Hide Articles List

3 articles on this Page

Y NEWYDDION DIWEDDARAF 0 SWYDDFA…

LLITH EPHRAIM LLWYD

DYLED.

News
Cite
Share

*0s oes chwant cysgu yn esmwytb, pryn- wch wely dyn sydd mewn dyled yn sicr, y mae yn rhaid ei fod yn esmwyth iawn cyn y gallo gysgu yn esmwyth arno. *Na fyddwch yn nyled neb o ddim,' ac heb feddwl talu eich dyled; fy marn i yw, y dylai pawb a dorant y rheol 'hon gael eu troi allan o'r eglwys Gristionogol, gyrff a choesau, feiy dywedir. Mae ein cyfreithiau yn gywilydd- us lawn o gefnogaeth i goel; nid oes achos i neb fed yn Heidr yn awr, gall agor siop a gwneuthur methiant o honi, fe dal hyny yn llawer gwell iddo. Adwaenwyf rai masnachwyr sydd wedi methu bump neu cbwecb o weithiau, ac eto, credant eu bod ar y ffordd i'r nef; y scoundrels, pa beth a wnant pe caent fyned yno? i maent yn llawer tebycach i gael myned i'r lie na ddychwelant o bono hyd y talant y ffyrling eithaf. Ond dywed pobl, 'Mor hael ydynt!' Ie, ar arian dynion eraill. Y mae yn ffiaidd genyfweleddyn yn Uadratägwydd a rhoddi ei giplets i grefydd. Duwioldeb yn anad dim, ond talwn ein dyled yn rhan o hono. Gonestrwydd yn gyntaf, he yna haelioni. Ond mor fynych y mae crefydd yn glogyn i dwyll! Dyma Mr. Scamp yn rhodao o amgylch megis pawin, y merchefl oU yn y boarding school, yn dysgu French a piano, y bechgyn yn chwvdd-rodio o amgylch mewn menygked, a G. B. Scamp, Yaw., yn march- ogaeth ar gaseg gyflym i drotian, ac yn cy- meryd y gadair mewn cyfarfodydd cyhoedd- ae, pryd y mae ei ymddiriedwyr, druain, yn methu cael digon braidd i gadw corff ac enaid yn ngbyd. Y mae yn gywilyddus, ac yn annyoddefol, i feddwl sut yr edrychir ar boceda tbwyll gan lawer yn y wiad hon. Mi dynwn eu gwasgodau gwynion au menvg kid lawr pe cawswn fy ffordd, a rboddwn iddynt y county crop a livery y carchar am eh we' mis boneddwyr neu beidio, rai adawn iddynt weted y gallai rogues mawrion ddawnaioar yr un ddn a rogues bychain. Mi wnawn y tir yn rhy dwymn i ddal y fath scamps o fonedd- wyr; end gan nad oes genyf y fath allu, gallaf o leiaf adael ymaith ager fy nigofaint drwy ysgrifena yn erbyn y giwaid dwyllodr- Wasg.