlWJiDPAIt J. AMBROSE LLOYD A E. REES. eir ko. yu y Casgliad 726 o Emynau, 28 o Salm-odlaw, a 344 o Donau priodol i'r geirial Oasgliad c> Emynau ar wahan yr un rhif a'r a nodwyd, yn nghyda'r Salm-odlau.ar y d1. PRISIA U MEWN QWAHANOL RWYMIADAU. '1'1. j'i Yr Smynau a'r Tonau (Hen Nodint) 4s.; 5s.; a 6s. Yr Emynau a'r Solff'a 3s. 6c.; a 5s. \SolffW (neb yr Emynau) 2s. 6c. HymnauBras Is. 6c.; 2s.; a 3s. j, Hymnau M«n Is.; Is. 6c., &c. Stain cael yr holl lyfrwerthwyr, neu yn ddidisil drwy y Post, ar dderbyniad eu gwerth mewn P8 neuPoatoffice Order, oddiwrth W. HUGHES, Dolgellau; 1 JONES. 45,Liverpool. GreySt.,W. AT YMFUE^ \.ft „ TO EMIGRANTS GENERAL AGENT TO ALLAMERICA AND AUSTRA LXAN MG SHIPS AND STEAMERS. NM, JONES (CYMRO GWTLLT), Passenger « .Broker. 28 Union street, Liverpool, Gor- wyliwr i'r Llin ellau canlynol:—Inman Line: Cunard Line, Guion Line, Allan Line, Nationa Line, White Star Line, Dominion Line, Statl Line, and Ameiican Line. Gan fod yr Agerlongau ucbod yn hwylio i wa- hanol borthiaddoedd yn y Talaethau Unedig, a'r Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael y cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr i'r cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymadiriedo eu gofa iddo y sylw manylaf. Cynortbwyir y Cymro gan Mr. JAS. REES, brodoro Merthyr Tydfil. Dymundl gas y Cymro allu hysbysu y Cyhoed fod gatddo y TY CYMREIG eangaf a mwya cylleus i Leithwyr ac Ymfudwyr yn Le rpwi, agosaf i'r Landing Stage. Cofier y Cyfeiriad,- N. M JONES (CYMRO GWTLLT). k if 28, Union-street, Liverpool. f f D.S.—Gellir ymboli yn Aberdar & John- Jaibee D.S.—Gellir ymboli yn Aberdar & John- Jaibee Crown Hotel OYFAILL PAWB. l PELENATJ HOLLOWAY, x — i Diffyg Treuliad, a Phoen yn y Pep. Nid oes un rhaa o'r corff dynol yn fwy ago^ed anhwyldeb na'r afu; ac nid oes un yn fw y tueldeo pan ei hesgeulusir, i fyned i afael ag fdiechydper yglua Dylid coflo pan y mae gV rthw yneb a g.o a surni ar y cylla yn ein rhybuddio nad yw trtul iad yn myned yn mlaen yn briodol, fod pelebau Holloway yn rheoleiddio pob gallu gryfhay y peiriannau, yn symud ymaith yn uniongyrchol boll achosion o ddiffyg treuliad, geri, a phoen yn y pen a rhydd lachad trwyadl fj ANMHUREDD YN Y GWAEQ. Gwerthfawrogir y pelenau hyn gan bob dosbarth —y tlawd yn gystal a'r cyfoethog. Y maent yn foddion efteithiol i buro y holl gyfansoddiad,iib>» niweidio gweithrediad naturiol un o'i beiriann»*,yo diwreiddia hadau yr anhwylderau hyny syd, achos o fedd anamserol i ddegau o filoedd. { Gwendid a Nychdod. [ Mewn cyllwr o wendid a llesgedd, yn cafel • achosi gan anghymrae<Jroldeb o unrhyw fath^-pa- un bynag ai meddyliol ai corffo rol-y mae effeithiau y pelenau hyn o'r fatli fwyaf dymunol. Y indent yn symud ymaith o'r cyfansoddiad achosion os af- iechyd, yn adsefydlu y treuliad, yn cryfhau y giau, yn codi ysbryd y claf, ac yn dwyn y cyfansodjiiad yn ol iV fywiogrwydd a'i iechyd cynteflg. j Meddygriniaeth i'r Arenau. { Os defnyddir y pelenau hyn yn ol y cyfarwydd- iadau argraffedig, a rhwbio y aint ar y lie yrnae yr arenau, am o leiaf tua h&tMt awr cyn mynal i r gwely, yn gylfelyb i fel y rhwbir halen ar git, fe dreiddia at yr arenau, ac a feddyginiaetha unifiyw anhwyldeb arnynt. Os careg neu grafesl fyjidy golld, byddai yn ddymunol yn y cyfryw achosion ddefByddio yr enaint nos a boreu; oblegid 4rwy wneud felly ceir gwellhad !ruan. YR ARIANDY RHAGDDALIADOL L YMHERODROL. ( [Imperial Advance Bank. -27, SOUTH JOHN STREET, LIVEliPOQL F ARIAN IIW BENTHYU. ? MEWNTREF A GWLAD, f M EWN TREF A GWLAD, HEB UN HYW FATH O DDIOGELIADAU.' DWYJO I 6ADW POB IHTH TK BBBttAITH NTTBINAONOI. P20 I P.2,000 \7 N Darod i'w rhagdaln wedi cael jchydig ori&u o rybadd, mewn symim cyfaddas i fonaddisrto" a Bcneddigesau (ty-ddalwyr), heb un math o ac yn beitlaith ddirgel i'w had-dalu m(lwncyfran-Jl)'miau bwylus. TRAPHWYSIGI Amaethwyr, Ceidwaid Gwaitheg, Forcbonogion oerDyaau Biopwyr, ao ereill. GeWt cael o 20p. i a,OiK^. af'D unrhyw o«diad ar eiddo heb ei symud mj«s gymiau i W »uino, ar eu hymrwymiadan eu n i beb gynortbwy cyteillion fod yn feiohiafon droityn*, a rai y g6^1.' efl oaa-aaiu yn fisol, cbwartero), n i ar deleraa eraifl, fel y cy tunir arnynt i'w galluogi i chwanegu at eu bystoo. a chael pob math o, llflTEU*KTL?.S°B0B MATH O WJHNTDD1ADAD. TICIAR ALLAN BOB u NID YW PELLDER YN UN RFIWYSTR Rhoddir pob math byspywwyddjysgar, hwn ni ofynir tal. Appelicr yn kwWoli 1 fr gfflMf- •• frntriT