Hide Articles List

4 articles on this Page

.\ .il '; 'f; I LLITHIAU WALIS…

News
Cite
Share

.il 'f; LLITHIAU WALIS PUW. xc. a T. O MR.GOL.,— Y maeccyn amser wedi myned beibio er pan yr anfona s air atoch. Nid angbofrwydd o honoch chwi na'ch darllenwyr oedd yr achos o hyn, ond prysurdeb gyda gorchwyl- ion eraill yn unig. Pa fodd by nag, wele fi yn ymgymeryd kg ysorifenu cyfres eto o litbiau, (gallweh eu galw yn ail g;fres os mynwcb), gan obeithio na ddaw dim ar fy fffrdd i'm hatal i roddi llith yn wythnosol. I Bum yr wytbnos (J'r blaen am ychydig o daitb, (adeg teithio ydyw yn awr),' ac efallai nad annyddorol gan eich darllenwyr fydd cael ycbydig o banes fy mbererindod. Cychwynasom o Gaerfyrddin gyda'r tren Ilanol dydd i gyfeiriad Llandeilo, ar byd Dyffryn Tywi. Yr oedd golwg ddymnnol iawn ar v dyffryn; braidd na ddywedetn nad yw yn ail i Ddyffryn Clwyd. Ar yr aawy i ni yr oedd y Grongar Hill, a chastel) Dynefor, preswylfa Arglwydd Dynefor. Y tnae arnom fel Yraneillduwyr deyrnged i'r Noble Lord am ei araeth yn Nhy yr Argl- wyddi er's ychydig o amser yn ol.. Araeth gampus yooedd. Nid yn fynych y mae ein carictor fel Ymneilldawyr yn cael ei osod mewn goleuni mor \glir yn y ty uwchaf. Dylai Ymneillduwyr Llandeilo a'r cyffiniau yn sicr i chwi, roddi address i'r boneddwr. 'Llunier i gall haner gair.' Yr ydym yn yoj- droi. Ar y dde, yr oeddym yn myned heibio i GIJIJi Aur, preswylfa Lord Emiyii. Tori yw efe. Ond yr wyf yn deall ei tod wedi vmddwyn yn deilwng iawn tuag at Annibynwyr Llandeilo. Pob parch iddo. Wele ni yu awr iredi cyrhaedd yr orsaf, a ffarwel mwy i'r cetfyl tan. Nid awn i'r dref heddyw, cawn gyfleusdra i fyned eto; croes- Wn dros y rails, a cbyfeiriwn ein camraa at y boot baiarn sydd yn croesi Tywi. Wedi croesi'r bont, yr ydym yn myned trwy ddol- ydd sydd ar Jào yr afon, ac wedi cyrhaedd y ffordd fawr sydd yn arwain i Llanyroddyfri, ni a aroswn am ein cymdeichion. Wedi aros Jfchydig yn y man, dacw Mr. Wiliiams, New- joiindland, yn d'od yn ei drap a'i geffyl gwyn, fytiy a ni ato, a chycbwynasom tuag at ei ^nedd glyd a dymunol. Yr bedd yn hawdd ikwu canfod mewn mynyd wedi myned i'r ty • > fod yno groetaw calon. Llawer iawn o ddiolcb i Miss Williams a Miss Jeffreys am eu caredigrwydd. Yr oedd yno oedfa y nos hon (heno).yn—

BETHLEHEM.

tT ~ >bv* tttsnolel 3e«cjK§of^!^5…

~Y LINDSAYS.