Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I 'I.J EP IT-F iMSMM -P MNAM 4 Y mae y Tystiolaethau canlynol wedi eu cymeryd o nifer fawr ag sydd yn meddiant Percbenog y Peleni hyn. GWELLHAD RHYFEDDOL O'R PILES A.'R GRAVEL WEDI IFEDDYGON FETHU. Allan olr "Gwladgarutr" am Hydref3, 1868. Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwn yn alluoc: i sefyU ar fy nhraed Ran y boen a achosent i mi, a'r yserafnder yn fy mhen. Fe wnaetb doctoriaid Abardar a Merthyr eu goreu i mi, ao yr wyf Wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyn- ais fawr les oddiwrth un o honynt. Prynais flyohaid o George's Piles and Gravel Pills, a chymerais ddau ddogn o honynt-yr ydytcf yn awr yn ddyn iaoh.-B. EDWARDS, vwmdar, Abardar. TYSTIOLAETH MEDDYG. XT O'r "Ttjst Gymreig," am dtast 26, 1870. *J0wydd da i'r claf,—Yr wyf wedi analyso "George's Pile Gravel Pills," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansodd- 2?^ ° ddefnyddiau llysieuol. Nid oes ynddynt ddimo natur Yr ydwyf o'r farn eu bod yn feddyginiaeth dra doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu w. DB. H. PURDON, F.A.S., London, ctcrr ol.rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,—"In ol fy nys- ?d> mae y y& hpnod effeithiol at y Piles a'r travel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." FORTY GALL-STONES PASSED AFTER TAKING A FEW DOSES OF NO. 2 PILLS. Mr. John Watkin. collier, Llwynpia, Pontypridd, was kmicted with very painful suppression of Urine, and was induced to try a box of No. 2 Pills (Pills for the Gravel); after taking a. few doses he passed no less than forty gall- stones. -DYSGWYL.ZADAU BYTH YN CAEL EU V SIOMI. £ QKOBOH,— Rhymney, June 14,1872. t "ear Sir,-I have much pleasure in bearing testimony to great efficacy of your Pills for Piles and Gravel. I recommend them with the greatest confidence to my lis~i0111ers' as beinc: superior to any other Medicine in re- rar?1^ those troublesome and painful disorders, and am u/reiy disappointed even in most obstinate eases. I remain, yours truly, FRANKLIN DIXpN, Dispensing Chemist. GEORGE'S PILLS YN GWELLHAU AR OL I BOB PETll ARALL PETHU. <a — Treherbert. •syr,—Y mae canmoJiaeth uchel i'ch Pills yn y lle hwn, tnaent wedi gwellhau liawer ar 01 i bob path arall fethu. Yr eiddoch, &c., ISAA U JONfciS, Bookseller. A GOOD CURE OF A BAD elSE. r\ p^/alltwen, Newcastle Emlyn. Jen^r^ vft-Tv, t"5erT m ■Pilos nnd Gravel for four Aim?* J" disabled, and never inrSS '"P16' a X.10lVnSht's re#if" I have taken quantity of med'cme from dolors, but received Jon, w,no tat to try a box of Pile and Gravel I u,6, ^nd, iricredRjlo ag may appear. I had taken bu!> a icw doses,A felt M if I had had dy- tnconrsged by th« Elects of one box, 1 took Of S £ r » anQ now I »m ii-ee Iromall pnu., « Uvuie* te»timonv »»8 auraculdas eflects of these Pills. r0UrS uX y D- Williams. PAWB YN SIARAD YN UCHEL AM DANYNT. Llandilo. Dear Sir,—I have much pleasure in informing you that the demand for your Pills continues unabated, and my customers, without an exception, speak .well of the great benefit they have received from their use. Yours faithfully, THOS. HUGHES, Chemist. GOCHELWCH DWYLLWYR. Canton, Cardiff. I one day called on a chemist for a box of GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS, and Was sup- plied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to And that instead of GEORGIA'S PILLS, the chemist had deliberately cheated me, by packing up a spurious box of pills. I had the right article how- ever at Canton, and am much better since I took them. W. BADHAM. MEDDYGINIAETH SICK A D I 0 G E L PILES AR GRAVEL POEN YN Y PEN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG TREULIAD, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU. POEN YN Y COLUDDION, GWYNT, COLIC, TEIMLAD 0 BWYSAU YN Y CEFN A'R LWYNAU, TJWFR POETH, DWFR ATALIAD, GWYNT, COLIC, GWELEDIAD PWL AC ANEGLUR, BLAS ANNYMUNOL YN Y GEN ATT, RHWYMEDD LLYNQEB MAN, DIFITCJ ANADL. 1-1-1 Parotoir y Pelenau uchod mewn trio ddull- iau gwabanol fel y ca.nlyn:_ No. 1.—George's Pile & Gravel Pills. No. 2.-George's Gravel Pills. No. 3.-George') Pills for the Piles. f <i! iA. GWELLHAD AR OL DEUDDEG MLTSEDD O SELN ODDIWRTH Y PILEB A'R GRAVEL. Garfawr, Lanunda, ger Abergwaun. ANWYL STR,—Ie, ac anwyl iawn i mi hefyd. Yr wyf wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyda selni mawr ar rai amserau yn dufewnol, am tua deuddeg mlynedd, ae am y pum' mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn wedi fy llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath boen gofidus yn fy ngholuddion, fy nghylla, a'm ysgyfaint, a phoen mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas gallwn amgyffred pethau yn eu lliw a'u Hun priodol; mewn gair, yr oeddwn wedi fy llwyr andwyogan boen a selni, fel na? gall- wn gredu. fod modd i mi byth wella; ond diolch i Awdwr pob daioni, a pbarch i chwithau. Yn mhen pythefnos, drwy ddefoyddio eich Peleni yn ol eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yn gallu dilyn fy ngalwedigaeth gydag egni a phleser. Yr oedd- ynt yn fy ngwella braidd heb yn wybod i mi, gan y modd tawel ac esmwyth yr oeddynt yn gweith- redu arnaf. Yr oedd fy ngbyfansoddiad wedi myned mor oer a chlai, ond trwy barhau i'w crmer-yd, y maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, ac yr wyf fel ya dyfod yn ieuanc o'r newydd.—Ydwyf, yr eiddoch. DAVID DA VIES. NI FFNEGWYD DDIM O'R EANBR High-street, Llanerchrugog, Raabon. BARCHTJS STB,—Dymunaf eich hysbysu fod eicb gwerthfawr No. 1 Pills wedi rhoddi i mi fwy o let na dim arall a gymerais erioed. Credaf nad oes dim arall a wna gymaint o les i'r Gravel a'r Piles. Clywais ganmoliaeth uchel iddynt lawer tro, ond fy marn ddiduedd y w, na fynegwyd dim o'r hantr. Dyledswydd yw eu cadw yn y ty bob amser, fel y cedwir bara.—Yr eiddoch, &c., JOHN POWELL. GWELLBAD AR OL WYJ3 MLYNEDD 0 BOEN YN Y GYLLA A'R YMYSGA&OEDD, ice. MR. GEORGE, Morriston, Swansea. ANWYL STB,—Cymeraf y cyfleusdra i'ch cyfarch am y gwelliant mawr y mae eich Pill* wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er ys wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwysau yn ngwaelod fy ymysgaroedd, poen dirfawr yn y coluddion, a surni yn yr ystum- og. Yr wyf weditreioamryw feddygon, a gwa- hanol bills, ond ni chefais ryddhad hollol o'r boen nes i mi gael y pills o'ch eiddo chwi, sef No, 3. Rhag ofn fod eraill yn dyoddef oddiwrth yr un peth, heb feddwl, fel finau, fod a fyno y Piles 't coluddion a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich pills i sylw y cyhoedd, fel un ag sydd wedi cael gwaredig- aeth a bendith fawr drwyddynt.- Yr eiddoch yn gywir,—W. J. JAMES, (Gwilym Vdu. o Went). •J* tOf a^HYBUDD ,—Y mae rhai personau diegwyddor yn gwthio ryw "gymys-^v" o waith e3$\inain ar en cwsmeriaid pan y gofynir iddynt am "George's Piles Plil3' Nfi chynerwch eich hyd-ddcbu gauddynt; mynwch gael;f¥y\ wncu^riad GEORQE, a daliwch sylw fod Stamp y Llywodraeth, ac y Gwneuthurwr yn ysgritein-uig ami, o amgylch bobblwch; heb hyn, nid o. s y wu^wed^ol. AT rverth mewn JBtyckau Is. 1 |c., a 2s. 9c.. yn un GH% bob'F/§faUvMd parchm yn y, Dywysogaeth.- V, PERCIIENOG-J. E. (JEORGB, M.R.P.S., HIRWATJN. GAW^HIEE.. 'L ArgraU'edig a (JiijiiueudcUig gau V'v ILLUM lxvy,JJyB JLleol-Meung, DOI lau, dydd Gwener, Mehafin 18'16. 1.^