Hide Articles List

11 articles on this Page

Y RHYFEL.

BRWYDR BELTNA.

BRWYDR NOVIBAZAR.

AMDDIFF^NFA SAITCHAR.

BETH WNA RWSSIA ?

Y DDAU YMERAWDWR MEWN CYNGHOR.

BETH AM ROUMANIA ?

TREIALON CWN DEFAID Y N. YR…

AT "CYMRO," LLANFACHRETH (YR…

MOSTYN.

¥ gantat jfarttioL

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

cymeradwyo y bardd i'w hanfon i'r DYSGEDYDD neu DYSGEDYDD T PLANT, Y Diwygiwr, neu ryw gy- hoeddiad arall, yn herwydd yr elfen grefyddol a red drwyddynt. Ond cant aros eu tro yn swyddfa Dolgellau. 5. R. Jervis (Gwynonwy), Birmingham. "Dau Englyn ar ol Plentyn Mr. a Mrs. Jones, Staylittle, Maldwyn. Llinell dda yw'r olaf,- 'Mae'n chwareu 'i delyn mewn uwch ardaloedd." Cymeradwy. 6. O. W. Jones, Ffestiniog. Englynion- "Gwraig Sarug." Cynghaneddion cryfion, amedd- yliau rhedegog-gwylltion. Un iawn am arfer yr 'ordd: yw y bardd hwn. Cynghorem ef i gyfansoddi ychydig linellau y tro nesaf ar "Heddwch," "Tang- Befedd," neu "Gymydogaeth Dda." Nid da troi a thraflvncu gormod. Cymeraiwy. 7. Prysorfab, Trawsfynydd. "Oriau A wen" Dewi Hafhesp. Drwg genyf nad ydych hyd yn hyn Wedi medru marchogaeth march carlamog Dafydd ap Edmwnd. Dim cynghanedd. Peidiweh tori elch calon, er hyny, ond ewch yn mlaen yn ddewr, -meistrolweh Ramadeg Caledf ryn (ei reolau); yna, tyddwch yn deilwng fardd yn ardal deg Traws- fynydd. Dangoswch eich gwaith i ryw wr o fardd, tyfarwydd yn y cynghaneddion, cyn ei yru i'r Nvas- Gwnai y Parch. W. Jones, Fron, Traws- fynydd (brawd Llystyn), eich gosod ar ben y flordd-mentrweh ato. 8. R—s H-g-s, D-I-f-e. "Y Cristion yn Marw." Tra anghelfydd ydyw ffurfiad eich Ilia cllau, —eu hesgeiriau ddim yu ogyhyd—un goes yn hirach na'r Uall! Felly, pan a y gan i gerdded, honcian a honcian a wna hi o hyd. Mae'.r meddyl- lau yn dda iawn. Hwyrach, ar ol ail ystyried, fod y bardd yn fwriadol yn newid ei fesurau; os felly, y mae'r gan yn un go dda. Caiff ymddangos. (Boed hysbys i Dylife, fod rhai copiau o "Awdl-Bryddest Emrys" ar law. Gyrer i Golwyn). 9. Glan Ednant, Llanbrynmair. "Teulu Mawr y Sebon." Campus, Glan Ednant! "Daw Haul ar ol Y Gwlaw." Tlws, arabol. Diolch i chwi am y ddau ddarn. Diau y darllenir hwy gyda bias a twyi gan ddarllenwyr y DTDD, Ephraim Llwyd, *8wm a phawb. Cawsoin wledd cb.werthinol wrth darllen. Da genymfod "Caneuon Glan Ednant" dd'od alian o'r wasg. Gwelsom lawer o honynt. Maent yn siwr o 'fyn'd.' Oes hir i Glan Ednant. •ghlO. Edward Owen, Brithdir. 'Llinellau ar mab bychan Mr. Richard Owaia, Police- Constable, Trawsfynydd." Nai i'r awdwr oedd y Pjentyn. Darilenasom y llinellau o'r blaen yn v Nhrawsfynydd. Maent yn dyner a theimladwy. C3nt ymddangos yn fuan. 11. loan Machreth, Ffestiniog. Dyma fardd arall eto yn awyr Ffestiniog. Englynion buddugol ar "Pharaoh" sydd ganddo. Yn ein byw, nis gallwn gofio yu mha le na pha bryd y darllenasom hwy o'r blaen. Credwyf fod yno swrn o naddynt i'w beirniadu gan fardd mewn rhan anghysbell yn ngbeseiliau Meirioa ddechreu y flwyddyn hon,- beth bynag, hwynthwy oeddynt y goreu o ddigon. triglynion campus ydynt. Yn fuan. Yr un modd yr englyn i'r "Wybren nosawl." Q-Bydded hysbys i loan Machreth a phawb nad oes genyf yr un linell i fewn ar "Helen Hwyddawg"—Testnn Cadair Eisteddfod Genedl- aethol'Wrexham-eleni, nac ar ddim arall chwaith yn yr Eisteddfod hono. Dechreuais gyfansoddi yn Ebrill, yn ngwlad Myrddin; ond daeth tonau trist- "ch, gofid, a hiraeth i lifo droswyf fi a theulu fy l'hieni,-cleddais cbwaer anwyl-darn o'm calon- 'Qll oedd yn hoff iawn genyf am dani bob amser- 46th i'w bedd yn 16eg mlwydd oed. Trodd Ebrill ^yner wanwynol yn lihagfyr oer tymhestlog i mi. Dim hwyl i gyfansoddi dim. Colwyn. CAERONWY.