Hide Articles List

8 articles on this Page

,'."""-/¡,:.,.,-,f 'MARWOLAETH…

News
Cite
Share

¡, f MARWOLAETH MYNYDDO% Dyna'r newydd ag sydd wedi taraw Cymru syndod y dyddiau hyn. Mynyddog wedi marw! Y llawen, yr hapus, a'r caruaidd Mynyddog wedi ein gadaeH Nid o«dd modd ei gredu ar y dechreu, ond ei gredu oedd raid. Ei enw priodol oedd Richard Davies, ond fel 'Myhydd- og' yr adwaenid ef gan bawb trwy Gyinru ac America. Bu farw dydd Sadwrn, y 14eg cyf., yn ei breswylfod, Bronygan, Cemmaes, pentret bychan a saif ar derfyn siroedd Trefaldwyn a Meirionydd, yn 45ain oed. Yr oedd yn un o'r cymeriadau mwyaf adnabyddus yn mhlith y frawdoliaeth farddol Gymreig, ac nid oedd yr un eisteddfod genedlaethol yn berffaith heb ei bresenoldeb ef fel lleisiwr ac arweinydd, yr hwn saile yr oedd i gymeryd yn yr eisteddfod ddy- fodol yn Nghaernarfon. Cyfansoddodd amryw ganeuon, y rhai ydynt mewnbri mawr yn mysg y Cymry, ei gydw ladwyr, ac yr oedd yn hynod 0 boblogaidd gyda phob dosbarth o ddynion. Derbyniodd ymrwymiad i ymweled a'r America yn hydref diweddef, a dychwelodd adref yn dyoddef oddiwrfi gancer yn ei ystumog. yr hwn a derfynodd yn ei farwolaeth. Gadawa weddw a mam i alaru ar ei ol. Bydd ei gladdedigaeth yn gyhoeddus, a chymer le dydd lau yn myn- went Hen Gapel yr Annibyhwyr yn Llanbryn- mair, o'r lie yr oedd yn enedigol. Efe addiffoddodd fei planed yn wybren y nos. Newydd gladdu Ieuan Gwylit, a Chymru a deigryn ar ei grudd, dyma Mynyddog yn syrth-. io! Swynol yw geiriau ei Requiem ar gyfer cerddoriaeth Pencerdd America, ac yr oedd gwrando ar gor Porthmadog yn eu canu tufewn i furiau Castell Harlech, ddydd Iau diweddaf, yn ddigon i dynu deigryn o galon craig! Erbyn h n, y mae yr un geiriau yn darawiadol i Myn- yddog ei hunan; a'i draed yn yr Iorddonen ddofn, efe a ganodd ei farwnad ei hun! Wylwn! Wylwn!' Yr oeddem yn edmygu chwaeth cor dysgyblodig Madog yn canu yr ail benill gydag ysbryd gobaith a notth- 'Ond udgorn Daw a rwygit feddaiir llawr, A syrth y »cr yn deilcliiou ar un awr:— Dydd dial Duw]—iydd gwae i iyrddiwn fydd, A dydd KoHyogdod teulu'r net j n rh),dd.' Ni welir ein "Mynyddog" hoffos mwy ar lwy- fan yr un eisteddfod genedlaethol yn N^hymtu j Wen. Gwag fydd esgynlawr eateddfod freiniol Caernarfon am na fydd Mynyddog yno. Chwith iawu oedd,genyll, weled ei enw yn ngorsafoedd y rlxeilffyrdd o Gaernarfoa j'r Abermaw, a Dol- gellau i fod yn arweiuydd yn elateddiod gadeii- iol Cemmaes, acyntau wedi marw! Catwyd y circular swyddogol a gaulyn gan blentyn cerdd- orlaeth or Abermaw, a fawr edmygfld gan Mynyddog, oddiwrth Oeiriog, foreU djddLlun diweddaf:— "7. 'r- Cemnjes, Mont, July 14th. 1877. 'The remains of Mr. Richard Davie. (Mynyddog) who died this •reniog, will be iaterred at the Old Chapel, Uanbryumair, ou Thursday next, at 3 p.m. The up train leaveinsf Machynlleth at 1.30 p.m., will, un that day, stop at Llanbrynmair Station, where fneads, froaj a distsnei, are invited to meet. ,( ¿' J ",INJ. Cbirtoo HieaK. ot^u David Evaks. •i,? "> .< AARON Faancis. Gellir dweyd mai Mynyddog ydoedd brenin arweinyddion eisteddfodol Cymru. Efe ydoedd "Yr Arweinydd," ac ni chredwn y cyfyd ei ail yn Ngwalia. Yr oedd ei weu siriol, eneidlawn, a'i ffraetheb yn barod ar bob amgylchiad. Cofir ei enw yn hir fel canwr ac arweinydd eistedd- fodol gan bobloedd a phlant yr oç. hon; ond hyn a dderfydd, ond ni dderfydd son am ei enw fel 'Bardd' yn ein gwlad tra gwelir copa Cadair Idris yn cyfarch y cwmwl. Efe eedd "jBurns Cymru" Nid yn unig ceir mwynhad a digrif- wch yn ei gin, ond ceir ar ei diwedd bob amser foeswers gwerth ei chofio. Y mae ei Drydydd Cynyg" ar dd!od allata o wasg Wrexham, adiau genym mai gem yr awen a fydd. Dolgellau. Caeronwt.

i obx ivf^arDrjomaet ft

r PREQETHWH.

HIRAKTH. fj

OCUENAXD CARIAD. f

HEN FWTilYN BACH FY NHt\D.

'E.ViiLff hi

.". — AIq : ..,L e«rs n [TVPl?t*…