Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

vunnn i iimcvn emu mnncimi Gwna Potel Chute' Chetniog Chwt> Galwyn o honi. c\ME OLD WELfiw f rx\lCENTRE AO AKFEDD^ IB4DS MASS. Sylwedd dwysedig o Lysiau Chwerw, Peraidd, a Pheraroglaidd, a Brag, a hopys. Cynyrcha ddiod. fiasus, iachus, a dymunol. Yn meddu blas naturiol, Uiw gloew, ac ewyn (foam) dysglaer, cyfartal 1 unrhyW ddiod mewn poteli. Mawr ganmolir hi gan bawb ai profasaat. Ar werth gan Grocers a gwerthwyr meddyginiaeth Breintebig (Patent Medicines). ~|Tt jgfr, Telir cludiad symiau o dri dwsin o boteli ac uchod i unrhyut orsaf rheilffordd m By jaw, yny&eyrnas. Anfonir potelaid fel sample trwy y Post ar dderbymad "J&c 'Ira Y| jSS <E%L mewnStamps. Khoddir Telerau Cyfanwerthol (Wholesale)! i'r neb n.^p«-SBHyy "\i 1/ "v H a'ueeisiant. Cyfleawad o SHOW CARDS a HANDBILLSi werthwyr. y^"|^ijL Gotuchwylwyr yn eitiau yn mhcb tref a phentref yn y Deymas "ThVlw ■VflJOft flfi, Gyfunol. Darganfyddwr ac unig wneuthurwr, K l/J&mw A MORGAN W. JAMES, Wholesale &• Manufacturing Chemist, » I U.AHELLY, SOUTH WALES. Awarded Grand diploma of Honour—Edinburgh 1890, Two Prize Medal Paris, 1889. ROBINSON & CLEAVER'S T — T T_ „ — — Children's Bordered, per doz. 1/3 Hemstitched I K T S-'H PA MRR T PLadies' „ 2/2 Ladies' .per doz. 2/11* J 1A X KJ LX \J rx ATI. xJ 1\ X \JGentlemen's 3/3 Gentlemen's „ 3/11 POCKET HANDKERCHIEFS. Initials, &c., woven and embroidered. Fish Napkins, 2/11 per dozea. Dinner Napkins, 5/6 per dozen. Table Cloths, 2 yards square, 2/11; 2J yards by 3 yards, 5/11 each. Kitchen Table Cloths, /11^ each. Strong Huckaback Towels, 4/4 per dozen. Frilled I D|QLJ HA M Linen Pillow Cases, from 1/24 each. 1 1VI r^O i\ Samples and Illustrated Price Lists of the T ARI P I IN("N above, also of Shirts, Collars, Cuffs, &e., &c., •—« p0St free to any part of the World. SAMPLES POST FREE. ROBINSON & CLEAVER, By Special Appointments to the Queen and the Empress Frederick of Germany. 522a BELFAST. (Please name THIS publication.) tt PENCADER GRAMMAR SCHOOL, CARMARTHEN. Head Master:—MR J. DAVIES EVANS, Intermediate Arts, Lniversity of London; late scholar of University College, Cardiff, and holder of several 1st class certificates from the same college. Mathematics and Science Master:- MR H. E. BRYANT, B.A. (LOND.), With 2nd class Latin honours at Int. Arts; Inter- mediate Science (Lond.), late student at University College of Wales, Aberystwyth. English MasterMR T. WALLIS THOMAS /Late student at the Presbyterian College, Carmar- then. Welsh Master:—REV. R. P. JONES. SUBJECTS TAUGHT. 11 English, including Analysis and Composition, History, Geography, Book-keeping; Latin, Greek, French, both Grammatical and Conversational, Welsh, Pure Mathematics, Chemistry, Sound, Light and Heat, Electricity and Magnetism, &c. A notable feature of the School Curriculum will be to give Chemistry and Physics the same prominence as Classics and Mathematics. In addition to the ordinary Classes, special private training will be given to pupils preparing for the Entrance Scholarship Examinations at the Welsh University Colleges, the various Theo- logical Colleges, the Preliminary I-harmaceutical, Medical, and Law Examinations, Matriculation the London University, the College of Preceptors, &c. Classes will be held in connection with the Science and Art Department. Manteision neillduol i ddynion ieuainc yn paratoi at waith y weinidogaeth—dosbarth i'w haddysgu pa fodd i bregethu; gyfleusderau i bregethu. PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED. INVESTED Funds nearly £ 10,000,000. Claims paid, over £ 10,000,000. Agents wanted.—Apply to W. JONES, Preswylva, Carnarvon. WILLIAMS (PONT ARD A W E) WORM LOZENGES; A M yn agos i ddeng mlynedd ar hugaiu, y mae y JLL Feddyginiaeth Werthfawr hon wedi profl yn llwyddiant perffaith. Y mae yr effaith a ga ar blant; eiddil a gwanaidd (hyd yn nod pan wedi eu rboddi i fyny yn anwelladwy) megis gwyrthiol, y mae y plentyn teneu, gwyneb welw a difywyd trwy gy- meryd y Lozenges, yn cael gwared o'i blaau poenyd- iol, ac yn dyfod yn gryf, iach, a bywiog, nes y mae yn ymffrost yn Ile pryder ei Warcheidwyr. Syr: frwyf am beth amser wedi defnyddio eich Anthilmintic, neu Worm Lozenges yn fy nbeulu, ac yn eu cael yn feddyginiaeth gyflym ac effeithiol at Asacrides neu Thread Worms, ac mae eu ffarf gyfleua a dymunol yn eu cymeradwyo yn fawr i blaot.-W, Hutchinson, Vicer, Hdwden. Ar werth mewn blychau am 9ic, Is ltc, a 2s 9c gan Fferyllwyr a Gwertbwyr Patent Medicines, neu am 15 a 34 stamps oddiwrth J. DAVIES, CHEMIST, 30, HIGH STREET, SWANSEA Danfonir list o Destimonials, &c., ar dderbyniad cais am danynt. ELECTRIC BELT AM DDIM SUT I GAEL UN. ER mwyn ei gael i sylw, a chael goruchwylwyr bydd i'r perchenogion roi am ddim ychvdig o'r German Electric Belts, gwerth J61, a ddyfeisiwyd gan Proffeswr Van der Weyde, Llywydd Cymdeithas Trydaniaeth Efrog Newydd, (U.S. Pat. 257, 647 Iachad perffaith i anhwylderau gewynol, Crydcymalau Coll yni, &c., &c. Ysgrifeuer at y— BERLIN MANUFACTURING CO. (Agents). 28, Endsleigh Gardens, Eustop Poad, London, N.W DABTHLEN (wap) o Diriogaeth Camwy, gan P Llwyd ap Iwan, pfls 6c. Anfoner at M, D. Jones, Bala 7c. gyda r post. v LLYFRAU AR WERTH YN SWYDDFA Y 'CE,LT BA,N GOR. <, EIN HEN PHILISTIAID, gan Noblesse Oblige," a thraethawd ar OR MBS LAND- LORDIAETH, gan DR. E. PAN JONES, Mostyn J Q B AIC H P R Y D AIN, yn cynwys Hanes Blwydd-daliadau, &c. 0 6 Anfouir yr uchod gyda'r post yn ddidraul, ar dder- byniad eu gwerth mewn stamps. YMFtJDlAETH J. H. LAMB & Co., PASSENGER BROKERS, fSEFYDLWYD 1856), 5, TOWER BUILDINGS, WATER-STREET LIVERPOOL. DANFONIR Ymfudwyr a Nwyddau i'r Wladfa Gymreig, Patagonia, Uno) Ualeifchau America, Canada, Awstralia, a phob rhan o'r byd gyda hwyl ac agerlongau cyflym am y fares iselaf. Derbynir ym- fudwyr, ag a. yddo wedi ymddiried eu hunain ich gofal ni. yn y station ar eu dyfodiad i Lerpwl,a chymera gofal eu luggage genym, a bydd i ni edrym ar eu bod yn cael eu rhoi mewn ystafelloedd cyffordd- us ar fwrdd yr agerleag ar yr adeg oreu ar y diwrnod y byddant yn hwylio. Dymunwn roddi ar ddeall ymfudwyr y bydd yr oil o'r gofal hwn yn cael ei gy- flawni yn rhad. Y mae y miloedd sydd eisioes weai myned i ffwrdd i bob rhan o'r byd drwyddom Rj, 111 ystody 30mlynedd yr ydym mewn busnes a'r nifer ifrifed o gymeradwyaethau ydym wedi eu derbyn oddiwrth dlawd a chyfoethog, yn brawflon diymwad an bod yn astudio lies a hapusrwydd pawb sydd yn hwylio o dan eingofal. Gorucnwyiwyr i'rllinellau a ganlyn:—White Star, Cunard, Inman, Guion, Na- tional a'r Allan. Dymunir ar i ymfudwyr sylwi ein bod yn gwarantu i'w hanfon gyda Llinellau Llythyr ol ac nid gydag agerlongau yn cario anifeiliaid. UNIG AGENTS DROS PATAGONIA. AT YMIUD flK Goruckwyliaeth Ymfudol Trwyddedigr. Li YMUNA J. 1). PIERCE ( Clwydlanc), hysoysif y ceir pob gwybodaeth yn nghylch hwyliad agerlongau, a'r priaiau i wabanolranau o'r America, Canada, Awstralia,New Zealand, aphobparth ot. byd, trwy ymofyn ag ef, yn Gymraeg neu yn aesong ae, mewn llythyr yn cynwvzpostagestamps, ps; Sicrheir tocynau cludiad am v prisiau iselaf. Telir sylw neillduol i do/» *a (passage ticket) wedi eu derbyn o'r Amev .a. Rhoddir Mordaitt. Cynorthwyol (assisted passage) y Llywodraeth i Canada. Cyfarfyddir a phawb ar eu dyfodiad i Liverpool a sicrheir lleoedd i r Cymry gyda'u gilydd, yn j rhanau rhagoraf yn yragerl*ugau, i bawt) a ym- ddiriedant eu gofal i J. D. PIERCE, yr hwn sydd wedi croesi y Werydd amryw weithiau, teithio ilawer yn yr America, ac wedi cael profiad helaeth an y fasnaoh ymfudol.—Cyfeirier at, J. J). PIERCE, Emigration Agent, 33 Great Crosshall Street, LIVERPOOL Cymeradwyiryruchod i sylw gan y Parcned- igion John Evans, (Eglwys Bach), Llundain; John Jones (Vulsan), Liverpool; John Thomag, D.D., Liverpool; John Hughes, D.D., Liverpool. Mx. Delta Davies, F.A.Ph.b., Aberdar, ae eraill. COFIER Y CYFEIRIAu UCHOD. YSTYR BEDYDD, gEF YR OLYNIAETH APOSTOLAIDD YN ORDINHAD Y BEDYDP, AC NID YN Y WEINIDOGAETH URDDEDIG, VIV NJEU AWDURDOD YR YMNEILLDUWYR I WEINYDDU Y SACRAMENTAU. GYNWYSA Gyfres o Ysgnfau a ymddangosodd yn y Celt am 1883, wedi eu helaethu a'u diwygio. Ychwanegwyd. atynt Draethawd cyflawn ar Gladdu gydag ef trwy fedydd i farwolaeth (Bhuf, vi. 4 a Col. ii. 12). Mae yr oil yn saitk ugain o dudalenau. YN AWE YN BARODM PRIS Is. OYDAIII POST is 1G, I'w gael ya unig gan yr awdwr, D. S. DAVIES, CaerfyrddiX4