Hide Articles List

3 articles on this Page

HANES PLWYF .GEfcYN'N.

I¥ man.

News
Cite
Share

¥ man. Er's hir amser bellach y mae'r chwarel- wyr yn gorff lluosog o weithwyr diwyd a gonest, ac yn hvnod hoff o ddarllen a myfyrio gwahanol gan^henau dysgeidiaeth a gwyddor, fel o'r braidd nad oes yr un ganghen faddiol heb i un fu gynt yn chwarelwr alia hynodi ei hun ynddi. O'n blaen gwelwn gopi o gylchgrawn misol o'r enw "Y Chwarelwr," cyhoeddedig yn Llan- beris, gan Mr. Richard Owen at wasanaeth y dosbarth gweithiol a'r llechweithwyr. Ceir fod yr argraffwaitli yn lan a destlus, a'i gynwysiad yn amrywiol, buddiol, ae adeiladol. Digon tebyg mai hen chwarelwr yw yr argrafrydd, ac mai lienor galltiog o chwarelwr yw y golygydd, a bod ohwarel- wyr llenorol a dylanwadol yn shareholders o bono yn nabob chwarel, ac yn llywyddion pwyllgorau gweithiol o'i blaid yn eu gwahanol ardaloedd a'r cylchoedd y troant ynddynt. Deallir mai yn fisol y pery y chwarelwr am y tri mis cyntaf, yna daw allan yn wythnosol er budd a mantais i'r holl ddosbarth gweithiol. 'Galarg&n hiraethus,' a 'Cb&n y pres,' gan Alarch Gwyrfai, 19 Llainwen Terrace, Llanberis. Can ddesgrifiadol a liawn o gyd- ymdeimlad yw y flaenaf am ac ar ol Mr. D. O. Williams, Penyceunant, a'r olaf, sef Can y pres, sy'n gan hapus a bwylus, mor bynaws a'r pres, ae i'w chanu ar y d6n "Hen wlad fy nhadau." Y mae hon ei hunan yn llawn mwy na gwerth ceiniog,— "Pres, pres, O! fel mae pawb am bres; Y geiniog gron, a'r gwyneb lion, Pwy draetha'r fath hel sydd ar hon." Pryddest, "Y Dymhestl," gan Mr. John Owen. Ceir yn y bryddest hon ddarluniad byw o dair golygfa, nid amgen y tawelwch a ragflaenai yr ystoria, y dymhestl yn ei haruthredd, yr adferiad o boni yn puro ac yn bywhau anian drwyddi oil. Yr ydym wedi darllen y bryddest hon gyda bias, ac nis gallwn lai nag edmygu talentau Ap Glaslyn. Y melit fflamgoch a ddarlunir,- "Fel seirph yr ymdorchant:yn chwim drwy'r uehel- ion, Ac eilwaith ymglddant mewa dudew goluddion; O! ryfedd alluoedd, aflonydd olygfa, Elfenau dirdynot mewn penbleth orneatfa, Blith draphlith o'u pebyll yn llidiog ymrithiaw, Gan erchi rhyw farchwydd, a chroea ymrigoliaw Trwy'u gilydd, a'r dyfroedd i waered ddisgynant, Oil am y cyntaf drwy wyntrwyll ymdadant, Gan daenu byddardod ar led broydd tawel, Tra fyddo'r elfenau afrywiog mewn rhyfel." Dartunir y taranau fel trwst cantau yr ystorm, ac onid desgrifiad gwreiddiol o'r daran ydyw ei bod yn carlamu nes chwysu cawodydd yn llif,- "A chantau cerbydau y dymhestl daranant 0 gwmwl i glogwyn, i glogwyn heb rif; Och! drwyddynt yn greulawn ei chadfeirch drwm* drystiant, Carlamant nes chwysu ]cawodyd 1 yn llif." Rhydd anian lith ar fawredd lor, Er bod mewn trwblydd blin; Ac yn ei gloddest mwyaf oil Mae'n bair at buro'r hin." Heh yrnbelaethu dymunem lwyddiant mawr i Ap Glaslyn 81' v m.-i-q bsrddonol.

CYFLAFAN YN ALLEGHANY.