Hide Articles List

4 articles on this Page

.\ .il '; 'f; I LLITHIAU WALIS…

BETHLEHEM.

News
Cite
Share

BETHLEHEM. Aetbom i'r capel. Y mae yn adeilad cyfleus a hardd, ac yr oeddym yn deall fod yno gwrdd jobili i'w gynal, ac yr oedd yn dda genym fod yn bresenol. Cafwyd oedfa ddymunol nos Sadwrn. Disgynodd ein coelbren ni i letya yn Penygeulan. Paid a dycbryna, ddarllenydd, wrtb y gair, a tbybio ein bod mewn lie peryglus. Anedd glyd, tealu caredig a siriol dros ben. Parbaed y nefoedd yn nodded i'r hen a'r ienanc sydd ynddo, ac arosed Penygeulan yn gartref i Annibyniaeth ac Annibynwyr tra dyffryn Tywi. 0 ie, bo bron i ni angbofio befyd, cawsom yma y fraint o danio ein pibell i spills a wnaed gan Kilsby Jones. Oni baas- wn yn ei adnabed yn dda o'r blaen, nid rhy* syniad ucbel iawn a fuasai genym am dano, a'i farna oddiwrth y spills a wnaeib. Yn y cyfarfod jubili, cawsom y fraint o wrando O. R. Owen, Glandwr. Nid yw y cyfaill hwn ond ieu%nc iawn, ond y mae wedi gwneud ei fare fel pregetbwr. Os ca oes ac iecbyd, gall dd'od yn un o brif breg- ethwyr y genedl. Y mae yn cwrdd ynddo ef anbebgol ion pregethwr poblogaidd, corff nryf iach, gwynebpryd siriol, a dawn swynol dros ben. Rhodded yr Arglwydd iddo ddyddian lawer ar y ddaear i fod yn weith- iwr difefl yn ei winllan. Hefyd, cawsom y fraint o waando Jones, Gomer, America. Y tro cyntaf y clywsom Mr. Jones oedd yn Dolgellau, yn adeg sefydliad y Parch. E. Jones, Castellnewydd Emlyn. Y mae llawer tro ar fyd er byny. Yr oedd yn dda genym welml Mr. Jones yn edrych mor dda acbryf. Fel pregetbwr, nid rhaid iddo wrth ganmol- iaetb. Dywedwn gymaint a hyn, ni ddylai fyned yn ol i'r America. Y .nae arnom ni yn Nghymrn angen am ei fath ef y dyddiau presenol. Buasai yn dda genym ei weled yn sefydlu yn yr hen wlad. Treuliasom amser dedwydd yn ngbwmni y ddau frawd uchod. Un petb teilwng o sylw yn ngbyfarfod Bethtebem oedd ymddygiad- D. PUGHE, Yaw., MANOBAFON. Y mae Mr. Pughe yn foneddwr adnabyddus trwy ranaa ebelaeth or D iheudir. Y mae yn debyg mai Eglwyswr ydyw. Ond boreu Sabbath, (ar y Sabbath yr oedd y eyfarfod), aeth i'r Eglwys i Landeilo. Wedi gorpben y gwasanaeth yno, cerddodd heibio ei balas heb droi i mewn i ymofyn tamaid na llymaid er mwyn bod mewn pryd yn oedia'r pryd nawn yn Bethlehem. Gofyowyd iddo a oedd arno et eisiea Saesonteg. Nag oedil aroo el. Yroeddyn Haweaydd gcrjym ei weled yn ymdrecho dilyn gyda'r canu. Yr oedd yn y peth yn yma esiampl i boll fon- eddwyr ein gwlad. Dydd Lluu a ddaeth, neu fel y dywedai yr hen Owen Thomas, black Monday. Yr oedd yn rhaid gwynebu yn ol. Buasai yn dd;i genym gael treulio di^vrnod yn ychwaneg yn Penygeulan i fyned i ymbleseru gyda'r fly ) yn aton Towy. Gilw ar ein ffordd yn Mount Pleasant, cartref Y PARCH. MB. DA TIES, BETHLEHEM. Ac yn sicr y mae yn ateb ei enw. Y mae yn fan dymunol iawn. Y mile Mr. DavletJ yn frenhin yn y lie—yn'teyrnasa yn ei esgob- aetb. Daeth gyda ni t'n hanfon yn ei drap i Landeilo; ac wrth gwrs y lie cyntaf i alw yn Llandeilo yw Tywi Villa, trygfa Mra. Davies, priod y diweddar, Dafies Llandeilo. Ac fel yr oedd yn dygwydd yr oedd YIII" Mr niier lied dda wedi dod yn nghjd. Mr Penry, Aberystwyth, a'i briol; Mr. Jone^, Castellnewydd E nlvn; Jones, Gromerj- O. U. Owen, Giam]« r; Thomac, Grwyni", awdwr caflant Davie, Llandeilo. Efallai y bydd ueny n mrmou ddau ,'w ddweyd am ycofiant ucb»d oyin^»«n hir. Syn a hiraethlon iawn oedd genym feddwl fud y seraphaidd Daries y»i gorwedd yn v llwch. Aden y Brlenin Mawr fyddo yn cysgodi ei briod hawddgar a'i anwyl Charley. ,0 Calwyd yrogom ddyrnunol itwn rhwng y brodyr; ond agoshaodi adeg y tren, ac aid oedd dim i'w wneud ond ymwabann, a ffar- welio, a phob un yn troi i'w gyfeiriad ei hun. Y mae genym adgofion dymunol am yr ychydig amser a dreuliaeom yn Betblebem. Dydded yr Arglwydd yn amlwg gyda'n lianwyl frawd a phobl ei ofa!. Ffarftreiiwcb. 0 ife, Davies, cofia fi ya garedig -at y Butcher ac at Lot, a dywed fod yn dda genyf co gweled yn y cyfarfodydd, a fy mod yn Horchymyn iddynt i fod yn blant da rbag llaw.

tT ~ >bv* tttsnolel 3e«cjK§of^!^5…

~Y LINDSAYS.