Hide Articles List

7 articles on this Page

CYLCHWYL GERDDOROL HAR. LECH,…

CYJAHFOD Y Boa.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CYJAHFOD Y Boa. ?«dd haner awr wedi deg, on 1 o herwydd amgylch- ftdan anorfod, mae yn debyg, aeth yn nes i unar- Ide oyn i hyny gymeryd lle. Yr ua oedd wedi ei uenodi i lenwi y gadair yn nghyfarfod y bore yd- Qedd Edward Breese, Yaw, Porthmadog, ond cafwyd *J?boniad ar si absenoldeb gan Mr. Thoman, Cae'r- ^ynon, sef ei fod wedi cael ei alw i Luniain ar ryw ^cUog neu gilydd, a'i fod yn gofidio air nad alUsai yn brssenol. Felly, cymerwyd «i le gan Mr. ■*homagi yr hwn a alwodd ar— 1 Seindorf Pres Harlech, y rhai a ganasant ■^•Darywiaeth (Selections), yn hynod dda. Ton Gynulleidfaol, 'Mawredd,' allan o'r Aberth ~*°liant, gan y corau yn nghyd, dan arweiniad Eos •orlaig. 3 Anerchiad gan y Llywydd. Bu Mr. Thomas )11 fsddianol ar ddigon o ddoethineb i beidio a cholli ^ser ag oedd eisoes wedi ei fyrhau trwy wneud 'l'aeth hir. Gwnaeth un sylw haeddol o gymerad- ^yaeth, sef y dyl'ai y corau ymddwyn yn uool &'r oedd aruynt, sef Dirwestwyr—Uadeb Corawl ^irwestwyr Ardudwy, a dilynodd hyny gyda sylw- JJau eraill buddiol a rhagorol ar lwyrymwrthodiad. u>olch i Mr. Thomas am gefnogi s^brwydd. f>4 Cydgan, 'Be not afraid' (Mendelssohn), gan jVtQdeithas Gorawl Porthmadog. Hapus y dewis- a rhngorol y dadganiad. 5 Anthem, 'Y Ganaao Glyd' (J. A. Lloyd), gan |^r Pwllheli. Deallwn mai ieuanc yw y cor bwn, e"y> rhaid ei ganmol am wneud ei ran fel y darfn. i. Cfto, 'Nazareth* (Gounod), gan Air. J. L. VV.il- R.A.M. Hon oedd y waith gyntaf i Mr. **Uliam# gymeryd rhan yn nghylcbwyl Harlech, r1*! gobeithiwn, fel y Llywydd, nad hon fydd y aitb olaf. Canodd yn ganmoladwy iawn. Y nesaf i ganu oedd cor Llan, Ffestiniog, ond d *yw an'aw<l.a ddygwyddodd i'r tren a'u 1t.daia nid oeddyni wedi cyrhaedd. Gan hyny, aed "alften, a chafwyd Anthem, 'Moeswch i'r Argl- ydd' (J. Tnomas), gan gor Talsarnau. Gwao, ar 0,ffao, oedd y dddganiad hwn. Tin Gynulleidfaol, KJwahoddiad' (Ieuan ^yllt), gan y Corau Unedig. Yn weddol dda; ^feddodd haner nodyn yn is nag y dechrouodd. J. Oydgao, 'Awake the Harp' (Haydn), gan gor A7n''e'h, dan arweiniad Mr. D. Daries. Ar^erohog, eJ|a Anthem, «Fel y brefa'r hydd' (J. Thomas), (ran • *«nllWyn> onid oedd yr Alto braidd He y dyleBid cadu'n waa? *n abetnoldab cor y Rhiw, Ffestiniog, Jt hwa t. a ataliwyd ar y ffordd gan yr un peth aga ataliod,1 y cor Hall, cafwyd eilwaitb Anthem, 'Molwch yr Arglwvdd' (J. Parry), gan gor Corris. Cyfansodd- wyd y <iera7n prydterthhwn er cof am waredigaeth y glowyr hyny o'u carchar tanddiies-ol yn mhwll gloTynewydd, Dyifryn Rhondda. Aeth y Corrisiaid trwyddo tu hwnt i canmoliaeth. 12 Cydgan, 'Why my soul' ("Mendelsshon), gan Gymdeitbas Gorawl Idria, neu gor Dolgellau, dan arweiniad Mr. O. O. Roberts. Nid oes raid i'r cor hwn wrth lythyraa caomoliaetb; canodd yn iawn fel arfer. 13 Can, 'The Lost Chord' (Sullivan), gan Miss Martha Harries, R.A..M. Canodd mor rhagorol o dda fel y derbyniodd encor brwdfrydig oddiwrth y gynulleidfa, ae y gorfodwyd hi i ail ganu, yr hyn a wnaeth mor ddeniadol a'r tro cyntaf. Ni phetrus- wn a dweyd mai y dadganiad hwn oedd gogoniant cyfarfod y bore. 14 Ton Gynulleidfaol, 'Bryniau Caersalem' (Aberth Moliant). gan y corau yn nghyd. 15 Anthem ac Unawd, 'Goruchaflaeth ar Angeu' (Evans), gan Mr. Leri Roberts. Nid rhyw finishing stroke da iawn oedd hwn i'r cyfarfod, ond rhaid oedd pasio heibio.

CYFARFOD Y PRYDNAWN.

CYFABFOD TB HWYR.,'\

RHAN I.

RHAN it.

RHAN iii.