Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Cross Foxes Cottages, Llanfaircaereinion. v Welshpool, lonawr 13, 1873. Foneddigion,—Gyda phleser a hyfrydwch yr wyf yn ysgrifenu atoch i'ch hysbyeu fod eich Peleni Gwynt gwerthfawr wedi fy ugwelia yn hollol. Yr oedd arnaf chwaot bwyd yn fy Dgwely y noson gyntáf ar ol eu cymeryd; ac yr oeddwn yn meadwl lawer tro wrth fyned i'm gwelr na bu&swn bythyn codi o hono; ond yn awr yr wyf yn meddu ar ysbryd a chalon newydd. Hoffwn i'r bydwybod am dan- V ynt. Yr eiddoch yn ddiolchgar, Mr*. Tones a'uCwmni. JOHN Moroah Mm. W. Jones & Co. Syrs,—Mae yr Eli Pawb-wellhaol a barotoir geaych chwi yn an o r bendithion mwyaf ddaeth i gyrhaedd y ddynoliaeth erioed. Buom i yn dyoddef oddiwrth glwyf yn fy nglioes am dros ddeng mlyn- edd o amser hyd nes y rhoddais brawf ar yr enaint digyffelyb a gefais genych, yr hwo, gyda'r Purify- ny Mixture, a'm Ilwyr wellhaodd. Yr eiddoca, .y,. Yr agerddlong "Constantiae. Cap.rbw3mith> m '• < £ •"> £ Z "1 HYNODI HYNOD! HYNOD! GWAED BUBYDD CYFFREDINOL ONES GWMNI. CT CYMYSOEDD ruREDiGoL CYFFREDINOI,. OYMY8GEDD PUEEDIGOL CYFFREDINOI.. Trade Mark-u Pllrif!ling Mixture. Anmhnredd y gwaed, aflechyd yn y cnawd, a'r crydcymalau a wellheir yn fuan gyda'r cymysgedd puredig hwn. Mae yn sicr o fod y moddion goreu yn y byd i wella pob anaf yn y cnawd, penau dduynod, y carbwnel, tarddwreinyn, pen dolorus, llygaid gweiniaid, erysipelas, doturiau y cancer, yr ywgrafu, scurvy. chwydd cyJchwyrnaidd, coepa drwg, y piles, a phob math o aflechyd yn y gwaed a'r cnawd, a rhoddir cymeradwyaeth ucbel iddo i'r rhai a ddefnyddiant yr Enaint Pawb-Wellhaol o'r eiddynt, gan ei fod yn hyfryd a blasus i'w gymer- yd, yn gystal ac yn ddiogel. Ar werth mewn potelau 2s. 3c. a 4B.. 6c. yr un, ac mewn cistau, yn eynwys chwech o botelau 28. 3c. am lis yr un, yn ddigon i effeithio gwellhad perffaith o hen aflechyd. Anfoner ef i unrhyw address am 276 5 neu 132 stamps. ELI PAWB-WELLHAOL JONES, (JONES HEAL-ALL OINTMENT). (Tratk Mark—registered) Neu, Cyfaill Pob Dyn.—Y feddyginiaeth adnabydd. us oreu at wellhfiu pob math o ddoluriau. Bu yn foddion i welia coesau dolurus, wedi bod felly am 25 mlynedd, mewn ychydig o wythnosau. Cymer- adwyir ef gyda'r ymddiriedaeth fwyaf gan y medd- ianwyr tuag at.ffiameg yn y llygaid, bronau yn casglu, tarddwreinyn, ysgaldio, llosg, pendduynod, piles, a doluriau o bob math. Mae gan y meddian- wyr yr hyder mwyaf y bydd un prawf yn ddigon i argyhoeddi y mwyaf amheus o'i werth. Ar werth mewn potiau am Is. Uc., 2s. 9c., 4s. 6c. yr un. r PESWCH! PESWCH! BALSAM OF HOUEHOUND JONES, TOLU A LINSEED (wedi eiregistro). Gwellhad diogel, buan, ac effeithiol at beawch, anwyd, crygni diffyg anadl, y pas, caethder, bronchitis, darfodedig- aeth, a phob anhwyldeb yn y frest, y gwddf, a'r ysgyfaint. Rhydd un dose ryddhad dioed; fer rheol, mae un gostrelaid yn effeithio gwellhad. Prisiau Is. lie. 2s. 9c„ a 4s. 6c. y gostrel. PELENAU LLYSIEUOL A BR AINTLYTHYR- OL JONES AT Y GWiNT. (JONES' PATENT VEGETABLE PILLS). ( Wedi eu registro) Y feddyginiaeth oreu yn y byd at ddiffyg treuliad, poen yn yr vrtumog, anhwylderau yr ysgyfaint, cryd melyn, cur y pen, poenau yn y frest, diffyg archwaeth at fwyd, gwyntegrwydd, rhwymni, aflechyd yn y cnawd, pendduynod, curiad y galon, iselder ysbryd, poenau yn y cefn a'r ochr, piles, poer, ac ysgafnder yn y pen, &c. Ar werth mewn blychau, la. i Je., -&. 3c. a 4s. 6c. yr un 15c, a 3s. mewn stamps, gyda'r post. Yr unig wneuthurwyr W. Jones & Co., Chemists, 157, Great Howard- street, LiverpoL Gwerthir hwynt gan y personau canlynol yn Nolgellau-Mr. Williams. Ffestiniog Mr. T. R. Williams. Bala-Mrs. Thomas; a Mr. Williams, Manchester House. Caernarfon- Mrs. Owen, a Mr. Jones. Bangor—Mr. M. Roberts. Meuai Bridge-Mr. Jones. Pwlljieli-Mr. Roberts. Llanrwøt-Mr. Jones. Conway—Mr. Edwards. LJandudno-Mr. Williams. Fflint—Mr. M. Jones. Wyddgrug-Mr. Williams. Oswestry-Mr. Jones. Neu gellir eu cael oddiwrth meddianwyr, William Jones and Co., 157, Great y ward Street, Lerpwl. Anfonir unrhyw un o hon Hoam eu gwer th mewn stamps i unrhyw addre. TYSTIOLAE THAU. Warrington, Ionawr, 1873. Anwyl Syr«,—Mae eich Pelenau Llysieuol Braintlythyrol yo aefyll yn uchel yn nghyfrif pob vr ardal hon. Yr eiddoch yn gywir Mri. Jones a'u Cwmoi J. WHITBY, Fferyllydd. Bkagfyr, 1872. Foneddigion,—Gwerthir eich Pelenau Llysieuol, a Braintllythyrol yn helaeth, a siaredir yn uchel am danynt gan iawb, y rhai a ddywedant mai hwy yw y rhai goreu a gawsant erioed. Yr eiddoch yu gywir Mri. Joues a'u CwmIÛ. R. ROBERTS, Fferyllydl MB. W. JONES & CO. Syrs,-Wedi bod yn ddioddefydd mawr oddi- wrth beswch a phoen yn y frest am y rban fwyaf o'm hees, da genyf eich bysbysu fod y Balsam oj Horehound a gefais genych chwi wedi gwneud wwy o lea, a hyc 3 mewn llai o amser na dim a gymerais at yr an hwy Ideb poenus erioed. Yr wyf yn teimio yn dra hyderus, ond imi barhau, fel y bwriadaf ei ddefnyddio, y caf berffaith adferiad. Mae i chwi ryddid i wneud y defnydd a fynoch o'r nodyn hwn. ROBERT PRITCHARD. | CODGH IN A MIHUTW U J P^orkhou:: .)% PECTORAL. 1 a -< The troll m«r«liou« effaalt of thU g simple Preparation, in relieving and „ ° owing COUOHS, COLDS, INFLUTHNZA, 2 H nCAHSENESS, LOSS OF VOtOE, p SPITTING OF BLOOD, and In all dls- i « orders of the OHEST and LCTNOS, ,o < have gained for Itaelf an extraordinary —j reputation, both In Loudon and the P a Proviaoem, where lt» «lnoe its » Bk introduction in the 1868, has A ° Hk annually doubled. JM$ CTKgljk fioli iy all rupteitibU Chemistt, P with /wU dUrtetfoM for Chilr — dm ond'Adultl'. ^2#a| REGISTERED UNDER THE TRADZW MARK AcT IQ76. MONEY! MONEY!! MONEY! IMMEDIATE CASH Advances made for any period to Male or Female Householders, Profes- sional Gentlemen, Tradesmen, Car-Propietors, Cow- Keepers. and others, upon the Furniture, Trade-stock, and effects, Repayable by such instalments as,may be mutually agreed upon, without sureties, exposure removal, delay, or incurring any unnecessary expense A RARE OPPORTUNITY FOR FARMERS WHO WISH TO INCREASE THEIR STOCK. NO DEDUCTIONS whatever are made from the amount applied for, and trustworthy applicants can have the money they require with promptitude, also rely upon the utmost secrecy. Applications by letter, stating amount required, from any part of ENGLAND or WALES, receive precisely the same attention as those applying in Town. ApPLY TO i ,s\ V LLOYD & CO, COMMERCIAL ADVANCE OFFICES* THEATRE ROYAL BUILDINGS PIUSSTON, Lancashire. LLINELL Y WHITE STAB1 SYLWER < Vac aserloneau y Llinell non yn cymeryu Lane Routes," a gymeradw. wyci gan LieB Maury, wrth fyned a dych weird. AQERLQftG&U YSi llillillfe OALEITHfAU. Llwyth, 5,000 o duneHi, 3,00u oaiiu eelyl. Yo hwylio o LIVERPOOL i NEW YORKb..t> IAU; o QUEENSTOWN ^COiUv) bob d, GWENEK. g Y mae Agerlongun cyflym thra nrtnabyd" Llinell hon yn hwvlio fei v canlvit:—<> US POOL heibio QUEENSToW Jrf u5i I Germanic Lu,Meb-i'^p Adriatic.ji au, ^'eh'28*^ Btitannic .««rv« lau, Goipb- Y mae f Llestri newyddion ysblenydd hyn tynu i la|vr y fordaith i'r amser byrai y mae f bosibl, ac yn rhoddii i Dtithwyr .v graddau gysur sy id hyd yma yn gyrhaeddadwy ar y Cyfartaledd y fordaith, 8J dyddynyrHaf; HI* Gauai. 't Y mae Saloon, Ladies' Boudoir. State Rootns Smoking Rooms, yn nghanol y Llestri, ac wcdholJ dodrefnu yn foetbus, a'u gosod i fyny gyda'r- gytleusderaudiwed'lar—pionos, libraries, electriC"e bath-rooms, harber's shop, §c.$ Cludiad, 15 Gini, a 18 GinL Return Tickets brisiau isel. lit. Y mae cyfleusderau y Steerage o'r nodwedd a'r ystafelJoedd yn auarferoi o hclaeth, wedi goleuo, eu hawyro, a'u eynesu yn dda; a toithwyr y dosbarth hwn allan fod eu cysur yo c ei astudio yn ofalus.. -l0, Cyflenwad anmhenodol o ymborth wediei goglSl Cysuron meddygol yn rbad. # Ystiwardesau yn y Steerage i wasanaetbu wragedd a phlant. Steerage fare mor isel ag unrhyw Linell rtrfl £ j Drafts ar New York am symiau heb fod yn rhad. f Am y Ilong-log neu y fordaith, ymofyder cy ISMAY, IMRIE & CO 10 Water St., R. EDWARDS/ DEINTYDD FFESTINIOG- .» A DDYMUNA hysbysu ei fod yn ymWe Dolgellau y laf j»'r 3ydd dydd SadffrD mhob mis, yn nhy Mr. William Davies, made Clothing Mart, lie y gellir ynigynghorVjy ef yn mhob achos perthynol i'r Dannedd. flenwir Danedd celfyddydol o'r fath 0% 0 gyda'r holl welliantau diwoddar heb bj am brisiau neillduol o rad. Bydd Mr. yji ymweled a Porthmadog bod dydd Gweoer> nhy Mr. John Jones, Temperance, gyferbyØ farchnadfa. THE. LARGEST AND LEADLN^ PAPERS iP IN WALES AND THE WESTOFENGLJ uSOUTH WALES DAILY Published every Morning. "Price Id. Q:£l.' THE LARGEST DAILY PAP.9 In Wales and the West of England, aiid ^ert{ LEADING ADVERTISING MEDlV%tf The "SOUTH WALES DAILY NEWS" has g, d iØ large and constantly increasing circulation, a distributed throughout an unuguallv extens»ve ute« The SOUTH WALES DAILY NEWS" in every Town and Village in South and Monmouthshire, the Forest of Deais v^e<^J portion of the West of England, and it. ia Ullsurps f01 as a General Advertising blediuni-liarticO"Lrshi communicating with the Commercial, of ping, Manufacturing, and Agricultural sectJ the community. '0'- THE "CARDIFF TIMES," AND "SOOTH WALES MEEKLY 1st' 0/l p/ric& Pub linked every Friday &: Saturday- ren Has been LBlafged to » re ing it /Ar fHE 'IHE LARGEST NEWS-SHEET W KINGDOM. WEEKLY AnrdVERTTST^^otjBP,AL l(i Raltb tht wttl