Hide Articles List

3 articles on this Page

Llofruddi AE TH ARSWYDUS,

News
Cite
Share

Llofruddi AE TH ARSWYDUS, GER DOLGELLAU- C°**F WEDI KI GAEL YN BYMTHEG O DDARNAU • CHEULONDEB DIGYFFELYB. Y TRENGHOLIAD- V DYN YN Y DDALFA. Mae un o'r llofruddiaethau mwyafofnadwy am/Wyd son am ^ano Jfioed wedi d'od i'r ^aw ^kagiuniaeth yn y gy^y^og- bar -^awe^ ^on, Pa un sydd yn dangos y bar- eidd-dra, y creulondeb a'r haiarnoiddi ffch calon na ddarllenwyd yn y deyrnas yma ei gyffelyb. Gan fod cymaint o chwediau vn cael eu dweyd ar amgylchiad o'r fath, nid awn i gyhoeddi y cwbl o'r hyn a glywsom, ond ceisiwn roddi byr grynodeb o'r prif ffaithiau gerbron ein darllenwyr, ynnghyda'r hanesion ag ydynt debycaf o fod yn wirionedd. Cof gan rai, os nad yr oil o'n darllenwyr, i ni alw sylw yn un o'n rhifynau blaenorol at ddynes oedd wedi myned ar goll er ys amryw wythnosau, o'r enw Sarah Hughes, yr hon a drigai gyda'i chwaer mewn lie o'r enw Coed- coch, Brithdir, ger Dolgellau. Dydd Llun, Mehefin 4ydd, gadawodd Sarah Hughes, yr hon oedd yn ddynes sengI, ac yn 36 oed, ei chartref i fyued i'r dref hon i waeud amryw negesau. Am naw o'r gloch yn yr hwyr, galwodd yn nhy cyfaill, a dywedodd ei bod ar ei ffordd adief. Gwelwyd hi gan ddau neu dri o bersonau yn myned tuag adref; ond y ffaith yw na chyrhaeddodd byth mo'i chartref, ac arosai ei hanes yn ddirgelwch perfiaith hyd fore dydd Llun diweddaf, pan y daeth hyny i'r golwg yn ei holl erchylldra. Gwnaed llawer cais gaD y bobl gyffredin i gael gwybod rhywbeth yn ei chylch, chwiliwyd y coed, yr aberoedd, a'r afonydd; ac y mae yn debyg i'r heddgeidwaid wneud eu rhan tuag at gael y dirgelwch rhyfedd hwn wedi ei glirio, rhodd- wyd hysbysiad yn y Police Gazette, ond y cyfan fel y bedd. Yr oedd pobun a'i chwedl ganddo; rhai a ddywedent. mai wedi myned ymaith oddicartref yr oead, ac y dychwelai yn fyw ac yn iach yn mhen amser; ac fel y mae ryfeddaf y modd, ymddengys fod yr heddgeidwaid yn cyfranogi o'r farn hono, ac mai i hyny y mae priodoli y ffaith o'u haraf- wch i gael y mater wedi ei chwilio a'i ridyll- io i'w waelod. Ond barn y mwyafrit ydoedd ei bod wedi cyfarfod &g anffawd, er nad oedd pawb yn eyduno o berthynas i nodwedd yr anffawd; oblegid tybiai rhai iddi wneud rhywbeth iddi ei hun, eraill a farnent yn gryf iawn mai wedi cyfarfod â.'i marwolaeth trwy ddwylaw eraill yr oedd, ac yr oedd y ftaith o'i bod eyhyd heb dd'od i'r golwg, yr hyn na fuasai felly pe mai wedisyrthio trwy ei dwylaw ei hun yr ydoedd, yn cadarnhau y dyb. Dydd Sul diweddaf, gwnaeth wlawogydd trymion, a llifodd y ddwy afon sydd ger ein tref, yr Wnion a'r Aran, bron dros eu ceulanau. Boreu y dydd Llun canlynol, fel y r oedd geneth fechan yn croesi y bont bren sydd dros yr Aran, ychydig yn uwch i fyny na'r brif bont, y tu ol i Swyddfia'r DYDD, ychydig cyn saith o'r gloch, tynwyd ei sylw at fraich ddynol yn codi or dwfr. Wedi rhoddi yr alarwm allan, daeth tyrta o bobl i'r fan; a thynwyd y fraich ymddangosiadol allan, a ) throdd allan mai dyna oedd mewn gwirion. edd. Rhoddwyd yr aelod i ofal yr Inspector Jones, a dechreuodd nifer o ddynion wneud ymchwiliad trwyadl a manwlo o'r afon &'i glanau am filldir ac ychwaneg i fyny.. Cyn hir, gwobrwywyd eu llafur gan ddarganfydd- iad rhanau eraill o'r corff ger Pandy Aber- neint, ac yn fuan wed'yn, daeth y pen, gyda'r gwallt wedi ei dori i ftwrdd, y fraich arall, y crosau, yr ysgyfaint, rhanau o'r dillad, &c. i'r golwg. Yr oedd y darnau i gyd yn rhifo pedwar ar ddeg, gydag un forddwyd ar ol. Yr oedd y darniad a'r diaelodiad wedi cael ei wneud yn y modd mwyaf cigyddlyd ac ans;- helfydd. Yr oedd y traed wedi cael eu tori oddiwrth y coesau gyda'r esgidiau a rhanau o'r hosanau wrthynt. Er fod dadansoddiad wedi dechreu yn gyflawn ar ei waith-gan yr ymddengys i farwolaeth gymeryd lie chwech wythnos yn ol, sef y very adeg y collwyd hi eto, nid oes amheuaeth yn meddwl neb nad gweddillion y fenyw golledig anifodus ydynt. Yn wir, nid oes lit i amheuaeth, oblegid ni chlywyd fod yr un ddynes arall wedi ei cholli yn ycyffinian yma. Tybir fod y corff wedi cael ei symud amryw weithiau cya ei ddarnio, a'r tro olaf iddo gael ei roddi mewn sach a'i gymeryd i fyny ger Bwlch Cocb, ychydig yn uwch i fyny na ffactri wlan Frongoch, ei dori yn ddarnau yno, ac yna eu tllflu i'r afon, yn y gobaith y byddai i'r ilif eu cario cyn dydd i'r m6r. Y mae yr amgylchiad wedi crëu. cyifro mawr trwy yr holl wlad, ac yr oedd y busnes yn y dref ddydd Liun wedi sefyli yn hollol. Nid oes dim sicrwydd wedi d'od i glustiau'r heddgeidwaid yn nghylch pwy gyflawnodd y weithred anfad, ond ool- eddir drwgdybiaeth ar fwy nag un person.

., Y TRENGHOLIAD.

CBEULONDERA#.»^n^" L)iiltliYFEL.…