Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HYNODI HYNOD! HYNOD! GWAED BURYDD CYFFREDINOL JONES A I G W M N I. CVMVSGKUU PDKKI IOIU. CYFFREDISTOL. Trade Mark-" Purifl/iny Mixture, Anmhuredd y gwaed, afiechyd yn y cnawd. a'r erydcymalau a wellheir yo fuan gnJa'r cymysgedd puredig bwn. Mae yn sicr o fod y moddion goreu yn y byd i wella pob anaf yn y cnawd, pen au dduynod, y carbwncl, tarddwreinyn, pen dolurus, llygaid gweiniaid, erysipelas, doluriau y cancer, yr ► ymgrafu, scurvy, chwydd cylchwyrnaidd, coesa drwg, y piles, a phob math o afiechyd yn y gwaed 1 a'r cnawd, a rhoddir cymeradwyaeth uchel iddo i'r rhai a ddefnyddiant yr Enaint Pawb-Wellbaol o'r eiddynt, gan ei fod yn hyfryd a blasus i'w gymer- yd, yn gystal ac yn ddiogel. Ar werth mewn < potelau 2a. 3c. a 4s.. 6c. yr un, ac mewn cistau, yn cynwys chwech o botelau 2s. 3c. am Ha yr un, yn ddigon i effeithio gwellhad parffaith o hen afiechyd. Anfoner ef i unrhyw address am 27, 56 t> neu 132 stamps. E ELI PAWB-WELLHAOL JONES, (JONES HEAL-ALL OINTMENT). (Trade, Alarh-registered) Neu, Cyfaill Pob Dyn.-Y feddyginiaeth adnabydd- us oreu at wellhau pob math o ddoluriau. Bu yn foddion i wella coesau dolurus, wedi bod felly am 25 mlynedd, mewn ychydig o wythnosau. Cymer- adwyir ef gyda'r ymddiriedaeth fwyaf gan y medd- ianwyr tuag at fflameg yn y llygaid, bronau yn casglu, tarddwreinyn, ysgaldio, Hosg, pendduynod, pilep, a doluriau o bob math. Mae gan y meddian- wyr yr hyder mwyaf y bydd un prawf yn ddigon i argyhoeddi y mwyaf amheus o'i werth. Ar werth mewn potiau am Is. I lc., 28. 9c., 4s. 6c. yr un. PESWCH! PESWCH! BALSAM OF HOREHOUND JONES, TOLU A LINSEED (wedi ei registro). Gwellhad diogel, buan, ac effeithiol at beswch, anwyd, crygni, diffyg anadl, y pas, caethder, bronchitis, darfodedig- aeth, a phob anhwyldeb yn y frest, y gwddf, a'r ysgyfaint. Rhydd un dose ryddhad dioed; fel rheol, mae un gostrelaid yn effeithio gwellhad. Prisiau Is. lie. 2s. 9c,, a 4a. 6c.. y gostrel. PELENAU LLYSIEUOL A BRAINTLYTHYR- OL JONES AT Y GWiNT. (JONES PATENT VEGETABLE PILLS). '( Wedi m rzgistro) Y feddyginiaeth oreu yn y byd at ddiffyg treuliad, poen yn vr vatumog, anhwyl-Jerau yr ysgyfaint, cryd melyn, cur y pen, poenau yn y frest, diffyg archwaeth at fwyd, gwyntegrwydd, rhwymni, afiechyd yn y cnawd, pendduynod, curiad y galon, iselder ysbryd, poenau yn y cefn a'r ochr, piles, poen, ac ysgafnder yny pen, &c. Ar werth mewn blychau, Is. tgC., 3c. a 4s. 6c. yr un 15c, a 3s. 2 mewn stamps, gyda'r post. Yr unig wneuthurwyr W. Jones & Co., Chemists, 157, Great Howard- street, Livarpol. Gwerthir hwynt gan y personau canlynol yn Nolgellau- Mr. Williams. Ffestiniog —Mr. T. R. Williams. Bala—Mrs. Thomas; a Mr. Williams, Manchester House. Caernarfon- Mrs. Owen, a Mr. Jones. Bangor- Mr. M. Roberts. Menai Bridge-Mr. Jones. Pwllheli—Mr. Roberts. Llanrwst-Mr. Jones. Conway-Mr. Edwards. Llandudno-Mr. Williams. Fllint-Mr. M. Jones. Wyddgrug-Mr. Williams. Oswestry-Mr. Jones. Neu gellir eu cael oddiwrth y meddianwyr, William Jones and Co., 157, Great Howard Street, Lerpwl. Anfonir unrhyw un o honynt am eu gwerth mewn stamps i unrhyw address. Cross Foxes Cottages, Llanfaircaereimon. Welshpool, lonawr 13, 1873. Foneddigion,—Gyda pbleser a hytrydweh yr wyf yn ypgrifenu atoch i'ch hysbysu fod eich Peleni Gwynt gwerthfawr wedi fy ngwella yn hollol. Yr oedd arnaf chwant bwyd yn fy ngwely y noson gyntaf ar ol eu cymeryd; ac yr oeddwn yn meddwl lawer tro wrth fyned i'm gwely na buaswn bythyn eodi o hono; ond yn awr yr wyf yn meddu ar yabryd a chalon newydd. HofEwn i'r bydwybod am dan- ynt Yr eiddoch yn ddiolchgar, MK TONES s'uCwmni. JOHN MOBGAN, MRI. W. JONES & CO. STRS,—Mae yr Eli Pawb-wellhaol a barotoir genych chwi yn un o r bendithion mwyaf ddaeth 1 gyrhaedd y ddynoliaeth erioed. Buom i yn dyoddef oddiwrth glwyf yn fy oghoes am dros ddeog mlyn- edd o amser hyd nes y rhoddais brawf ar yr enaint digyffelyb a gefais genych, yr hwn, gyda'r Purtfy- ng Mixture, a'm llwyr wellhaodd. Yr eiddoco, Yr agerddlong "Conetantine." CADBEN SKITB. TYSTIOLAETHAU. Warrington, Ionawr, 1S73. Anwyl Syrs,-Mae eich Pelenau Llysieuol a Braintbthyrol yn sefyll yn uehel yn nghyfrif pobi yr ardal hon. Yr eiddoch yn gywir Mri. Jones a'u Cwmni. J. WHITBY, Fferyilydd. Pwllheli, Rhagfyr, 1872. Foneddigion,—Gwerthir eich Pelenau Llysieuol, a Braintlythyrol yn helaeth, a siaredir yn uehel am danynt gan bawb, y rhai a ddywedant mai hw) yw y rhai goreu a gawsant erio-d. Yreiddoch yn gywir, Mri. Jones a'u Cwmni. R. ROBERTS, Fferv 11/d i. MB. W. JONES & Co. Syrs,—Wedi bod yn ddioddefydd mawr oddi- wrth beswch a phoen yn y frest am y rhan fwyaf o'm hoes, da genyf eich hysbysu fod y Balsam of Horehound a gefais genych chwi wedi gwneud mwy o les, a hyny mewn llai o amser na dim a gymerass at yr anhwyldeb poenus erioed. Yr wyf yn teimlo yn dra hyderus, ond imi barhau, fel y bwriadaf ei ddefnyddio, y caf berffaith adferiad. Mile i chwi ryddid i wneud y defnydd a fynoch o'r nodyn hwn. ROBERT PRITCHARD. BEWAUB OF PIRATICAL IMITATIONS OF ALLCOCK POROUS PLASTER.— Owing to the wonderful sale of the celebrated plasters have obtained by their operative properties in lumbago,sciatica. rheumatism pains in side and back, and, in short, all pains and local affections, some unprincipled parties have been manufacturing and offering for sale spurious plas- ters, put up in such a manner so as to deceive the unwary, and, as sole agent for Great Britain and Ireland, I can guarantee none genuine save they bear on the Revenue Stamp, in white letters, the words- Taos. ALLCOCK & Co; Ponocs PLASTERS," and the public, by never purchasing unless this is on, will secure to themselves the genuine Porous Plas- ter. Henry D. Brandreth, Liverpool, sole agent for Europe and the Colonies. Dealers in spurious plas- ters will be prosecuted, Y DYDD YN LIVERPOOL. Gellir ei gael gan:- Mr Molvey, Park Road Mrs Newton, 80 Tithebarn St MrCatterall, 3 Mill St Mr Hugh Williams, at 45 Grey St Mr J .Rowlands, 75 Wavertree Road r6 OCHELEB EFELYCHIAD YSPEILOAR 0 BLASTEKAU CHWYSDYLLOG ALLCOCK. — Mewn canlyniad i'r gwerthiant rhyfeddol y mae y Plasterau nodedig hyn wedi gael drwy eu hansoddau gwellhaol at y lumbago, sciatica, oryd cymalau, poenau yn yr ochrau a'r cefn, ac, yn fyr, holl boenau ac anhwyl- derau y corff, y mae rhyw bleidiau diegwyddor wedi gwneud ac yn cynyg ar werth blastrau annilys, wedi eu gwneud i fyny yn y fath fodd ag i dwyUo yr anwyliadwrus; ac fel y prif oruchwyliwr droa Brydain Fawr a'r Iwerddon, gallaf sicrhau nad oet dim yn wirioneddol oni bydd ar stamp y llywodr- aeth, mewn llythyrenau gwynion, y geiriau, "THOt. ALLCOCK & Co. POROUS .PLATER;' aicrha, y cyhoedd iddynt eu hunain y Plastrau gwirioneddo drwy beidio pwrcasu ond y cyfryw y byddo yr uchod arnynt. Henry D. Brandreth, Liverpool, y prif oruchwyliwr dros Ewrop a'r Trefedigaethau Cosbir y rhai a fasnachant mewn Plasterauffugiol. vi^ERVOUS~ DEBILITY.-GRATIS, a JAI Medical Work, shewing Sufferers how they may be cured without the aid of Quacks. Free on receipt of Postage Stamps. Address- SECRE TARY of Institute Anatomy, Birmingham. LLINELL Y WHITE STAR. SYLWER. Mae a-rerlongau y Lliuell hon yn cymeryd y Line Routes," a gvmeradwvwyd gan Lieut. i .Vifrury. wrth Syne A a dychwelyd. AGERLONGAU I'R UNOl DAlEITHIAU. JLlwyth, 5,000 o dunelii. 3,000 Gallu ceffyl. Yn hwylio o LIVERPOOL i NEW YORK bob dydd IAU; o QUEENSTOWN (CORK) bob dydd GWENER. Y mae Agerlongau cyflytn a thra adnabyddus Llinell hon yn hwylio fel y canlyn:-O LIVEK POOL heibid QUEENSTOWN: Britannic Iau, Gorphenaf 13 Germanic.lau. Gorphenaf 27 Celtic Iau, Awst 3 Britannic Iau, Awst 17 Y mae y Llestri newyddion ysblenydd hyn wedi tynu i lawr y fordaith i'r amser byro y mae yn bosibl, ac yn rhoddi i Deithwyr y graddau uchaf o gysur sydd hyd yma yn gyrhaeddadwy ar y m6r Cyfartaledd y fordaith, 8 J dydd yn yr Haf; 91 yn y Gauaf. Y mae y Saloon, Ladies' Boudoir. State Rooms a'r Smoking Rooms, yn nghanol y Llestri, ac wedi eu dodrefnu yn foethus, a'u gosod i fyny gyda'r holl gyfleusderau diweddar-pianos, libraries, electric bells bath-rooms, barber's shop,$c. Cludiad, 15 Gini, a 18 Gini. Return Tickets am brisiau isel. Y mae cyfleusderau y Steerage o'r nodwedd uchaf, a'r ystafelloedd yn anarferol o helaeth, wedi eu goleuo, eu hawyro. a'u cynesu yn dda; a chaiff teithwyr y dosbarth hwn allan fod eu eysur yn cae* ei astudio yn ofalus. Cyflenwad anmhenodol oymborth wedl ei goginio. Cysuron meddygol yn rhad. Ystiwardesau yn y Steerage i wasanaethu ar wragedd a phlant. Steerage fare mor isel ag unrhyw Linell ar-all. Drafts ar New York am symiau heb fod dros £ ] yn rhad. Am y lloag-log neu y fordaith, ymofyner ay ISMAY, IMRIE & Cc 10 Water St., Liverpool. iJV ,c, d D EIN rr Y lJD IAETH. Heb Boen. P «II LJ» MR. R. Eu WARDS, DEINTYDD, FFESTINIOG, ADDY.YIUNA liysbysu ei fod yn ymweled Dolgellau y laf «'r Sydd dydd Sadw n yn mhob mis, yn nby Mr. Wiiitam Davies, Ready made Cloth- ing Mart, lie y gellir ymgt nghori ag ef yn mhob achos perthynol i'r Daonedd. Cyflenwir Dannedd celfyddydol o'r fath oreu, gyda'r hot' welliaotau diweddar heb boen, ac am brisiau neiilduol o rad. 8ydd Mr. E. yn ymweled a Porthraadoc bob dydd Gwener, yn nhy Mr. John Joues, Temperalwe. gyf erbyn a'r farchnadfa. .=- DOLGELLAU. V DYMUNA HUGH ROBERTS, DKAPER DOLGELLAU, ('diweddar o'r Shop Newydd)' hysbysu trigolion y dref a'r amgylchoedd ei fod yn agor ei fasnachdy, sef hen Siop Mr. E P Williams, 4 Victoria Buildings, lley gellir cael pob nwyddau mewn Drapery a Grocery, &c., am yprisiaumwyaf rheaymoL