Hide Articles List

9 articles on this Page

V Setteun Pmerotrrol.

TY Y CYFFREDIN.

ITY Y CYFFREDIN, dydd Mercher.…

News
Cite
Share

TY Y CYFFREDIN, dydd Mercher. ) Cynygiodd Mr. O'Shangnessy ail ddarllen- iad Mesur Plant Amddifaid Iwerddon, dyben yr hwn y w galluogi y Gwarcheidwaid i ofalu am blant amddifaid hyd 13 yn lie 10 oed. Cydsyniodd Syr M. Hicks Beach i dderbyn egwyddor y Mesur, ond y byddai yn rhaid rhoddi y darpariaethau priodol i'w atal rhag cael ei gamddefnyddio. Darllenwyd ef yr ail waith. Cynygiodd Mr. Cowper-Temple ail ddar- lleniad Mesur yn caniatau fod i raddau mewn Prifysgolion tramor wedi eu henill gan ferch- ed cael eu cydnabod yn y wlad. Gwrthwyn- ebodd Mr. Wheelhouse hyny, ond ni chafodd gefnogaeth neb ond Dr. Ward. Dangosai yr holl ddadl ddymuniad am symud ymaith yr anfanteision presenol sydd ar flordd i ferched ymarferyd yn y broffeswriaeth feddygol yn y wlad hon. Yn canfod hyn, dywedodd Ar- glwydd Sandon, fod y llywodraeth, tra yn gwrtbwynebu cydnabod graddau o wledvdd tramor, yn barod i dderbyn Mesur Russell Gurney ar yt un cwestiwu; v nd nid oedd vn tybied y gellid ei basio yr eistAdrliad presenol. yr hyn a gododd Mr. Bright ar ei draed, yr hwn a ddangosai mor rwydd y gellid ei baaio gan fod y Ty wedi dyfod i farn unfrydol arno. Tynwyd y Mesur a'r gwelliant yn ol, a gadawyd y mater yn Ilaw y llywodraeth.

TY YR ARGLWYDDI, dydd lau.

TY Y CYFFREDIN.

TY YR ARGLWYDDI, dydd Gwener.

TY Y CYFFREDIN.

¥ gantat jfarttioL

LLITH EPHRAIM LLWYD