Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

„Cas gwr ai charo'r wlttdl Wi mao6." Yi lumini Yswiriol sefmledig yn -I'iorjY* ;tifi Nghymru. 1 y •"> w\ Djrmuna Cy £ arwyddwy/jf0.<;j PRO V I NCIiVL M T JNSURANCE /TAMPAN* Alw aylwXeu cydwladwyr/yn Nghymru at h«wli«a y atefydliad hwn i'w cefnogaeth:— Sefydlwvd y ywmpeini bum/ mlynedd ar hugaia yn ol y» Nuwretesam. J Mae y FUNfiS a'r CAPITAL yn sicrhaa y diogelwch penaf » Fywrd-Yswirwyr. ANSODDAUVFUNDS/ MEWN LLAW (8ef arian wedi ea rlioddi at neitldc o flwyddyn flwyddymo tfltidfy Cwmpeini) £ ,228[23b. TALWYD mewn gafyniah o dan Fywyd-Yswireb- ao drew CIIWARTElt IWN 0 BUNATT,; • „ o'rVh/n y mae ■ CAN' ML 0 BUNAU t wedneu talu yn NGHYMHU YN UNIG, -,1 fWT MA 400 jO WEDDWOX, AO EKAILL. Telir Yswiriantaiy o lewn mis ar ol derbyn y prawfiadau angenryeidiol o farwolaeth yr Yawir edig. GOETY.N,GI DY GOST 0 /YSWIRIO. Gwelir taflenaq newyddian y C,wrdpeini, pa rai ddnQgonaut fodjy goat o yawirio i betsonau o dan odddata 40win ied wedi ei gastwog. Qellir cael Oppi o Balance Sheet y Cwmpeini; ac o Adroddiad Griffith Davies, Yaw., (Actuary y Law Life Atsurancj Society, Lluntmia), o'i ymchwiliad manwl diwedflar i sefyllfa y Cwmpeini (yn dangog fod elw o £ 1/3,600 wedi ei wneud yn y pom' mlyn- edd- blaenorol; yn ngbyda chopi\or 'Handbook' yn rhoddi hysbrsiaeth cyflawn am ylTaflenau newydd- ion, &c., &c. Anfoner at yr Ysgfifenydd. PR SWTDDFA:-G W R AC S A M. > 1 CAHGH4»AU:—CAERDYDD A LLUNDATN. CADBIMTOD T BWRDD:—THOMAS BARNES, Y»*Ailf, f Quinta, Sir Ddinbych, ft Faro wort, Lan- cashire. /(Codeirydd y Lancashire K Yorkshire Railway/Company, &c., &c.) I JOHN FBANCISA .Hoiyt.i I Ysqrifekydd, MAE EISIEU GORUCHWYLWYK mewn amr fanau ya Nghymru, dynion o yni evlanwad & owteeriad m. Ymofyner i'r Brif Swydttfa yn Ngwrecaam, am y telerau; V T TYSTBB Y PARCH. J. PETERS, FG.S. Cydnabyddwyd £ 433^18 9 vLlanrhai|dr-— dvi-ri; ,it/ivo Dr. Williuii|, do -r0 10 0 Mr«( JonAs, Draper do vv r»Y^fT. 4. o 10 0 Parch. E.*4lorris>4o .«. • .060 0 5 0 • Jileyd do 0 5 0 0 2 6 atm, Samah 3 0 x vans, Brynmynach 5 0 V MERION ETHSHIRE MRwULTURAL SOCI" E SHOW WILL TAKB^P^AGE AT BALA, On Tuesday TW25TH September, 1877. SYRXW- WYNN, BART., M.JF. ,?V EatrvJorma, Liat of Priife*, &c., and all other nforslation can be obtained from THOMAS ELLIS, v HekblL^ Bala, CYFARFOD CHWIRTEROL ? LLFEW AC BIFIONYDD. CTNHBLJR y nesaf yn Sardia, ar y dyddiau l3un» Mawrth, Awst yr 20fed a'r 2 lain. Y cynadledd am 2 y dydd cyntaf. E pM t; ')< 'L——'J. .^Uvfc "i ,fl/' .i :*wts ,j.u. lt.,n <(&m oup^F' Bu^x^r FrTn" Yn corf ei can* rjan Tanymariailiva J G'da- ehyfeiliant iV Piano, neu'r HarmoniuTi j Pris 1b. 3d. drwy y Post i'w chael oddiwrtk» B. Francis,JMusic Seller & Tuner ,"Z-* Carno Mont, UNDEB YR AHNIBYNWYR CYMREIG DYMUNA y Pwyllgor Lleol roddi gwahodd iad calonog i'r ymwelwyr a fwriadant ddy fod o'r gwahanol eglwysi i'r Cyfarfodydd Blynyddol a gynelir yn Mhorthmadog, Awst 7fed, 8fed, a'r 9fed. Y maent yn cyfarfod a-r fath barodrwydd siriol i letya y dyeithriaid, fel y gallant sicrhau digon o leoedd cysurus i bawb a anfonant eu benwau inn o hqnom, cyn nea ar y 25ain o Gorphenaf. Ni fydd y Pwyllgor mewn un modd yn gyfrifol am lety i neb a esgeul-. usa anfon ei gais trbyn y dyddiad uchod; a dymunir awgrymu y bydd cymaint o ymwelwyr a tourists yn debyg o fod yma yr adeg hono, fel mai gorchwyl anhawdd, os nad anmhosibl, fydd caelllety, er boddloni talu am dano. Dysgwyl- ir i bob un a geisia lety roddi ei address yn gyflawn, fel y galler anfon iddo raglen o'r cyf- arfodydd, tocynau ciniaw a the, yn nghyda k hysbysrwydd yn nghylch lie ei arosiad. Ydym, dros y Pwyllgor,— M. JONBS, 25, Lombard St., ) y W. J. MOKBIS, Bank Place, lsg' Porthmadoc. ( mil xioimisH-ui. Yn bevrod, nrwa-■ aA'JJ»K; AB G R „OTV.' I 4N#f eT ;t< t .0 in >:t>:nr:i V u«y ,( HANES BYWYD UMCLE TOM.' j Pris Is. 6c. a J2st Iw gael o Swyddfa 'Y DYDD,' Dolgellau. ATHROFA Y BALA. TEIMLIR yn ddiolchgar os gwna y gwahanol Gyfundebau anfon enwau y cynrychiolwyr i gyfarfod yr Amwythig, i un o'r ddau ysgrif- enydd:— Y Gogledd-i D. Robert, Wrexhajrit -i i; Y De-i D. REES, Dowlais. i(" ATHROFXY BALA. BYDD y Pwyllgor yn cyfaifod yn nghapei Annibynwyr Cymreig Amwotliig am o'rgloch boreu Mawrth, Awst 14. DAVID ROAERTS, I V DAVID RKES, ]< } 9' -COFIANT Y PARCH..R. ELLIS, B R I T H DI R: Yn nghvda'i Ddarlun, pris 1 s.,gan ei Fab, Mr. T. J. ELLIS, Fourcroeses, Ffestiniog. DYMUNIR hysbysu hefyd fod Mr. Hughes, D DYDD Office, Dolgellau, wedi bod mor gar- edig a chymeryd rhai dwsinau o gopiau genyf; ac os bydd rhywun yn yr ardaloedd cylchynol a lioffant gael un, anfonwch yn ddioed at W. Hughes i Ddolgellau, neu ataf fi ir cyfeiriad uchod. Yr wyf yn deall fod ugeiniau o aelodau a gwrandawyr Hen Eglwysi fy nhad heb gael yr un. Yn awr, dyma y cyfle olaf i chwi am dano. Bydd y copi olaf wedi ei werthu yn fuan iawn. Dymunaf hefyd ddiolch yh garedig am y gefnogaeth helaeth a gefais yn Nolgellau, Trawafynydd, Ffestiniog, a sir Gaernarfon. Gwerthais ganoedd yn ylleoedd uchod. Yd wyf, y r eiddoch yji7 aerchog, f Ton YR AWDWR. _/l-'lk'N iJ. -j.ui'w I 'h.

CBEULONDERA#.»^n^" L)iiltliYFEL.…