Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ABQTH MOLIANT: 1 —casOTfcki) 0 I EMYNAU, TONAU, A SALM-ODLAU ADDOLIAD CYHOEBDUB A NfilLLDUOL YR EMYNAU DAN OLYGIAET0 Y PARCHN. W. REES, D.D, A'R BIWEDDAE W- AMBROSE. Y TONAU A'R SALM-ODLAU DAN OLYGIAETH Y DIWEDDAR J. AMBROSE LLOYD A E. REES- Ceir yn y Casgliad 726 o Emynau, 28 o Salm-odlau, a 344 o Donau priodol i'r geiriat Mae y Casgliad o Emynau ar wahan yr un rhif a'r a nodwyd, yn nghyda'r Salm-odlau ar y diwedd. PRISIAU MEWNGWAHANOL 11WYMIADAU. Yr Emynau a'r Tonau (Hen Nodint) 4a.; 5s.; a 6s. Yr Emynau a'r Solffa 3s. 6c.; a 5s. Solff* (heb yr Emynau) 2s. 6c. Hymnau Bras Is. 6c.; 2s.; a 3s. Hymnau Man. Is.; Is. 6c., &c. IV cael gan yr holl lyfrwerthwyr, neu yn ddidraul drwy y Post, ar dderbyniad eu gwerth mewn Stamps neuPoBtoffice Order, oddiwrth W. HUGHES, Dolgellau; NeU' W. JONES, 45, Grey St., Liverpool. wellhad oddiwrth anwyd mewn Deng muny/i. Tf A YMA N'S BALSAM OF HOREHOUND. T> HAG y Peswch, Anwyd, Crygni, a phob afiechyd XV yn y Frest a'r Ysgyfaint. Y mae yn attal twym- ynau, yn peri i grynhoadau tufewnol dd'od i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blantwyn gystal ag i rai mewn oed. hw* iacha^'unfongyrchol a pharhaus. »•> MAW BI FLAB YN FELOS A DYMUNOL. Important Testimonials. 16, Ficton Place, Oarmarthen. Sir,—I have had several bottles ofcyour balsam, and have found them of infinite value. Yours truly, J. Bowen, Station Master. Amport Firs, Andover, May 29th, 1869.—Sir,—I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell youfiow much benefit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong, I hav recommended you dozens of customers, and all have been pleased with it. I am, yours, &c., H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. ORUMRZWS COUGH.—Mrs. Petherick, Ynyseedwi- Iron "Works, Swansea, has found the balsam eminently useful in her family, and always keeps it in the house, ready for any emergency, and never finds it fail. Gellid. rhoddi aifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhsd trwy ddefnyddio y Balsam hwn. Parotoedig yn unig gan A. Hayman, Meryllydd. Castellnedd, ac yn cael ei toerthu mewn botdi I s. 1 Jc., a 2s. 9c. nu, gan bob Fferyllydd parchus yn Aber- tawe, Oaerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Hwrarfordwrit, Lerpwl, a'r holl Dywysogaeth. jRM? OMOHWTLWTR—W. Sutton & Co.; Barclay & Sons, Lluntlain; Collins & Rosser; Pearce & Co. Co., Liverpool. O^OHJLUD.—-Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod Y teirMm 'ItA.nrAN's BALSAM OF HORBHOUND wedi ei stampio ar y poteli, heb yr hyn nid oes dim yn ^iri^edaoL D.$.—T mae oryn ^rbediad wrth gymeryd y poteli PURE 'VEGETABLE G'ARCOAL, tl»e-«EW Cure foi&JTNDIGESTIOH, BILMJW^AND LIVKR COMPLAINTS, rewj^FOR prepajartton and use, to- gether with trial boxof^fltSncentrated Charcoal DIGESTION PILLS, sent |>^on application.—Enclose •tamped address taX" Manager, Sanitary Carbon Co., Nottinghajpr Dr. Hassalps^s, "Your Char- coalfiype^we11 carbonised, ano^s^efnlly pre* LLUNDAIN. aELLIR cael pob llvfrau a gyhoeddir yn )" Swyddfa Y Dysgedydd, Dotgetlau. yn Llun- <Jain, gan Mr. William Fugh, 36, Queens Head St Islington North, ENAINT HOLLOWAY. PAWB sydd yn dyoddef oddiwrth beswch, an- JL wyd, bronchitis, caethiwed a symudiadau afreolaidd y galon a daer gymhellir i rwbio y gwddf y fron, neu y cefn, fel y byddo yr achos yn gofyn gydag olew treiddiol Holloway ddwy waith yn y dydd. Gall cleiflon ymddiried yn y canlyniadau ftafriola ddilynant y driniaeth hon. Yr olew hwu ydyv "T feddyginiaeth fwyaf sicr a diogel i holl anhi yiderau mewnol ac allanol y gwddf. JOESAU DRWG, BRONAU DRWG, ULCERS, ABSCESSES, ARCHOLLION ENNYNIADAV O BOB MATH. Gellir eu Uwyr wellhau trwy gymhwysoyr enaint hwn at y manau clwyfus, ar ol yn gyntaf eu tymheru yn briodol gyda dwfr cynhes. 0 dan effaith yr enaint nerthol hwn, yn cael ei gynnorth- wyo gan y pelenau, symudir pob anhwyldeb o'r corif gyda chyflymder. Gellir gwella hyd yn nod grawniau gorllyd a niweidiol, pa mor hen bynag y byddont, yn y modd a nodwyd GYDAH OEWYJSWS1, CRYD-CYMALAV A PHOENAU NEURALGAIDD. Nid ydyw yr enaint hwn byth yn aflwyddo i roddi esmwytbad. Y mae ei weithrediad tyner yn lleihau yr ennyniad yn gystal a'r poethder a'r boen. Y mae'r enaint esmwythaol hwn, trwy gyfnerthu rhediad y gwaed trwy y rhanau doiurus, yn cyn- nyrchu gweithrediad iachusol. Mewn achosion peryglus a chydgasglpdig, dylid gofalu bob amsei am gymeryd y pelenau, gan fod eu galluoedd pured- igol ac adferiadol yn gosod yr holl gnawd a'r hylifau a berthyn iddo mewn cyflwr iach. CYFAILL y FAM.—IACHAD BUAN ODD1. WR7 H BOB AFIECHYD AR Y CROEJS Rhydd yr Enaint hwn iachad buan i benau camen dyd, ymgrafu, a phlorod, yn nghyda phob math o ddoluriau, ond ei rwbio oddiamgylch y drwg ddwy waith neu dair y dydd; a chymeryd y Pelenau yr ol y cyfarwyddiadau argraffedig. Gwexthir y Pelenau a'r Enaint yn sefydliad y Proffeswr HOLLOWAT, 533, Oxford-street, Llundain achefyd gan agos bob cyfferiwr; pachus,trwy y by. gwareiddiedig, mewn blychau a ph tiau am Is lie., 2s 9c, lis., 228., a 33s. yr un, Y mae y rhai 2a. fco. yn cynnwys tri, y rhai 4s. 6. yn cynnwyB chwect., a rhai lie. unarbymtheg, y rhai 22s. dairardd?g a'r hugain, a'r 33s. ddeuddeg a deugain cymaint ar a'r blychau a'r potiau la, Ii. Cynnwys y blwch lleiaf bedwar dw«n|o beienau, a'r lleiaf wns oj enaint Rhoddir cyfarwyddiadau argraffedig Uawnion pa fodd i'w ddefnyddio ar bob Blwch a Phot, a gellir cael y cyfarwyddiadau mewn unrhyw iaith hyd yn nod y Dwrcaeg, yr Arabaeg, yr Armenaeg v Bersiaeg. neu y Ohinaeg The Amateur's Comxjlete Printing Office. Comprising Press, Type, (a good assortment). Ink, and every requisite for immediate use. Packed in Box, delivered free, 3s. A REALLY NOVEL & USEFUL APPARATUS For the Home, Office, the Shop, or Warehouse. N.B.-Money returned if not satisfactory. H. BUCKLEY, 123, High Street, Stalybridge. J-OJSFR AT YMFUDWYE. K -TO EMIGRANTS. GAIFERAL AGENT TO ALL AMERICAN AND AUSTRA- LIAN SAILISG SHIPS AND STEAMERS. NM. JONES (CTMRO GWYLLT), Passenger • Broker, 28, Union-street, Liverpool, Gor- wyliwr i'r Llinellau canlynol:—In man Line, Cunard Line, Guion Line, Allan Line, National Line, White Star Line, Dominion Line, State Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i wa- hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, a'r Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael y cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr i'r cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofal iddo y sylw manylaf. Cynorthwyir y Cymro gan Mr. JAS. REES, brodor o Merthyr Tydfil. Dymunol gan y Cymro allu hysbysu y Cyhoedd fod ganddo y TY CYMREIG eangaf a mwyaf cyfleus i Deithwyr ac Ymfttdwyr yn Le'rpwl, a'r agosaf i'r Landing Stage. < Cofier y Cyfeiriad,— N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), 28, Union-street, Liverpool. D.S.-Gellir ymboli yn Aberdar a John James Crown Hotel. CYFAILL PAWB. 1 PELENAU "HOLLOWAV. Diffyg Treuliad, a Phoen yn y Pfi. Nid oes un rhan o'r corff dynol yn fwy agored anhwyldeb na'r afu; ac nid oes un yn fwy tueddo pan ei hesgeulusir, i fyned i afael kg anechyd per- yglus Dylid eoflo pan y mae gwrthwyneb, gwynt, a surni ar y cylla, yn ein rhybuddio nad yw treul- iad yn myned yn mlaen yn briodol, fod Pelenau Holloway yn rheoleiddio pob gallu, yn cryfhau y peiriannau, yn symud ymaith yn uniongyrchol holl achosion o ddiffyg treuliad, geri, a phoen yu y pen rhydd iachad trwyadl ANMHUREDD YN Y GWAED. Gwerthiawrogir y pelenau hyn gan bob dosbarth -y tlawd yn gystal a'r cyfoethog. Y maent yn foddion effeithiol i buro yr holl gyfansoddiad, heb niweidio gweithrediad naturiol un o'i beiriannau, diwreiddia hadau yr anhwylderau hyny sydd yn achos o fedd anamserol i ddegau o filoedd. Gwendid a Nychdod. Mewn cyflwr o wen did a llesgedd, yn cael ei achosi gan anghymmedroldeb o unrhyw fitth-pa unbynagai meddyliplai corfforol -y mae effeithiau y pelenau hyn o'r fath fwyaf dymunol. Y maent yn symud ymaith o'r cyfansoddiad achosion o af- iechyd, yn adsefydlu y treuliad, yri cryfhau y giau, yn codi ysbryd y claf, ac yn dwyn y cyfansoddiad yn ol i'w fywiogrwydd a'i iechyd cyntefig. Meddyginiaeth i'r Arenau. Os defnyddir y pelenau hyn yn ol y cyfarwydd- iadau argraffedig. a rhwbio yr enaint ar y lie y mae yr arenau, amo lciajf tua ht!aner ttwr eyn rayned i'r gwely, yn gyffelyb i fel, y rbwbir lialeii ar gig, fe dreiddia at yr arenau. ac «. feddygiuiaetha unrhyw anhwyldeb arnynt. Os oareg 11 nen gratel fydd y gofid, byddai yn ddymunol yn y cyfny w achosion ddefnyddio yr enaint nos a horeu; oblegid drwy wneud fellv ceir gwt'llbad >-uan. X—. i1,F:t NO ;,duL Lp ith. W rt-HO'UT TIiI. "LITTLE WONDER* DOMESTHG SEWING MACHINE. b > 'f .i::ot THE CHEAPEST, THE QUICKEST* THK Smallest, thk Simplest, and the mart pefiwfc yet made. Makes tfte single thread or Wilcox «*& Gibbs' Stitch. oil SiandV ios. 6d. Complete. This MACHINE vrcyVazrant to Hem, Tnrk, Cord, Fell, Bind, Braid, Selr, a&d Quilt, witaont uy personal instructions whatevet. It it it simple that a ehihi^veytart tf agt can work it, Sent to any part on Receipt 0 paytblt to WILLIAM PARIS V SON,. 66, jACKSON RO HOLLOWAY, LON saupw of work sent he an ^JLo—