Hide Articles List

7 articles on this Page

CYLCHWYL GERDDOROL HAR. LECH,…

CYJAHFOD Y Boa.

CYFARFOD Y PRYDNAWN.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CYFARFOD Y PRYDNAWN. Llywydd y cyfarfod yma oedd W. E. Oakley, Yaw. Tanybwlch, yr hwn a arweiniwyd i'w gadair gan Mr. Ttomaa, Cae rSynon. Yr oedd nifer y gy- nulleidfa yn fwy y tro hwn na'r bore. 1 Rhagchwareuad (Overture), gan Seindorf Bres Corris. 2 Ton Gynulleidfael, 'Llansanan* (Aberth Mol- iant), gan y corau yn nghyd. Canwyd hon gydag ysbryd a theimlad addas i hen don Gymreig. 3 Anerchiad gan y Llywydd, yn Uawn tia-bron nas gallwn ychwanegu y tan Cymreig. Dywe Jai yr anrhydeddus foneddwr fod yr amcan i ba un y daeth y gynnlleidfa at el gilydd yn un ag y dylai pawb o honynt fod yn falch o hono, sef i ganu, ac i glywed eanu. Nid oedd yn meddwlygallaiLloegr ae Yagotland yn nghyd wneud yr hyn ag a wnaeth Cymru gyda cherddoriaeth. Eisteddodd y bonedd- wr i lawr yu nghanol cymeradwyaeth y dorf. 4 Alawon Cymreig, 'Glan Medd'dod Mwyn,' 'Ymdaith y Slwnc,' 'Y Gwenith Gwyn,' a 'Rhytel. gyrch gwyr Harlech,' gan Gymdeithas Gorawl Dolgellau. Amlygodd y gynulleidfa eu boddhad wrth y dadganiad hwn trwy eu hencorio, a chanas- ant y ddwy olaf eilwaith. 5 Cydgan, 'Dyna'r Gwyntoedd* (Stephens), gan gor y Rbiw, Ffestiniog. Yr oedd hoa ar brogramme y bore, end daeth i mewn yu awr yn lie 'Y Dan- chwa' (Alaw Ddu) oedd ar brogramme y prydnawn. Cauwyd hi yn rhagorol. 6 Canig, 'Yr Wyiren Dlos' (R. Mills), gan gor Talsarnau. Da. 7 Canig, 'Y Gwanwyn Mwyn' (Emlyn Evans), gan gor Penllwyn. 8 Canig, 'Mae c&n yn jlon'd yr awel' (Emlyn Evans), gan gor PwllheH. Mae gan y cor hwn waitu meistroli cryn dipyn ar eu lIeisiau. 9 Canig, 'Gwalia Weu' (D. Jenkins), gan y corau yn nghyd. Gweddol. 10 Canig, 'Rhyfelgan y Myncod' (Parry) gan gor Corris. Nid cystal a'r dysgwyliad. 11 CAo 'The Men of Wales' (B. Richards), gan Miss Marian Williams, R.A.M. Cyfa ooddwyd y gin boblogaidd hou gan ein cyawladwr enwog Brinley Bichards, Ysw., er cof am waredigaeth y glowyr yn Nyffryn Rhondda Caoodd Miss Wil- liams hi mor lawn o deimlad nes enill y cymeradwy- aeth mw-af gan 7 dorf, a gorfu iddi ail ganu. Unid yn y cydgan gan gor Dolgellau, dan arwein- iad Eos Morlais. 12 Canig, 'Hark Away' (Birch), gan gor Mach- ynlleth. Cenid yr Unawdau gan Koa Dyft. Bywiog iawn. 13 Canig, 'Tyr'd foreu teg' (Emlyn Evans), gan gor Llan Ffestiniog. Ynihagorol. 14 Gorphwysgan (Requiem), er cof am y diweddar leuan Gwyllt (Parry), gan gor Porthmadog. Cyn iddo ganu, gwnøeJ ychydig sylwadau gan y Parch. T. J. Witeldon, Ffestiniog, ar y diweddar gerddor adnabyddus, a darllenodd i'r cyfarfod y pender- fyniad sydd a'i sylwadd fel y caulyn:—Ein bod ni, fel cyfarfod, yn dymtino datgan ein teimlad dwfa yn wyneb yr amgylchiad galarus o farwolaeth Ieuan Gwyllt, yr hw.i, heolaw ei fod yn adnabyddus trwy Gymra benbaladr tel diwygiwr cerddoriaeth gytegredig, oedd hefyd wedi bod yn cymeryd rhan 1 arbenig fel arweinydd yn y cylchwyliau hyn; a thrwy ci weithgarwch dyfalbarhaol a diflino a ffurf- lodd gyfnod newydd yn hanes cerddoriaeth y cysegr yn Nghymru; a thrwy ein bod yn deall fod symud- iad at droed i wneud ysgoloriaeth gofEadwriaechol am dano, yr ydym yn mawr gymeradwyo yr amcao, ac y. dymuno iddo y Uwyddiant mwyaf.' Cefnog. wyd ef mewn araeth fer gan y Parcti. J. E. Jones, Llanrug, ac arwyddodd y cyfarfod ei gydsyniad trwy i bob uu godi ei ddeheulaw. Canodd cor Porth- madog yr Orphwysgan yn dda, er iddi fyned allan 0 gywair ganddynt yn rhywle tua'r CAnol. 15 Ton Gynulleidfaol, 'Moab' (Ieuaa Gwyll. gan y corau a'r gynulleidfa yn nghyd.

CYFABFOD TB HWYR.,'\

RHAN I.

RHAN it.

RHAN iii.