Hide Articles List

3 articles on this Page

Y NEWYDDION DIWEDDARAF 0 SWYDDFA…

News
Cite
Share

Y NEWYDDION DIWEDDARAF 0 SWYDDFA DAFYDD FFOWC. M GOL.,— Cronfa fawr o newyddion wedi cyrhaedd y 'Swyddfa' yma yn ddiweddar; ond yr agosaf at law heddyw yw, fod eich gohebydd byd- enwog Ephraim Llwvd, Yaw., yn prysur barotoi at sefvdlu doabarth newydd o ge s- bwliaid yn mhob rhan o Gymru, i edrych tipyn ar ol y pechaduriaid gobebyddol hyny sydd yn anton ha..esioo am fin gytarfodydd lleol, a dygwyddiadau dihwv&, i ddau nou dri o newyddiaduron, i ddifa AIDiler a threthu amynedd y darllenydd. Ac os dygwydd i'r Gol., druan, ddweyd 'na' weithiau wrth y dosbarth yma, am fod ei ofod yo brin, cewcb ea gwet'd yn gwneud ilygaid croes, gwefl g", ac yn dechreu cbwythu bygythion a chelanedd yn erbyn pawb a phobpeth Ond Hewn difrit, bobl hac, beth sydd vn gy- naint o dreth ar amvnedd a gras ataliol a'ni i ddarllenydd, a gortod daillen rhyw nbvn bir fel 'rht ffyn pen bawd,' o hanee gvwasgar- h d 09, dibwynt, yn cyn^ya 81. a 'hrydydd a l- roddiad o'r dygwyddiadau dibwys, a byny mewn dau neu dri o newyddiaduron yr un wythnos? Trowch i'r Fewer, a dyna chwi yn cael tair colofn mewn llothyren tin o banes y "—-— a gynaliwyd yn y ac yn y 3>YJ>J» draobefa, dyna yr un acialwch gwyllt a didrefn yn ymagor o'ch blaen i fyned I trwyddol Rhy ddrwg, yn wir, i hen weith- iwr tlawd sydd yn enill ei geiniog drwy chwvs ei wyneb wrth dori gwair 'rhos cwta,' yn gorfod rhoddi cyfran o'i enilHon am gerdded yr on llwybrau drosodd a throsodd drachefn. Wel, ebe rbywnn, rhaid fod y gobebydd a ysgrifenodd y fath lith hir-hit- orwyntog yn ddoniol a gallaog tuhwnt i fesur! Ysgrifena tair colofn mewn newydd- iadur ar symudiad beb fod yn gyhoeddus ond mewn cylch bychan, a dweyd ar y goreu -dyna gamp! Rhaid fod y gohebydd yn nyddwr heb ei fath o Gaergybi i Gaerdydd! Wei, yn wir, feallai ei fod, pwy bynag oedd, yn un doniol-fod ei ddoniau fel yr Atlantic yn llawn at yr ymylon bob amser—ei alltt- oedd can' gryfed a galluoedd can' mil o Solomoniaid wedi eu canolbwyntio i'r an person; ond eto i gyd, nid yw Dafydd Ffowc yn gallu gweled yn eglur iawn fod eisien rhyw ddawn mawr — rbyw fedrusrwydd neillduol folly, i gyboeddi i Gymru benbatadr fod 'Ysgol Sabbathol y fan a'r fan wedi yfed te yn y 113 a'r lie.' Be waeth i filoedd dar- llenwyr Cymru yn mha le y cafodd yr ysgol dê, yn nghyda IJeng o fin-grvbwylliadau; eraill sydd yn britho yr obebiaeth. Ond wedi'" cyfan, feallai fed yna ryw ddirgelwch yn y fFaitb uchod sydd yn ddigon i wneud i fydoedd synu, ac i ynysoedd ryfeddu, ond fod llygad yr hen Dafydd Ffowc, draan gwr, yn rhy bwl i'w ganfed. Gwyr pob gobebydd pa bapyr sydd yn cael y cylcbrediad helaeth- af yn ei gymydogaetb, a dylai gofio fod pab hanesion lleol yn colli eu dyddordeb ar ol iddynt fyned ryw dair milldir o olwg mwg main bwthyn ei breswylfod; ond hydefir y ceir reform, yn hyn, fel llawer o betbau eraill, ar ol i geisbwliaid yr hen Ephraim gymeryd y mater mewn Haw. Y mae llawer iawn o ddyfalu a phro- phwydo y dyddiau hyn pwy sydd i gael yr anrhydedd o eistedd yn y 'gadair' yo Eis- teddfod Llanrwst yr wythnos nesaf. Rhai a ddywedaot fod y gadair i fyned dros y Fenai i Fon, eraill yr un mor benderfynol a ddy- wedant mai bardd o sir Gaernarfon sydd i gymeryd meddiant o honi; ond pe ca'i Dafydd Ffowc ei ffordd ei bun, buasai ef yo rhoddi Bardd Crwst ynddi, ac yn ei rwymo gorff a dwylaw am un canrif, beth bynag, oblegid yr oedd ei swn yn Nghymanfa Llangollen yr wythnos ddiweddaf ar hyd yr beolydd yn ddigon i ddaugos mai bnddiol iawn fyddai iddo ymneillduo o'i broffeswr- iaetb, ac eistedd yn ei gadair i fyfyrie ar a fu, sydd, neu a ddaw, ac i'w ddysgyblion feddwl am rywbetb amgenacb na thyra at eu gilydd i wrando ar rywbeth gwaeth na diweith. Pwnc p^ysig iawn yr ymdrechir ei ben- derfynu y dyddiau hyn yw, pa un ai y Meth- odistiaid ai y Wesleyaid yw yr enwad dysg- edioaf. Ond mae plant John Wesley yn gallo vmffro«tio mewn 6 LL. D., 13 D.D., 25 M.A., a 38 B.A. Go lew, onide? Ond, feallai y gellir dweyd ar ol i'r ymdrafodaeth hon derfynu, 'Mai gwyn y gwel y fran ei cbyw.' Dim chwaneg yr wythnos hon, rhaid cael 'sewrs' fach gyda'r hen gyfaill Crugwygon, pa on sydd wedi galw i gael golwg ar y dar- luniau sydd yn y Swyddfa yt. dysgwyl am oSeuniDvuD Yr eiddoch fel y fo'i hun yn gymwys, DAFVDD FFOWC.

LLITH EPHRAIM LLWYD

DYLED.