JB o? j x» «!,•.. / Ht, 1.0 j|1877-07-20|Y Dydd - Welsh Newspapers" /> .". — AIq : ..,L e«rs n [TVPl?t* f} j " ' v is i-jJL i »XL £ X JL>JB o? j x» «!,•.. / Ht, 1.0 j|1877-07-20|Y Dydd - Welsh Newspapers
Hide Articles List

8 articles on this Page

,'."""-/¡,:.,.,-,f 'MARWOLAETH…

i obx ivf^arDrjomaet ft

r PREQETHWH.

HIRAKTH. fj

OCUENAXD CARIAD. f

HEN FWTilYN BACH FY NHt\D.

'E.ViiLff hi

.". — AIq : ..,L e«rs n [TVPl?t*…

News
Cite
Share

ftdgyfnerthion i Asia, a meddylir, os na thry eu lwe er gwel), y rhoddant y campaign i fyny, er nad yw y rheswin dros dybio felly yn un clir iawn. Dydd Gwener, Gorphenaf 13. Tanbelenu Hustchuk—Parodrwydd y Porte i gondemnio creulonderau y Rwssiaid. Diffygiol yw y newyddion o faes y rhyfel heddyw. Deallwn o Bucharest fod tanbeleniad Hustchuk yn cael ei barhau ddydd Mawrth, i fod yn myned yn mlaen yn awr. Ceisiodd y Rwssiaid, trwy wneud ymosodiad .ffyrnig, gymeryd y lie trwy orthrech, ond gyrwyd hwy yn ol, a desgrifid tan y Tyrciaid yn 'llofruddiog.' Mae llywydd Rustchuk wedi. gwrthod rhoddi i fyny, a dywed fod yn y lie ddigon o ymborth i wrthsefyll am dri mis. Mae y Porte, mewn bryslythyr arall at ei gynrychiolwyr mewn gwledydd tramor, yn dweydfod hysbysrwydd wedi cyrhaedd Caer- cystenyn fod y Rwssia d, with baaio trwy bentrefi Kestar a Beloran, ddydd Sadwrn, Vedi diarfogi y boblogaeth Fahometanaidd, a rhanu eu harfau yn mysg y Bulgariaid, ac ^edi lladd dynion, gwragedd, a phlant, a llosgi eu haneddau. Mae y gweithredoedd hyn yn arwain y Porte i gredu mai amcan I ttwssia ydyw dystrywiad hollol y Mahomet- ftniaid, a'u bod hwy (eu gwrth-grefyddwyr ttwssia ydyw dystrywiad hollol y Mahomet- ftniaid, a'u bod hwy (eu gwrth-grefyddwyr annedwydd), i ddysgwyl y driniaeth fwyaf I ofnadwy a barbaraidd oddiar ddwylaw y gelyn a gyhoeddai ei hun mor oruchel yn amddiffyn- ydd hawliau dynoliaeth a noddwr anmhleid- 101 pob cenedl. Dydd Sadwrn, Gorphenaf 14. Tyrciaid o floen Bayazid—Damwain i un o bontydd y Kiossiaid dros y Danube — Ymladd I 1fu Bulgaria-Adi-oddiad Rwssia mewn perth- Vnas i Servia a Rimnumia. Nid yw yr hysbysrwydd Tyrcaidd o Bayazid a roddid yn y telegram o Erzeroum ar y 12fed, Pa un a arddangosai y gwarchodlu Rwssiaidd fel yn warchaeedig ac yn agored i dan y Ayroiaid, yn meddu yr un dyddiad, ond des- grifia gyflwr pethau yn flaenorol i ddyfodiad y Cadfridog Tergukaseff i Bayazid ddydd Mawrth. Mae y owestiwn yn bur rhesymol wedi cael ei godi o ba le y gallasai y 30,000 Tyrciaid ddyfod, y rhai y dywedid i'r Cadfridog Rwssiaidd eu chwalu dydd Mawrth diweddaf. Hysbysir yn ftwr o Tiflis mai camgymeriad oedd y 30,000 am 18,000; yn ddiddadl hefyd, dan yr enw eyffred- lnol o Dyrciaid, yr oedd gelynion o bob math yn cael eu cynwys, y rhan fwyaf o ba rai oedd- ynt, mae'n debyg, yabeilwyr yn myned dan yr erlw Kurds. Y bobl hyn ydynt y fwlturiaid Sydd yn sicr o fod mewn lie y bydd corfF. fiyd yn hyn, nid ydynt wedi gwneud gwasan- fteth mawr i'r Tyrciaid na'r Rwssiaid, tal y rhai y maent yn barod i'w gymeryd yn ddiwahan- ifteth. Ond y mae byddin enciliedig yn sicr o deimlo eu bodolaeth naill ai o'r tu blaen neu o'r tu ol. Ni fydd yr un dosbarth o bobl yn gofidio oblegid y Bymudiad gwrthfynedol hwn o fliddo y Rwssiaid na'r bobl hyn. 0 Simnitza, adroddir am bont Rwssiaidd dros y Danube wedi tori. Bygythiai storm aruthrol o wynt a gwlaw fodolaeth yr adeiladwaith; tywalltai y dwfr i'r pontfadau, a bygythiai eu suddo; a phan oedd yr ystorm yn ei manuchaf, torodd y bont mewn dau fan, a suddodd y bad- fttt. Cymer ddiwrnod o leiaf i adgyweirio y I'hw.vg. Mae wedi goaod atalfa ar ffordd amryw ° gatrodau ac ymborth oeddynt eto heb groesi. Yr oedd adroddiadau oddeuta Bulgaria ddoe fod ymladd caled yn myned yn mlaen yn nghymydogaeth Biela a Corest, heb fod unrhyw ganlyniad terfynol yn disgyn i ran yr un o'r ddwy ochr. Mae llawer iawn wedi ei ddweyd mewn Perthynaa i weithrediad tebygol Servia a *touinaniay* y rhyfel, ac ychydig a ddywed- "yd na ddywedid yn groes iddo wed'yn. Mae y 8wyddogaeth Rwssiaidd yn St. Petersburgh, tra yn gwadu bodolaeth unrhyw gycgrairrhwng wlad, yn dweyd fod Rwssia ac Awstria w*di cytuno i roddi cyngor da i'r ddwy dalaeth hono, "heb hbni yr hawl o gyfryngiad." yr adroddiad pwysig hwn. mewn angen am gad- I arnliad Awstria. r ¡ Dyddiau Sul a Llun, Gorph. 15 a 16. • Y Hivssiaid ger Rasgrad- -Gu;archae ar Nichsics -Gorchfygiad y Tyrciaid gan y Montenegriaid -Parotoi at ivnend ymosodia,d ar y Rwssiaid ger Kars. i Adroddir fod y Rwssiaid wedi agosaa o fewn ychydig i Rasgrad. Tybir fod y rheilffordd yn y lie hwn wedi ei dyatrywio. Mae hrwydr yn ymyl ger Rustcbuk. Mae y Ty wysog Nikita, y tywysog Montenegr- aidd, wedi rhoddi gorchymyn i grynhoi ainryw gatrodau ger Nicksics, gyda golwg ar warohae yr amdditfynfa hono. Bryslythyr o Cettinje a ddywed fod y cad- lywydd, Pero Pejovitz, yn adrodd ei fod ef wedi gorchfygu y Tyrciaid ger yr afon Tarn, ddydd Mawrth diweddaf, a pheri colled drofn iddynt. Hefyd, cymeryd meddiant o chwech o bentrefi. Mae hysbysrwydd o Kars yn dweyd fod. ymosodiad unol ar ganolbwynt y Rwssiaid yn cael ei gynllunio gan Moukhtar Pasha a llyWydd Kiirs. Mae y Rwasiaid yn gorsafu ger Zaim, taith tair awr i'r gogledd o Kars, ac y mae eu nerth yn cynwys 48 o gatrodau traed. fyddinol, dwy gatrawd o feirchfiiwyr, chwe' chatrawd o Gossacks, a 13 o gyflegrau. r -lo'is- H 'iabuoiiJ' I