Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

v-: ^CYMDEtTHAS ADEILADU GoGLEDDBARTH SIR DDINBYOH PRIF SWYDDFA —DINBYCH. Y SWTDDFSTDD CANGHENOL. I GORUCHWYLWYB. Rhothyn Mr. Ezra Roberta, Vale View. Llandyrnog Cltwddnewydd.Mr. R. Roberts, British School. Ceryg y Druidion.Mr. David Jones, Dolwerfyl. J«lanneydd Mr. Moses Jones, Brynhyfryd. Henllan Mr. Johh Roberta, Draper Newmarket Mr. John Thomas, Draper. Dj j Mr. Ellis Roberts, Joiner, Ty'n- ei y-wern; J. Jones, CyBulog. | Mr. Robert Thomas, Draper. inaachno j Qwea Williams. ^olyddelen Mr. Richard Jones, Penllyn. Quarry. Dolgellau .Mr. David Owea, Printer. Corweu Abergele. Mr. Hugh Williams, Sea View. Cohvyn Mr. William Hughes, Penmaen bach. Ffestiniog Mr. Robert Thomas, Post Office Bethania. fenrhyndendraeth. Mr. W.Hughes, Hafod y Were Uangemiew Mr. Thomas Williams, Ty'n- twll. Leeswood Mr. Peter George. Llanarmon Mr. David Jones, Bryn'rogof. Adwy a Choedpoeth Mr. Edward Foulkea. Bodfftry Mr. T. J. Owen, National School. fiagillt Mr. Thomas Roberts, Agent, Gadlys Lane. fchosUanerchrugog Mr. W. John Rogers, Church Street Llangollen I/r. Thomas Jones, Draper Mostyn Mr. Valentine Williams. Mount Cottages. Fflint Mr. Thomas Burgess Simon, Chester street. ^inas'Mawddwy E. D. Evans, Tanyfoel Mold Joseph Jones High St. Ar cais am fenthyca arian o'r Gymdeithas, lie &In unrhyw hysbysiad pellach yn ei chylch i'w .aofon at yr ysgrifenydd, MR. ROBERT PARRY, IS, CHAPEL STRKKT, DENBIGH. ■ Z f ''SOPLE'S HALL, PONTYPRIDD, AND GENERAL FURNISHING WAREHOUSE. JOHN OROCKETT, Clock, Watch, and, Cabinet Maker, Mtll-puff Heather, and Iron Bedttead Warehouse, TAFF & MILL STREET, PONTYPRIDD. HAVE you been to Crockett's Furnishing Wa <-1 house, People's Hall, Pontypridd? If not, buyfor CASH only. A. 8. D Good Iron Bedstead 0 14 0 Good Miipuff Bed and Boletei 0 10 0 Góod Palliasse tor ditto 0 10 0 Good Mattress n. 0 10 0 Solid Mahogany Front Chest of Drawers 15 0 ooii useful Pembroke Table 12 0 ,xood eight-day Timepiece 150 Good American Clock 1 16 0 Good Kitchen Chaii 0 3 0 f-*oqd Mahogany Bottom Chair 0 5 o v'0serre this particularly— atent Lever Watch, W arranted 4 4 0 o «o. do. J. C. best make 5 5 0 '*Ve and Gold Chains & Alberts equally low. Geneva Watches .„ 15 0 Do. strongly recommended 1 15 o furnishing department—Saucepans, Tea Kettles, Ifenaers, Fire Irons, Brushes, &c. UNDERTAKING DEPARTMENT. Mea's Full Sized Comna 1 8 o ^hildren s lined with Blue outside 0 6 6 •-wihcovered, Pall and attendance 8 5 o A beautiful coffin. Carpets, Floor, Cloths, Hearth Rugs, Pianos and litii'iMiiun.s. I a All goods delivered home for 12 miles round. I \118 Machines 3p. 3a., p4. 4s.; to 2611" by the „ best makers Y Mo neyonly-Atian parod yn unig. 1 GWAED DRWG SVB aehos o'r Blast, Scurvy. Piles, Clefyd y Brenhli Dea Manwyniau, Clwyfau, Cornwydon, Penddynod, Yefa y Cnawd, Gwynegon, Danodd, Gout, Spleen, Fits, Poen Pen, Stitches, Chwy-Ul y Glands, Clefydau Benywaidd, Cryd, Ataliadau jN*tur, Haintiau, Norvet Egwan, Gloesiadau, Clefyd Mclyn, Diffyg Traul. Twymynon, Tuedd i'r Darfodigaeth, &c. Felly y mae o'f pwys mwyafi Burol, & Gedanhau, aChryfhauy Gwaed, a thrwy hynr Dadwreiddio pob Afiechyd, trwy gy- meryd y Feddyginiaeth Fawr at y Gwaed, wf 9 Ulu PATENT Iif!D Er prawf .'r effuith teiiliiuol sydd ynddynt, wele a ulyn:- GWELLHAD HYNOD O'R PILES, &o. STB,—Trwy gymeryd eich Pills hynod, lef "Blood Pills, mi a gefais wellhad rhyfedd oddiwrth y Piles, Poen yn y Pen, Clnniaa, a'r Cefn. Yr oeddwn yn methu a eherdded braidd gan wendid, ond yn awr yn Cryf ao yn holliaeh. Cwmbran, Awst 20, 1876. MARY JAMES. GWELLHAD O'R DYSTEMPER. GWYNEGON, &c. STR,—Er lies y cyhoedd yr wyf yn eich hysbysu o'r g wellhad a gefais trwy gyweryd eich Pills at y Gwaed. Yr wyf yn awr yn holliach, wedi bod am ddwy flynedd mewn blinder mawr gan Yarn. a Phoeth- der y Cnawd. B. THOMAS Dolau, Llanelly. Y mae eraill yrntt wedi eu hiacbau o'r Gwynegon, Stitches, a Tharddiar.t ar y Cnawd, gar yr un Pills gwerthfawr. Trade Mark—"BLOOD PILLS." Cosbir pob ffngiad. Ar werth gan holl Chemists y Deyrnas am Is lie, 2s 90. a 41 6c. Trwy y Post am Is 2c. 28 lie a 48 9c, gan y Paten tee- JACOB HUGHES, APOTHECARIES' HALL, LLANELLY. Wholesale by all Patent and Drug Houses in Lon- ion, Liverpool, Manchester. Bristol, Birmingham, ftHWlf. ior'n.-su: AT ADEILADWYR A CON- TRACTORS. WEDI eu dadlwytho o'r Bare "GLENALvON," VV htythoLogiau ysg tfar o FfAwydd Coch (Pitch Pine). LLWYTH o BLANCIAU LLORIO wedi eu parotoi. LLWYTH Y GLENALVON 0 BIANCIAU SPRIWS, yn cynwys tua 399,600. MEDT, 1876. LLWYTH y MARTHA 0 BLANCIAU FFAWYDD COCH—2^, 3, a 4 modfedd o drweh. Hefyd, Coed Ysgwar. HYDREF 1876. Mae y llwythi uchod yn gystal am Stock Helaeth o Ffawydd Melyn, Pitch Pine, Ma- hogani, Derw, Elm, Byrddau Llorio, paroto- edig, yn teilyngu sylw ac archwiliad Cymerwyr, Adeiladwyr, a'r Cyhoedd yn gyffrecfinol. Gellir cael -Drysau, Ffenestri, a phob math o Mouldings, &c., wedi eu gwneuthur yn y 11e. JONES & GRIFFITHS, ABERDOVEY, YKYSLAS, & MACHYNLLETH. Pob archeb i'w hanfon i Aberdovby. Melin au Llifia yn Ynyst-as. ROWLAND'S CAMBRIAN HAIR RESTORER. DARGANFY13DIAD newydd hollol ydyw yr uchod i adferu Gwallt Brith a Gwyn i'w liw naturiol cyn pen y tair wythnos. Os yr arferir ef bob dydd yn ol y eyfarwyddyd sy id ar bob pote) cyn pen yr amser a nodwyd, bydd y gwallt gwynaf wedi dyfod i'w liw cyntefig. Nid ydyw oedran o un gwahnniaeth. Y mae yn berflfaith ddiberygl, gan nad ydyw yn eynwy" yr un gronyn o'r byn a arferir mewn cyffelyb bethau. Ni bydrt iddo mewn un moid liwioy croec, nac unrhyw ddilled- yn gwyn-dim ond y gwallt. Hefyd, cryfha wraidd y gwallt, a rhwystra iddo golli. Y mae y petb yn anhygoel braidd, onij y mae yn ffaith an- wadsdwy er byny. Pris 2s. 6c. y hotel. Anfotiir potel i unrhyw gyfeiriad yn Ngbymru ar dderhyn- iad gwerth tri swllt o stamps Parotoedig yn unig gan H. ROWLANDS, Fferyllydd, 93 Kensington, Live, Pool. Prif orochwyliwr, Mr. J. Thompson, 31, Hanover St., Liverpool. Dros Gymru, Mr. Owen Isgoer ones. Chemist, Llanrwst; a Mr. Johtt Rowlands, bhaf,Tr«fnw, a chyffyrwyrtriiill. .J" '.& Gw ellhad oddiwrth anwyd mewn I Deng munyd. KAYMA N'S. BALSAM OF HOREBOnND, RIlAG y Peswch, Anwyd, Crygni, a phob afiechyd ynyFrestarYsgyfaint. Y mae yn attal twyui- ynau yn peri i grynhoadau tufewnol dd'od i fyny, a swellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. yhodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUB A DYMUNOL. impQrtant Testimonials. 16, Picton Place, Carmarthen. Sir,—I have had Heveral bottles of your balsam, and have found them of infinite value. Yours truly, J. Bowen, Station Master. Amport Firs Andover, May 29th, 1869.—Sir,—I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benefit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong, I hav recommended you dozens of customers, and all have been pleased with it. I am, yours, &c., H. B. WEBSTEB. Mr. Hayman. Chemist. CHILDREN'S COUGH.—Mrs. Pethcrick, Ynyscedwi- Iron Works, Swansea, has found the balsam eminently neful in her family, and always keeps it in the house ready for any emergency, and never finds it fail. Gellid rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y Balsam hwn. Parotoedi6 yn unig gan A. Hayman, Fferyllydd Castellnedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. Ile., a 2s. 9c. yr un éan bob Fferyllydd parchus yn Aber tawe, Jaerdydd, Merthyr, Aberdar, Oaerfyrddin, Haverfordwest, Lerpwl, a'r holl Dywysogaet p*. PRlF ORUClIWYLWYR- W. Sutton u Co.; Barclay At Sons, Llundam; Collins & Rosser; Pearce & Co. Briste; ac Evans & Co., Liverpool. GoCHEMAD.—Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau HAYMAN'S BALSAM OF HOREHOUND- wedi ei stampio ar y poteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S.—Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteU wyftf. "ENAINT HOLLOWAY"- L- PAWB sydd yn dyoddef oddiwrth beswch, an- JL wyd, bronchitis, caethiwed a symudiadau afreolaidd y galon a daer gymhellir i rwbio y gwddf y fron, neu y cefn, fel y byddo yr achos yn gofyn gydag olew treiddiol Helloway ddwy waith yn y dydd. Gall cleifion yrnddiried yn y canlyniadau ffafriol a ddilyant y driniaeth hon. Yr olew hwn ydyw'r f.,ddyginiaeth fwyaf sicr a diogel i holl anhwylierau mewnol ac allanol y gwddf. COESAU DRWG BRONAU DRWG, ULCERS, ABSCESSES, ARCHOLLION ENNYNIADAU O BOB MAI fit. Gellir eu Hwyr wellhau trwy gymhwysoyr enaint hwn at y manau clwyfug, ar ol yn gyntaf eu tymherU yn briodol gyda dvrfr cynhes. 0 dai effaitli yr enaint nerthol how). fn cael ei gynnorth wyogan y pelecau.aymui pob anhwyldeb o'r corff gyda chylfymder. Geli t gwella hyd yn nod grawniau gorllyd a niweidiol, pa mor hen bynag y byddont, yn'y modd a nodwyd GYDA'R GEWYAWS1, CRYD-CYMALAJ A PHOENAV NEURALGAIDD. Nid ydyw yr enaint hwn byth yn aflwyddo i rodd esmwy thad. Y mae ei weithrediad tynev yn Ileihau yr ennyniad yn gystal a'r poethder a'r boen. I mae'r enaint esmwythaol hwn, trwy gyfnerthu rkediad y gwaed trwy y rhanau dolurus, yn cyn. nyrchu gweithrediad iachusol. Mewn achosio- peryglus a chydgasgledig, dylid gofalu bob ameei am gymeryd y pelenau, gan fod eu galluoedd pured igol ac adferiadol yn gosod yr holl gnawd a* hylifau a berthyn iddo mewn cyflwr iach. CYFAILJL. t BAM.-IACHAD BUAJS ODD I WRJH BOB AFIBCHYD AR Y CROEX Rhydd yr Enaint hwn iachad buan i benau camen dyd, ymgrafu, a phlorod, yn nghyda phob math o ddoluriau, ond ei rwbio oddiamgyieh y drwg ddwy waith neu dair y nydd; a chymeryd y Pelenau yr ol y cyfarwyddiadau argraffudig. werthir y Pelenau at Enaint yn sefydliad. Profeawr HOLLOW AY, 53 3, Oxford-street, Liundaiy ac hefyd gan agos bob cylferiwr; pachus trwy y byn gwareiddiedig, mewn blychau a ph tiau am Is lie., 8s 9c, lis., 22s., a 33s. yr un, Y mae y rhai 2s. S'Q. yn cyncwys tr!, y rhai 4s. 6. yn cynnwys chvecii, a rhai lIs. unarbymtheg, y rhai 22s. dairardd3g a'r hugain, a'r 33s. ddeuddeg a deugain cymaint ar a'r blychau a'r potiau Is Ij. Cynnwys y blwch lleiaf bed war dw«n o belenau, a'r iieiaf wna o enaint Rhodrlir. cyfarwyd iiadau argraffedig IIawnion pa fodd i'w defnyddio ar bob Blwch a Phot, a gellir cael y cyfarwyddiadau mewn unrhyw iaith, hyd ya nod y Dwrcsaeg, yr Arabaeg, yr Axndenaeg, y Bel. iaeg, neu y Chinaeg.