Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I ddML, 41= GE GEORGE"a==j ra 0)-LE AN GRAVEL i masmi Y IQae y TystiolaP-thau canlynol wedi en cYIDevyd 0 :•. > t,»t*U,1iog v Pdlemhyn. GWELLHAD itHYFEDDOL O'R FILES A'R GRAVELWEDl I FEDDYGONFETHU. Allan o'r "Gwladgarwr" am Jfydre/Z, 1868. Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles ar Gravel. Braidd yr oeddwn yn alluoa: i sefyll ar fynhraod aran y boen a achosent i mi., elr yBtrafnder yn fy mhen. Fe wnaeth < doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ao yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyn- aisfftwr Ies oddiwrth un o honynt. < Prynais flychaid o George's Piles and Gravel Pills, a chymerais ddau ddosrti o honynt—yr ydywf yn awr yn ddyn took.—B. EDWARDS, Owmdar, Aberdar. ¡ TYSTIOLAETH MEDDYG. O'r "Tyst Oytnreig," am Atest 26, 1870. Newydd da i'r claf,—Yr wyf wedi analyse "George's Pile and Gravel Pills," ac yr wyf yn cael en bod yn gyfansodd- edig o ddefnyddiau llysieiiol. Nid oes ynddynt ddim o rvatur fetelaidd. Yr ydwyf o'r farn eu bod yn feddyginiaeth dra muwrthfawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu ■•'■ hameanu. DR. H. PTJRDON, F.A.S., London. Eto. ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,—"YD ol fy nys- ejwyliad, y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." FORTY GALL-STONES PASSED AFTER TAKING A FEW DOSES OF NO. 2 PILLS. Mr. John Watkin. collier, Llwynpia, Pontypridd, was afflicted with very painful suppression of Urine, and was induced to try a box of No. 2 Pills (Pills for the Gravel); after taking a few doses he passed no less than forty gall- stones. \%YSGWYL1ADAU BY1H YN CAEL EU SIOMI. Mr. GBOBOE,— Rhymney, June 14,1872. Dear Sir,—I have much pleasure in bearing testimony to ysjke great efficacy of your Pills for Piles and Gravel. I r^Uways recommend them with the greatest confidence to my wutomers, as bein« superior to any other Medicine in re- lieving those troublesome and painful disorders, and am rarely disa&poin ted even in most obstinate oases. I remain, yours truly, FRANKLIN DIXON, Dispensing Chemist. ,,PiiLS YN GWELLHAU AR OL I BOB PETH ARALL FETRU. I Treherbert. Syr,—x mae oaamohaeth uohel i'oh Pills yn y lie hwn, M maentwedi gwellhau llawer ar ol i bob peth arall fethu. Yr eiddoch, &0., ISAA C JONES, Bookseller. A GOOD CURE OF A BAD CASE. Pen' ralltwen, Newcastle Emlya. Dear Sir,—I have suffered from Piles and Gravel for four years, during which time I was quite disabled, and never during this time, had a w hole night's rest. I have taken a great quantity of medicine from doctor, received little or no benefit. I was at last in a box of your Pite and Gravel Piih, and, incredu^. ,i„3 .>, may appear, alter I had taken but a. lew doses, I felt as if I had had .another dy. Encouraged by the effects of one beat, I took ffetBMbw, and now I am free from all pain, a living testimony ,,«f miiacaious efiects of these Pills. Yours truly, D. WILLIAMS. PA WB YN SIARAD YN UCHEL AM DANYNT. Llandilo. Dear Sir,—I have much pleasure in informing you that the demand for your Pills continues unabated, and ray customers, without an exception, speak well of the great benejit they have received frorit their use. Yours faithfully, THOS. HUGHES, Chemist. GOCHELWCH DWYLLWYR. Canton, Cardiff. I one day called on a chemist for a box of GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS, and was mp plied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to and that instead of GBO*GN'$ PILLS, the chemist ha i deliberately cheated nie, by packing up a spurious box of pills. I had the right article how- ever at Canton, and am much better since I took them. W. BADHAM. MEDDYGINIAETH SICR A DIOGEL I'R PILES AP., GRAVEL, POEft YN Y PEN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG TREULIAD, POEN YN YE, ARENAU A'R LWYNAU, POEN YN Y COLUDDION, GWYNT, COLIC, x TEIMLAD O BWYSAU YN Y CEFN A'R LWYNAU, DWFR POETH, DW FR A TAL I A D GWYNT, COLIC, GWELEDIAD PWL AC ANEGLUB, BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU, RHWYMBDD. LLYNQBR MAN, DIFFYG ANADL. Parotoir y Pelenau uchod mewn tri o ddull- iaugwabanol fety canlyn:- No. 1.—George's Pile & Gravel Fills. No. 2.—George's Gravel Pills. "I J No. 3.—George's Pills for the Piles. .1 G AfMVr unnnoMLiyrDP o SBJJN ODDIWRVU V PfLHft J'B'GBJVBL. O,a,fswt-, Lanii 'ads, get- Abergw&UU. Awtt, Stp., -le ac anwyl iawn i qii hefyd. Tr w-• wedi bod yn ymboeni gsn y Piles a'r Gravel, > njH vda selni tnawr ar rai amseran yn dufewnol, aw tua deuideg mlynedd, acamy pum'mis olaf C" n i mi gael gafael ar eicb peleni chwi, yr oeddwn v><?f fv liwyr gafithiwo iarosyn y ty. Yr oedd y ft* i h boen gofiaus tn fy ngholuddicn, ty nghylla, »'m ys/yfaint, a phoen nnwr yn fy i^en, ac yn t\ 4 iw sran ben'ro. fel nas gallwn amgy'wMd pethftQ^ "vi! ea Uiw a'u iluti priodol; mewn gair, yjrloeddwn.. Vi>(h fv llwyr andwvogau boen a s^t, f&Qai gall- wu gredu fod modd i mi byth ond^ diolch r5 Awdwr pob daiio&i, a pharch i chwitm^t. Yn mhen pythefaos, lirwy ddefayddici;(eich Peleni yn ol eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn ^gallu dilyn fy cgalwedigaeth gydag egni a phieser. Yr oedd- ynt yn fy ngwella braidd heb yn wybod i mi, gan y modd tawel ac esmwyth yr oeddynt yn gweith- redu arosf. i, Yr oedd fy nghyfaasoddiad wedi tayned mor oer a chlai, oDd trwy barhao i'w cvmeityd, y maent wedi fy adferyd i'm g\vrea fel cynt, ac yr wyf fel ■ yn dyfod yn ieuanc o'r newydd.—Ydwyf, yr eiddoch,f DAVID DA VIES. I NI FfNBOWTD DDIM O'R BAN MR High-street, Llanerchrugog, Ruabon. Barchub Stb,—Dvmunaf eich hygbysu fod eicb gwerthfawr No. I Pills wedi rhoddi i mi fwy o les na dim arall a gymerais erioed. Credaf nad 088 dim arall a wna gymaint o les i'r Gravel a'r Piles. Clywais ganmoliaeth uchel iddynt lawer tro, ond fy marn ddiduedd yw. na fynegwyd dim o'r hantr. Dyledswydd J W eu cad iv yn y ty bob amser, fel y cedwir bara.- Yr eiddoch, &c., JOHN POWELL. (JWBLLHAD Jl,B OL WYTff MLYNBDD 0 ROBY yfl Y CYLLA AB YMYSGJUOEDDF, Ae.. MR. GBORGB, Morriston, Swansea. ANWYL Syb,—Cymeraf y cyfleusdra i'ch cyfarchr am y gwelliant mawr y mae eich Pills wedieh wneuthur i mi. Yr wyf wadi bod ery. wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwyeau yn ngwaelod fy ymysgaroedd, poen dirfawr yn y coluddion, a surni yn yr ystum- og. Yr wyf weditreio amryw feddygon, a gwa- hanol bills, ond nichefais ryddhad hollol o'r boen nee i mi gael ypills o'ch eiddo chwi, sef No. 8. Rhag, ofn fod eraill yn dyoddef oddiwrth yr un peth, heb feddwl, fel finau, fod a fyno y Piles 'r coluddion,, a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich pill* i sylw y cyhoedd, fel un ag sydd wedi cael gwaredig- aetha bendith fawr drwyddynt.—Tr eiddoch yn, gywir,—W. J. JAMES, (G wilym Ddu o Went). A, -—f!- —r-T— — 7. RHYBUDD.—Y mae rhal personau diegwyddor yn gwthio ryw "gymysgfa" o waith eu hunain ar eu cwsmeriaid pan y gofynir iddynt am George s Piles-1 Ibu Gravel Pills." Na chymerweh eich hyd-ddenu ganddynt; mynweh gael y Peleni o wneuthuriad GEORGE, a daliwch sylw fod Stanip y Llywodraeth, ac nw y Qwneuthurwr yn ysgrifenedig ami, o amgylch bob blwch; heb hyn, nid oes dim yn wirioneddol. A,. m,erth mewn Blychaù,b. Ii c., a 2s. 9c. yr un gan, bob Fferyllydd parchw yn y Dywysogaeth. J PEKCOENOG- .r. E. UEORGE, M.R.P.S^ giBWAUN, GIjAMORGANSHIREI. _2_— ——' ww,- Argratfedig a Cbyhoeddedig g&il WiLiiAii Ui-iiHKS, yi- t>i Ar^iaiiuy yn Llnol Meurig. Delgellau, dj iu Gwener, Gorphenaf 14, 1870, i